5. března 2022 00:05

Češi se začali připravovat na obranu státu. Učí se střílet a chtějí posílit aktivní zálohy

Fakta o zbraních v České republice

Být připraven na válku je nejúčinnější způsob, jak uchovat mír, prohlásil George Washington a Češi si jeho slova zjevně v posledních dnech vzali k srdci. Kvůli ruské invazi na Ukrajinu totiž roste poptávka po obranných střeleckých kurzech, zbraních i střelivu. Lidé se hromadně zajímají o vstup do Armády České republiky, aktivních záloh i o dobrovolná vojenská cvičení.

Češi se ve velké míře začali zajímat o střelecké a sebeobranné výcviky. Zvýšenou poptávku potvrzují pořadatelé kurzů po celé republice. Jde jak o přípravy ke zkoušce odborné způsobilosti pro získání zbrojního průkazu, tak o střelecké kurzy pro veřejnost bez zbrojního průkazu, kde probíhá střelba pod dohledem instruktora. V České republice je přitom už nyní přes 300 000 držitelů zbrojních průkazů a přes milion legálně držených střelných zbraní.

Zbrojní průkazy teď chtějí i ženy

Podle odborníků je důvodem zvýšeného zájmu především pocit osobní odpovědnosti za obranu vlasti. „Momentálně zažíváme největší nárůst zájmu o střelecké kurzy za poslední 4 roky. Hlásí se nejen muži, ale minimálně z 25 procent také ženy. Především muži žádají přípravu k získání zbrojního průkazu. Zároveň se nám zpožďují dodávky především puškového střeliva, na běžnou objednávku nyní čekáme 2–3 týdny,“ potvrzuje Jaroslav Stuchlík, provozovatel střelnice RANGER Prague.

„Ve všech našich kurzech účastníkům vysvětlujeme, že důležitá je osobní odpovědnost, nekompromisní bezpečnost při manipulaci se zbraní a dlouhodobá pravidelná příprava. Odrazujeme všechny žadatele, kteří si chtějí udělat zbrojní průkaz jednorázově tzv. pro sichr, pořídit si zbraň a nechat ji ležet doma v trezoru,“ doplňuje Ondřej Franěk, střelecký instruktor a správce střelnice.

Jak fungují aktivní zálohy

Kromě soukromých kurzů se lidé zajímají také o vstup do aktivních záloh a o dobrovolná vojenská cvičení. Aktivní záloha je součástí zálohy ozbrojených sil České republiky (OS ČR) a vytváří se na základě zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti. Tato záloha se využívá především pro doplňování OS ČR za stavu ohrožení státu, za válečného stavu, ale i při vzniku nevojenských krizových situací s cílem použít zálohu k ochraně zdraví osob, při zabránění vzniku škod na majetku občanů v důsledku živelných pohrom a k odstraňování jejich následků.

Do aktivní zálohy se mohou přihlásit občané od 18 let, kteří splní zdravotní způsobilost, trestní bezúhonnost a další podmínky. Během kalendářního roku absolvují několik týdnů výcviku různého zaměření. Základní příprava záloh je organizována u jednotlivých prvků Velitelství výcviku – Vojenské akademie zpravidla jednou za čtvrtletí kalendářního roku v délce trvání 4 týdnů. Na základě žádosti vojáka je možno přípravu absolvovat ve dvou částech po 2 týdnech.

„Už od začátku války na Ukrajině nám o desítky procent narostla sledovanost našeho kanálu. Lidé cítí odpovědnost za svoji zem a hledají informace, jak mohou přispět k její obraně. Za nás je to chvályhodná snaha, je ovšem třeba, aby to byla snaha dlouhodobá,“ říká člen aktivních záloh Jaroslav Macošek ze serveru Tacticoolna.cz.

Vojna na 22 dnů

Pro zájemce armáda pořádá i tzv. dobrovolná vojenská cvičení. Jejich cílem je seznámit potenciálního vojáka se základními právy a povinnostmi, naučit ho základním činnostem potřebným v boji a také ho naučit obsluze a střelbě ze samopalu (útočné pušky) a pistole. Součástí jsou i základy topografie, první pomoci a ochrana proti zbraním hromadného ničení.

„Za celou rok trvající vojnu, na které jsem byl kolem roku 2000, jsem vystřelil deset nábojů. Za 22 dnů dobrovolného vojenského cvičení jich vystřelíte daleko víc,“ říká Jaroslav Macošek, podle nějž takové dobrovolné cvičení představuje základní kurz pro službu v aktivní záloze.

Úkolem cvičení je také vytvářet fyzické, psychické a morální předpoklady pro výkon služby. V aktivní záloze je teď přes 3 600 vojáků z toho deset procent žen. Od začátku války na Ukrajině zájem o vstup do záloh vzrostl několikanásobně.

Článek vznikl ve spolupráci se střelnicí RANGER Shooting Prague a serverem Tacticoolna.cz

Miroslav Honsů

redaktor FTV Prima

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom