13. května 2017 06:00

Vědci porovnali tisíce mozků mužů a žen. Rozdíly skutečně našli

Zatím nejrozsáhlejší studií svého druhu se vědci pokusili najít odlišnosti v mozkové struktuře mužů a žen. Zatímco ženy mívají silnější mozkové kůry, které jsou spojené s inteligencí, mužské mozky bývají zpravidla větší.

V nové studii skoro dvacetičlenný tým vědců pod vedením psychologa Stuarta Ritchieho z University of Edinburgh přináší výsledky rozsáhlého zkoumání mužských a ženských mozků, s jejichž pomocí se odborníci snaží zjistit, jaký dopad má odlišná stavba mozků na obě pohlaví.

Badatelé si ke svému rozsáhlému průzkumu propůjčili (po jejich souhlasu) podrobné údaje z biobanky ve Velké Británii, která shromažďuje výsledky biomedicínských studií více než 500 tisíc obyvatel Británie. Biobanka Medical Research Council (MRC) byla založena v roce 2006, přičemž jejím hlavním cílem je vytvořit zdroj relevantních údajů a dat o fyzických aktivitách lidí, životním stylu a kognitivních funkcí včetně vzorků krve a DNA. Aby byla analýza těchto výsledků vůbec možná, na vytváření unikátní databáze se podílí mnohá zdravotnická zařízení a všeobecní lékaři, kteří po souhlasu vyšetřených pacientů tato data odesílají do databáze biobanky.

Nyní ale zpátky k čerstvé studii, které se účastnilo přes 5 tisíc účastníků (mužů bylo o zhruba 200 více) ve věku mezi 44 až 77 let. Dobrovolníci podstoupili skenování svých mozků pomocí magnetické rezonance, u nichž Ritchie se svými kolegy zkoumali celkem 68 oblastí, jakož i tloušťku mozkové kůry, centrum paměti, jazyka, vnímání a další funkce. Právě magnetická rezonance je velice účinný nástroj, s jehož pomocí jsou lékaři schopni odhalit a pochopit různé typy mozkových tkání a jejich propojení, jako jsou například neurony.

Muži mají větší mozky, ženy silnější kůry

Výzkumy prokázaly, že mužský mozek bývá typicky asi o 10 procent větší než ženský. A byť více hmoty logicky představuje více výpočetního výkonu, určitě to v tomto případě neznamená, že jsou na tom muži obecně lépe. V případě většího objemu mozků mužů věda zastává názor, že vyšší objem mozkové kůry je ovlivněn obecně vyšší tělesnou hmotností tohoto pohlaví. Jednoduše řečeno jsou muži větší a těžší, tudíž mají větší hlavy a větší mozky. Naopak ženy mívají silnější mozkové kůry a vyšší složitost bílé hmoty, které jsou spojovány s vyšší inteligencí, což jenom potvrdily příznivé výsledky spojené s vyšším bodováním v případě poznávacích a všeobecných testů. Aktuální poznatky jsou důležité především proto, že dřívější studie nenašly žádné průměrné rozdíly v inteligenci mezi oběma pohlavími.

Celkově větší objem mozků u mužů a vyšší kortikální tloušťka u žen se shodují s poznatky z předchozího výzkumu, ale až tato studie starší výsledky potvrzuje, neboť předchozí výzkumy vycházely z relativně malého množství vzorků,“ řekl Amber Ruigrok, který pracuje jako neurolog na University of Cambridge ve Velké Británii. Ať už dopadly výsledky jakkoliv, studie lidských mozků by měly ku prospěchu všem i nadále pokračovat, protože pochopení mozkové strukturální variability nám může do budoucna pomoci určit, proč některé choroby postihují muže odlišným způsobem než ženy.

Rozvážné ženy, bojovní muži

Mezi zajímavé mozkové odlišnosti obou pohlaví patří například stavba mozkových hemisfér u mnoha mužů, jež vypovídá o větší dominantnosti, zatímco rovnoměrná rozložitost pravé a levé hemisféry žen svědčí o větší intuici a někdy i lepší komunikativnosti. S komunikační schopností je úzce spjata také emoční inteligence, která ženy staví do role diplomatek a hledání zdárných řešení spíše pomocí otázek. Muži mohou mít naopak problémy s navazováním citů pomocí tělesných signálů v případě, kdy nejsou jasně vyjádřeny slovy.

Daná poznání vlastně potvrzují nikdy nekončící komunikační problematiku mezi oběma pohlavími, která se objevuje mezi všemi věkovými kategoriemi. Ženy mají také tendenci mít hlubší limbický systém než muži, čímž dokáží lépe vyjadřovat své pocity. Tato vlastnost dělá z žen přebornice v navazování nových vztahů, ale bohužel jsou také náchylnější k různým typům depresí, což ovšem neznamená, že by se ženy nedokázaly vypořádat se stresovými situacemi. Zatímco muži obvykle ve vypjatých situacích používají taktiku boje nebo útěku, ženy sáhnou po přátelštějším řešení, které je zakořeněno v jejich přirozeném pečovatelském instinktu. Oproti mužům ale mají ženy nižší parietální lalůček, který ovládá početní funkci mozku, což se potvrdilo u standardizovaných matematických testů, kde měli muži často vyšší skóre než ženy. Ženy naopak bodovaly v různých poznávacích a všeobecných úkolech, což vědci zdůvodňují právě tím, že mají zástupkyně něžného pohlaví podstatně silnější mozkové kůry než muži.

Text: Petr Smejkal

redakce Prima Zoom

redakce magazínu Prima Zoom

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom