3. ledna 2020 08:20

Jak se léčí ptačí zlomeniny? Výrazně pomáhají kosti psů a ovcí

Novou léčicí metodu lze uplatnit nejen pro holuby, ale i pro další vojně žijící ptactvo.

Vědci z Shiraz University zveřejnili v odborném časopise Heliyon úspěchy nové léčby, která vrací zraněné ptactvo zpátky do života. Na jejich veterinární klinice se často setkávají s poraněnými ptáky, již trpí zlomeninami v křídlech nebo dolních končetinách. Ortopedičtí veterináři standardně využívají během operací kovové čepy, s nimiž pochroumané končetiny uvedou do „původního stavu“. Ne vždy se ale zákrok vydaří. Zvěrolékaři si po opravě ptačích zlomenin často všímají nevyváženost při vzletu, letu a přistání.

První operací utrpení zvířete ale nekončí. Jakmile se ptačí pacient uzdraví, musí podstoupit další zákrok, během něhož dojde k odstranění implantátů. Takový postup je sice účinný, ovšem nikoli ideální. Operace je časově náročná, nákladná a pro zvíře představuje nebezpečí a stresovou zátěž. Z tohoto důvodu začali odborníci pátrat po vhodnější alternativě, která by poraněným ptákům ulehčila. A jak se zdá, jejich snažení se vyplatilo.

Efektivní léčba

Chirurgické oddělení Shiraz University of Veterinary Medicine se nyní pochlubilo novou metodou, která je levnější a účinnější než ta původní. Kovové čepy byly nahrazeny kostmi ovcí a psů, které veterináři mohou snadno rozštípnout a upravit na drobné ortopedické čepy. Takto upravené kosti dobře stabilizují zlomená křídla holubů, přičemž nová metoda pomáhá řádnému hojení zlomenin bez nutnosti dalších operací. „Není nutné, aby byly implantáty odstraněny, protože se nakonec absorbují tělem. Implantáty proto lze použít u volně žijících ptáků, jako jsou orli, sovy a rackové,“ vysvětlil benefit léčby vedoucí studie Saifullah Dehghani Nazhvani.

Maximální úspěšnost

Nazhvaniho tým získával materiál z již dříve uhynulých zvířat. Ovčí a psí kosti byly broušeny a upraveny do zhruba třícentimetrové velikosti, načež mohly být vloženy do humerálních kostí holubů (křídlová kost nejblíže k tělu ptáka). Aby se minimalizovalo riziko odmítnutí kostí nebo vznik infekce, ošetřovatelé použili peroxid vodíků k odstranění tuku z kostí a ethylenoxid k jejich sterilizaci. Po aplikaci drobných kůstek byli operovaní holubi pozorováni po dobu 32 týdnů.

Výzkumníci dospěli k závěru, že opeřenci létají tak dobře jako před zraněním. „Žádná z implantovaných kostí nebyla odmítnuta,“ pochválil výsledky Nazhvani. Aplikace kostí navíc přispěla k časnější funkčnosti křídla a pevnější opravě. Za vším stojí pomalá absorpce implantátu a jeho přínos k procesu hojení. Důležitou roli sehrává i nižší hmotnost aplikovaných kostí. Přibližně o polovinu těžší kovové implantáty totiž způsobovaly nevyváženost v letové nebo neletové pozici zvířete.

Text: Petr Smejkal

redakce Prima Zoom

redakce magazínu Prima Zoom

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom