16. listopadu 2018 07:25

Žirafy v ohrožení! Proč jsou čerstvě zařazené mezi kriticky ohrožené druhy?

Podle fotek z cestovatelských safari to vypadá, že žiraf je dost. Jenže není žirafa jako žirafa. A některé z nich jsou extrémně ohrožené.

Žirafy si nikdo nesplete

Žirafa díky své vskutku unikátní anatomii, dlouhému krku a skvrnitému zabavení je skutečně nezaměnitelným tvorem. Ale jenom do chvíle, pokud budeme brát žirafu jako tvora a nebudeme pátrat, o jaký druh žirafy či poddruh přesně jde. Tady už se dostáváme na tenký led. Je to žirafa kordofánská, núbuiská, síťovaná, zambijská, západoafrická, Rotschildova, angolská, masajská, nebo kapská? Tady se i zkušený cestovatel dostává do úzkých, protože jednotlivé poddruhy se od sebe sice liší, ale jednotlivé rozlišovací znaky, jako je třeba typ kresby, je nutno mít „v oku“. Navíc se liší i místem výskytu, což znalcům žiraf usnadní identifikaci. Například žirafa kordofánská, o které ještě bude řeč, se vyskytuje v západním a jihozápadním Sudánu a Čadu, takže na safari v Namíbii či Jihoafrické republice byste ji vyhlíželi marně.

Smutek afrických savan

Každý, kdo viděl žirafu kráčet africkou savanou, jí musí přiznat důstojnost. Jenže žirafám, tedy přesnějií žirafě kordofánské a núbijské, byl nově přiznán status kriticky ohroženého druhu. A to vůbec není dobrá zpráva. Po afrických savanách běhá celá řada savců, a nad ní poletuje celá řada ptáků, kteří jsou více čí méně ohrožení. Od slona a lva po hmyzáky, kteří ani nemají české jméno. Světový svaz ochrany přírody (IUCN), vedoucí světové knihy ohrožených druhů, dělí jednotlivé druhy do následujících kategorií (seřazeno od těch nejméně ohrožených po ty nejvíce).

LC – málo dotčený (Least Concern) se přiřazuje druhům, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí. Tam je zařazen například sladkovodní krokodýl Moreletův (Crocodylus moreletii) vyskytující se ve Střední Americe, jehož populace čítá 79–100 000 jedinců.

NT – téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený. Spadá tam třeba americký bizon (Bison bison), který byl svého času, v dobách kolonizace amerického západu, takřka vyhuben, ale podařilo se ho vrátit zpět do života.

VU – zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění. Jmenujme třeba poloopici jménem maki chvostouchý (Allocebus trichotis).

EN – ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti. Vzpomeňme třeba mohutného kytovce plejtváka obrovského (Balaenoptera musculus).

CR – kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti. Tady je ve hře třeba zajímavý „krokodýl“ gaviál indický (Gavialis gangeticus). A právě sem se dostaly i ony dva žirafí poddruhy, žirafa kordofánská (Giraffa camelopardalis antiquorum) a núbijská (Giraffa camelopardalis camelopardalis).

EW – vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou. Tady nelze nezmínit nosorožce tuponového severního (Ceratotherium simum cottoni), kterého se za cenu extrémně vysokých nákladů snaží zachránit mimo jiné i čeští zoologové.

EX – vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy. Co takhle dronte mauricijský (Raphus cucullatus), který nežil na Madagaskaru, ale na Mauriciu, či svého času nejhojnější pták na světa – holub stěhovavý (Ectopistes migratorius)?

DD – Chybí údaje (Data Deficient) se přiřazuje druhům, u kterých není k dispozici dostatek informací k zařazení do jedné z kategorií nebo chybí znalost o velikosti populace či hrozeb. Tady zmiňme třeba úchvatnou rybu arapaimu velkou (Arapaima gigas).

NE – Nevyhodnocený (Not Evaluated), se přiřazuje druhům, u kterých není dostatek dat k určení stupně ohrožení. Tady jmenujme podivného madagaskarského hada Langaha listonosého (Langaha madagascariensis).

Žirafí závěr

Proč byly výše zmíněné poddruhy žiraf zařazeny poprvé, co se vůbec žirafy sledují, do skupiny kriticky ohrožených? Správnou odpověď by dal zřejmě každý biologicky průměrně znalý středoškolák. Na vině je lov a úbytek přirozeného prostředí. Situace u žiraf je poměrně složitá. V minulosti se věřilo, že existuje jediný druh, dnes jsou dva proudy výzkumu. Jeden tvrdí, že jeden druh se štěpí na devět poddruhů, další, opírající se o genetické analýzy tvrdí, že se jedná až o čtyři samostatné druhy žiraf. Text: Topi Pigula

Topi Pigula

redaktor FTV Prima

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom