20. září 2018 06:00

Dinosauří spása: Proč někteří dinosauři přežili pád asteroidu před 66 miliony lety?

Vyhubení dinosaurů díky pádu asteroidu do oblasti Mexického zálivu je obecně známé. Vyhynutí ale nebylo totální.

Asteroid Chicxlub

Pád asteroidu je oblíbeným klišé využívané hollywoodskými tvůrci. Jeho základ tkví v celosvětové katastrofě, která proběhla před zhruba 66 miliony lety a měla za následek největší vymírání v historii biosféry vůbec. Strašní plazi, jak zní počeštěný překlad slova dinosaurus, byli v té době vládci planety a nebýt osudného pádu, dost možná, že by strom evoluce vyhodil výhonky zcela jiným směrem. V době pádu asteroidu Chicxlub kromě jiného obývaly Zemi nejméně 2 skupiny létajících dinosaurů. Předkové dnešních ptáků (Neornithes) a jejich konkurenti Enantiornithes. Teoreticky by asteroid měl zlikvidovat obě skupiny, ale jak ukazují tisíce druhů současných ptáků – od rajky po tučňáka, od orla po kolibříka, skupina Neornithes se nejen udržela naživu, ale i dál se evolučně rozvíjela.

Ptáky zachránilo hnízdění na zemi

Při pátrání se ukázalo, že „zázrak přežití“ tkví ve schopnosti prapředků moderních ptáků hnízdit na zemi. Důsledkem této životní strategie byla skutečnost, že při zemi hnízdící druhy byly katastrofou méně postiženy. Naopak druhy hnízdící na stromech měly fatální problém, neboť po nárazu asteroidu se Zemí se okamžitě začaly šířit rozsáhlé lesní požáry a mrak popela zastínil sluneční svit, což znamenalo prudké snížení fotosyntetické aktivity stromů, které následně na obrovských plochách odmíraly. Analýza pylových zrn z doby těsně po katastrofě ukázala masivní nárůst spor kapradin, které začaly osídlovat plochy po spálených a chřadnoucích lesích. Kapradiny lépe maskují hnízda na zemi hnízdících ptáků a poskytují jim celou řadu dalších výhod.

Apokalypsa, která náš svět připravila o většinu dinosauřích druhů, poskytla výraznou konkurenční výhodu „přízemním“ ptákům a potlačila, respektive zpomalila vývoj lesních druhů. Jak ukazuje dnešní aviofauna, i ty se nakonec v evolučním závodě prosadily, jen jim to trvalo poněkud déle a jejich vývoj se ubírat poněkud jiným směrem. Ale jak se říká – život si vždycky najde cestičku. Vlastně přežili – ve formě ptáků – i dinosauři.

Text: Topi Pigula

Topi Pigula

redaktor FTV Prima

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom