18. března 2022 08:30

Znáte hodnosti ruské armády? Nejvyšší je doživotní a nemá ji Putin

Válka na Ukrajině (16.3.2022)

Představujeme vojenské hodnosti v současné ruské armádě. Několik starších hodností už se moderní armády nedočkalo.

Základní povinná vojenská služba trvá v Rusku 12 měsíců a stát každoročně povolá kolem 130 000 mladých mužů k odvodu. Zdravotní prohlídkou ale zhruba třetina neprojde a mladí muži se celou řadou kroků (simulování, úplatky) odvodu brání, neboť jim reálně hrozí nasazení v některém z probíhajících konfliktů. Pokud se ale do armády skutečně dostanou, jak vypadá hierarchie, v níž musí operovat?

Nejvyšší hodnost má maršál

„Po vzniku Ruské federace zůstaly zachovány hodnosti z období Sovětského svazu. V roce 1994 byly přijaty pouze nepatrné změny ve vyšších funkcích. Jde například o to, že ruští důstojníci na nejvyšších pozicích mohou dosáhnout až hodnosti armádního generála nebo u námořnictva admirála flotily. Podoba současných hodností vychází z Federálního zákona RF „О воинской обязанности и военной службе“ platného od 1. 1. 2010,“ píše Monika Mikešová ve své diplomové práci.

Nejvyšší vojenskou hodností je maršál Ruské federace, který stojí nad armádním generálem v případě pozemních vojsk a vzdušných vojsk včetně kosmických, či admirálem flotily v případě loďstva. Hodnost maršála je udělována doživotně. Byť se jedná v ruské armádě o nejvyšší hodnost, původně slovo označovalo vrchního správce stájí. Slovo má svůj základ ve starohornoněmeckých slovech marah (kůň) a scalch (služebník). Jediný, kdo této hodnosti dosáhl, byl ministr obrany Igor Dmitrijevič Sergejev (zemřel v roce 2006), jemuž byla udělena v roce 1997. Hodnost je nástupkyní maršála Sovětského svazu, což byla druhá nejvyšší hodnost v sovětské armádě. Nad ní byl generalissimus, hodnost určená výhradně Stalinovi. Maršálů SSSR bylo celkem 41. Některé z nich nechal Stalin popravit.

Hodnosti na souši

Pro lepší pochopení zůstaňme u českých přepisů hodností. Nejníže jsou vojín se svobodníkem tvořící základ mužstva. V rámci poddůstojníků a praporčíků slouží v ruské armádě desátníci (mladší seržant), četaři (seržant), rotní (starší seržant) a praporčíci (staršina). Do šarže nižších důstojníků spadají podporučík, poručík, nadporučík a kapitán. Nad nimi slouží vyšší důstojníci, tj. majoři, podplukovníci a plukovníci. Do skupiny generálů patří generálmajor, generálporučík, generálplukovník a armádní generál. Generálské hodnosti mohou být poněkud matoucí, neboť v případě nižších šarží je major vyšší důstojník, zatímco poručík nižší, ale generálské hodnosti stojí generálporučík výš než generálmajor.

Hodnosti na moři

Ve službě na moři mají Rusové poněkud jiné vojenské hodnosti. Nejníže stojí námořník a starší námořník, následovaný poddůstojníkem 2. třídy (staršina 2. třídy), poddůstojníkem 1. třídy (staršina 1. třídy, hlavním poddůstojníkem (hlavní staršina) a hlavním lodním poddůstojníkem (hlavní lodní staršina). Mezi nižší poddůstojníky patří podporučík, poručík, nadporučík a kapitán poručík. Mezi vyšší důstojníky patří kapitán 3.–1. kategorie. Nejvyšší kategorií námořních hodností jsou admirálové. Od nejnižšího kontradmirála přes viceadmirála k admirálovi a admirálovi flotily.

Některé armádní hodnosti v ruské armádě už zanikly. Esaul, ataman či setník u kozáků nebo kornet u kavalérie jsou už dnes minulostí.

Zdroj: Monika Mikešová: Ozbrojené síly Ruské federace

Topi Pigula

redaktor FTV Prima

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom