3. července 2023 06:00
Adam Vala

Papež unesl malého chlapce. Kontroverzní případ otřásl církví i Evropou

Na konci 19. století se papež Pius IX. rozhodl zasáhnout do složitého případu kolem židovského chlapce, jenž byl pokřtěn. Odebrán rodičům měl být vychován ve Vatikánu, konání však vyvolalo celosvětové pobouření.

Případ Edgarda Mortary, uneseného židovského chlapce papežem Piem IX., patří mezi nejkontroverznější společenské a náboženské události 19. století. Tento tragický incident z roku 1858 vzbudil mezinárodní rozruch a rozdělil veřejnost na základě náboženských a právních otázek. Příběh Edgarda Mortary odráží konflikty mezi katolickou církví a židovskou komunitou a dodnes je považován za velmi důležitou událost v historii svobody vyznání.

Mohlo by vás zajímat: Slavný soud s mrtvolou: Exhumovaný papež čelil obviněním sedm měsíců po smrti

Edgardo Mortara se narodil 27. srpna 1851 v Bologni do majetné židovské rodiny tamějšího obchodníka. V roce 1858, kdy mu bylo pouhých šest let, však došlo k incidentu, který změnil jeho život. Rodinu navštívila katolická služebná Anna Morisi v reakci na náhlé Edgardovo onemocnění, kvůli kterému lékaři nepředpokládali, že by chlapec přežil. Morisi však o chlapce úzkostlivě pečovala a jednoho večera se jej rozhodla pokřtít, čímž do obrovské míry ovlivnila jeho život a nepřímo se zasloužila o to, že chlapcův případ řešila inkvizice.

Ačkoliv nejsou přesné okolnosti domácího křtu známy, Morisi se svěřila faráři v kostele, kam pravidelně docházela na mše a kázání. Farář byl však informací velmi zasažen a s přihlédnutím k tomu, že by žádné pokřtěné dítě nemělo být vychováváno Židy, rozhodl se informaci postoupit Vatikánu a blízkému okolí tehdejšího papeže Pia IX. Vzhledem k tomu, že bylo pokřtění vnímáno jako přechod na katolickou víru, papež se rozhodl, že chlapec musí být odebrán své židovské rodině a vychován jako katolík. V názoru katolické církve bylo takové jednání oprávněné, jelikož se domnívala, že zachraňuje duši dítěte.

Odsouzeníhodný únos

V červnu 1858 byl Edgardo Mortara unesen z domova své rodiny a převezen do papežského státu. Byl přijat papežskou kurií a započala jeho katolická výuka. Tento krok však vyvolal silné protesty mezi židovskou komunitou a mnoha liberálními intelektuály v Evropě i po celém světě. Zvedla se vlna veřejného mínění a mnozí žádali návrat Edgarda k jeho biologické rodině, která o to přirozeně usilovala nejen v osudný večer, kdy si pro chlapce přišla inkvizice, ale také o několik dní později přímo ve Vatikánu.

Na mezinárodní úrovni se případ Edgarda Mortary stal předmětem diplomatických jednání. Židovské organizace a státy, které přijaly emancipaci Židů, požadovaly vrácení chlapce do židovského prostředí. Papež Pius IX. však setrval na svém stanovisku a odmítl se Edgarda vzdát. Tvrdil totiž, že jedná ve prospěch dítěte a jeho náboženského dobra, takže jakékoliv zpochybnění neakceptoval a dál – s přesvědčením, že koná Boží vůli – držel chlapce ve Vatikánu. Případ Edgarda Mortary měl nicméně dalekosáhlé dopady jak na židovskou komunitu, tak na katolickou církev, protože se rozběhla vášnivá diskuse o náboženské svobodě, rovnoprávnosti a vymezení náboženské autority.

Edgardo Mortara zůstal v katolické péči a nakonec vstoupil do katolického kněžského semináře, kde byl dále vzděláván k výkonu práce kněze. Zbytek svého života až do skonu v roce 1940 strávil ve službě katolické církvi. Případ Edgarda Mortary však zůstává i nadále jednou z nejkontroverznějších událostí spojených s katolickou církví a dodnes vyvolává diskuse o náboženské toleranci, svobodě vyznání a právech dětí. Pokud vás zajímá víc detailů a chtěli byste se dozvědět nejen o samotném únosu, ale také o politickém pozadí, které za celým incidentem stálo, v Cannes si odbyl premiéru snímek Papežův zákon (originální název Kidnapped), který byl rovněž uveden v rámci programu Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech.

Zdroj: Sparks of History, The Atlantic, TabletMag

Adam Vala

Populární filmy na Prima Zoom