28. listopadu 2017 17:19

Vědci: Na českém území se vyskytují vlci několika populací

Vlci v Česku – situace je jiná, než jsme si mysleli.

Tým vědců z Česka a sousedních zemí pomocí genetických metod zmapoval populaci vlka ve střední Evropě. Výsledky výzkumu ukázaly, že na tomto území včetně České republiky se objevují vlci několika populací, které se přizpůsobují různým podmínkám prostředí. Studie středoevropských vědců nyní vyšla v odborném časopise Diversity and Distributions, titulu zaměřeném na biogeografii a ekologii. ČTK o tom dnes informoval Michal Andrle z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Karpatská populace vlků

V případě vlků platí, že střední Evropa má díky své poloze charakter křižovatky, na níž se potkávají různé genetické linie i kulturní vlivy člověka. Studie mimo jiné prokázala nynější přítomnost vlka i na území České republiky, v mnoha regionech často po staletích absence.

Karpatská populace se na českém území podle vědců vyskytuje velmi sporadicky v Beskydech, zatímco na Slovensku, Ukrajině i v Rumunsku je relativně početná. Takzvaná středoevropská nížinná populace pochází z Pobaltí, odkud osídlila polské a německé nížiny a v posledním desetiletí se objevuje na severu České republiky. "Na jihu našeho území se mohou vyskytnout zvířata z alpské a balkánské populace," dodali vědci.

Karpatská populace má unikátní genetické vlastnosti, je například nositelkou větve DNA, která se v severní Americe už nevyskytuje a byla zde typická pro robustní vlky z doby ledové. Karpatští vlci mají také větší lebku a specializují se na lov jelenů.

Středoevropská nížinná populace vlků

Zahrnuje i kusy žijící na severu Čech a má proti karpatským vlkům jednodušší genetickou strukturu. Početnost této populace mírně vzrůstá, což souvisí zřejmě s její schopností adaptace na hustě osídlenou krajinu. Překvapením byl pro vědce objev malých enkláv nížinných vlků uprostřed Karpat. Česká republika a okolí má díky centrální geografické pozici potenciál k dalšímu propojení populací vlka, uvedli vědci.

Na publikaci se podíleli autoři z řady institucí ze čtyř středoevropských zemí pod vedením molekulárních ekologů Pavla Hulvy z Univerzity Karlovy a Barbory Černé Bolfíkové z České zemědělské univerzity. Vedle českých vědců to byli jejich kolegové ze Slovenska, Polska a Německa. Studie vznikla na základě více než deseti let monitoringu vlka, který v Česku koordinuje Miroslav Kutal z Hnutí Duha. Vědci během výzkumu spojili postupy genetiky s metodami geografie a díky spolupráci čtyř středoevropských zemí mohli srovnat genetické profily vlků v jednotlivých zemích.

V České republice podle webu hnutí Duha trvale obývají vlčí smečky chráněnou krajinnou oblast Kokořínsko – Máchův kraj, Broumovsko a Krušné hory. Jedinci se objevují v Beskydech, severních Čechách, na Šumavě a na Jesenicku.

ČTK

Podívejte se na galerii vlčích snímků!

Topi Pigula

redaktor FTV Prima

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom