28. března 2013 06:03

Sexy mozek opravdu funguje. Jak je to možné?

„Sexy mozek“ je spojení, které zlidovělo a stalo se součástí mnoha jízlivých vtipů. Mozek je sám o sobě orgán, který není zrovna fotogenetický a hezký. Nemůže však přece jenom být „sexy“?

Lidský jazyk patří bezesporu ke schopnostem, které nás odlišují od ostatních živých tvorů. Přestože jeho vznik a vývoj zůstává dodnes záhadou, vyslovuje se k této otázce hned několik vysvětlujících teorií. Jednou z nich je jeho sociální funkce.

Podle evolučního psychologa Robina Dunbara vznikl jazyk na základě drbů, respektive potřeby udržovat soudržnost velkých sociálních skupin. K těmto „drbům“ patří nejen výměna důležitých informací o tom, kdo s kým co má, ale též kdo je náš přítel, a kdo naopak může naše společenské postavení ohrozit.

Antropolog Terrence Deacon jde v tmelících schopnostech jazyka ještě o kousek dál. Domnívá se totiž, že jazyk se vyvinul v souvislosti s potřebou „manželské smlouvy“, jejímž prostřednictvím si páry žijící v lovecko–sběračských společnostech veřejně přislíbily věrnost, a tak co nejvíce snížily riziko pohlavního styku s konkurenty.

Vznikl lidský jazyk díky šíření drbů či smluvním závazkům párů?

To vše dokázala elegantně spojit kupříkladu bájná Šeherezáda ve vyprávění svých duchaplných příběhů. Jelikož je dokázala sugestivně přednášet po dobu Tisíce a jedné noci, vydobyla si nejen svůj život, ale i lásku a potomky krále Šahriára. Právě z tohoto důvodu Miller pojmenoval tuto funkci jazyka jako „Šeherezádin efekt“.

Kryštof i Cyrano

O autorovi: Mgr. Michal Josephy, Ph.D., antropolog a cestopisný foto/reportér, externí lektor společenskovědního modulu FHS UK. Zajímá se především o antropologii současných světů, ale také země spjaté s někdejším portugalským námořním impériem. Více o autorovi na www.josephy.cz Pokud přeneseme výše uvedené schopnosti Šeherezády na muže, nelze je odbýt v prostém „ukecání parnerky“. Mnohem spíše jde o prezentaci řečnických či všeobecně verbálních dovedností co nejširšímu publiku. To může být jak rockový koncert, tak politický proslov či vymýšlení bonmotů na facebooku. Smyslem tohoto počínání je jak pomyslné „ucpání úst“ mužským konkurentům, tak zvábení co největšího množství potenciálních partnerek.

Příkladným ztělesněním těchto dvorských a zároveň dvořících se možností jazyka není nikdo menší, nežli Cyrano z Bergeracu. I přes mindrák z velkého nosu by mu nakonec jeho vytříbený jazykový styl a poetická brilance umožnila získat Roxanino srdce. Výlučnost lidského jazyka tak poukazuje nejen k našemu umu, zdatnosti, schopnosti formovat a upevňovat páry, ale též umožňuje jeho plody snadno šířit a předávat dál...

redakce Prima Zoom

redakce magazínu Prima Zoom

Všechny články autora
Sdílejte článek
Štítky Facebook Robin Dunbar Michal Josephy Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy

Populární filmy na Prima Zoom