11. listopadu 2021 17:00

Mezi podepsáním míru a koncem války zemřely tisíce vojáků. Jak jeden Američan získal vytouženou slávu?

Tragická 1. světová válka má na svědomí kolem 20 milionů lidských životů, z nichž polovinu tvořili vojáci všech válčících stran.

Krátce po 5. hodině ranní 11. listopadu 1918 podepsali představitelé Německa, Francie a Velké Británie v železničním jídelním voze v lesích severně od Paříže příměří. Vrchní velitel spojeneckých sil, francouzský maršál Ferdinand Foch, ale odmítl německý návrh, aby příměří vstoupilo v platnost okamžitě. Místo toho trval na tom, že klid zbraní nastane až v 11 hodin a 11 minut, aby bylo dost času doručit zprávu o ukončení 1. světové války ke všem jednotkám.

Důsledky této podivné touhy po symetrii – zároveň byl i 11. den 11. měsíce v roce – byly tragické. Za šest hodin, které od podpisu dohody uplynuly, zemřely další tisíce vojáků. Podle amerického vojenského historika Josepha Persicoa, autora knihy Eleventh Month, Eleventh Day, Eleventh Hour z roku 2004 jich bylo nejméně 2738, z toho 320 Američanů.

Soukromá válka Henryho Gunthera

Přestože se Němci již podpisem příměří zavázali vrátit dobytá území Francii, dostali právě američtí velitelé onoho osudného dne často rozkaz bojovat až do poslední chvíle. A pokud takový rozkaz nedostali, chopili se mnohde iniciativy jejich podřízení. Tak tomu bylo i v případě 23letého vojína Henryho Gunthera.

Tohoto potomka německých přistěhovalců z Baltimore zavál osud do válkou zmítané Evropy v červenci 1918. Gunther byl v civilu bankovním úředníkem a svou kariéru u armády zahájil jako četař. Po několika týdnech v zákopech si ale v dopise kamarádovi postěžoval na vojenskou mizérii a zrazoval ho od služby v armádě. Dopis si naneštěstí nejdřív přečetli vojenští cenzoři a Gunther byl degradován na vojína.

Stáhl se do sebe, a aby unikl posměškům svých spolubojovníků, přihlásil se jako spojka doručující zprávy mezi zákopy. Nebezpečnou funkci, kterou mimochodem ve stejné době na opačné straně fronty zastával i německý desátník Adolf Hitler, zvládal skvěle a byl při tom raněn do ruky. Odmítl se ale nechat převézt do týlu a raději dál snášel se svou jednotkou válečné útrapy.

Jak magazínu History potvrdila Guntherova praneteř Carol Gunther Aikmanová, její prastrýc žil v posledních měsících války touhou odčinit svou potupu a dokázat, že je skutečným synem své americké vlasti. Času ale kvapem ubývalo.

Čtvrt hodiny na obnovu cti

11. listopadu v 10.44 se k 313. pluku, kde sloužil Henry Gunter, přihnala pěší spojka s rozkazem zastavit za 16 minut boje. „Držte pozice a nepostupujte vpřed, ani neustupujte,“ vychrlila ze sebe spojka, zatímco sotva popadala dech. Šestnáct minut. To bylo vše, co Guntherovi zbývalo, aby znovu získal svou čest a dokázal svou věrnost Spojeným státům.

Zatímco dvě německá kulometná družstva kryjící zátarasy ve zbývajících minutách války odpočítávala, sledovali němečtí vojáci, jak se z mlhy vynořuje nezřetelná postava. Když se ozvaly varovné výstřely, Gunther se vrhl na zem, ale dál se plazil bahnem vpřed.

Němci amerického vojáka sledovali, ale ten najednou vyskočil na nohy a s nasazeným bodákem se hnal ke kulometnému hnízdu. Guntherovi druzi na něj křičeli, aby přestal, a o totéž se lámanou angličtinou snažili i zmatení Němci. Copak neví, že válka za pár minut skončí?

Pokud Gunther jejich varování slyšel, prostě je ignoroval. Dávka pěti střel z německé zbraně zasáhla Gunthera do levého spánku. Zemřel okamžitě a jeho tělo se zhroutilo do bahna. Bylo 10.59 a do konce 1. světové války zbývalo 12 minut. Generál John Pershing, vrchní velitel amerických expedičních sil, Gunthera oficiálně zanesl do hlášení jako posledního amerického vojáka, který padl v 1. světové válce.

Opět četařem

Gunther, který se zřejmě snažil na poslední chvíli získat zpět svou ztracenou čest a vykoupit své svědomí, je pohřben na hřbitově Nejsvětějšího Vykupitele v americkém Baltimoru. Za útok na německé kulometné hnízdo obdržel v roce 1923 druhé nejvyšší vojenské vyznamenání Kříž za vynikající službu a byl posmrtně povýšen na četaře. Svým způsobem mu tak jeho zoufalý kalkul vyšel…

Miroslav Honsů

redaktor FTV Prima

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom