13. září 2019 06:00

Dnes je pátek třináctého, prostě smolný den. Víte, kde je původ legendy?

Jestliže se vám dneska něco nepovede, víme, kde hledat viníka. V kalendáři. Pátek třináctého je přece smolným dnem.

Důvodů, proč je zrovna tato kombinace dne a data považovaná za nešťastnou, je několik. Na Velký pátek byl ukřižován Ježíš Kristus a při Poslední večeři sedělo u stolu třináct lidí a ten třináctý z nich byl Jidáš, který Krista zradil. Ne že by Velký pátek připadl zrovna na třináctého, v té době ještě neplatil gregoriánský kalendář.

Židé považovali třináctku za nešťastnou, protože třináctým písmenem v hebrejské abecedě je písmeno M, což je první písmeno ve slově mavet, které znamená smrt. Podle podobné logiky bychom my měli považovat za nešťastný 19. den v měsíci, neboť na této pozici je v abecedě písmeno S.

Za vším hledej templáře

Psal se pátek 13. října 1307, když začal nemilosrdný hon na templáře. Král Filip IV. Sličný nakázal jejich plošné pronásledování a zatýkání. Zatčené muže čekala velmi neradostná budoucnost zahrnující mučení a smrt, někdy i na hranici, a následný zánik řádu. Od tohoto dne následovníci templářů považovali pátek třináctého za ďábelský a nešťastný den. Filipovo protitemplářské tažení nakonec vyústilo ve zrušení řádu, k němuž došlo 1312 bulou Vox in excelso. Řád by prohlášen za nepotřebný, čemuž dozajista pomohla nařčení z hereze. Jeho majetek se naopak ukázal naopak jako velice potřebný.

Řád, jehož původní pojmenování znělo „Chudí rytíři Kristovi a Šalamounova chrámu“, měl chránit poutníky do Svaté země před muslimskými nájezdníky. Jméno bylo odvozeno od původního sídla v mešitě Kubbat as-Sachrá (Skalní chrám) v Jeruzalémě, stojící v místě, kde stával dříve Šalamounův chrám (templ). Řád založila skupina francouzských rytířů v čele s Hugem de Payns v roce 1118 a z chudých rytířů se časem stal silný, vlivný a zejména bohatý řád, který byl trnem v oku a osinou v zadnici pro Filipa IV. Sličného. Proto se rozhodl k jeho likvidaci. Nemůže být přece někdo mocnější než král.

Katovské peníze

Ve středověku býval pátek popravčím dnem. Stačí si přimyslet 13 schůdků na popraviště (což je opravdu jen mýtus – nikdo nestavěl šibenici tak, aby se na ni dostalo právě po 13 schodech). Leckde se lze dočíst, že ve Velké Británii se popravčímu platilo 13 pencí za provedenou exekuci, nicméně plat to nebyl fixní a lišil se podle způsobu popravy, města i doby. Města, která měla svého kata, je platila různě. Většinou dostával týdenní plat a poté za každý vykonaný úkon (popravu, výslech, mučení atd.) další částku, která byla stanovena podle náročnosti. Podívejme se k nám. Jindřichův Hradec r. 1506: stínání – 6 kop českých grošů, Hradec Králové r. 1510 – týdenní plat ve výši 8 českých grošů a minimálně za každou popravu dostal kat 30 českých grošů.

Pátek třináctého je i název filmové hororové série. Většina lidí ale vnímá tento den spíše jako kterýkoli jiný, navíc jde o pátek, který je, jak většina z nás ví, malou sobotou. Podle starých Germánů a Římanů byl pátek šťastným dnem, který byl zasvěcený bohyni lásky – Freye. Kdo ví, třeba právě tady má původ mírně přisprostlá rýmovačka o pátku a jisté potřebě. „Třináctého je pro mě šťastný den, mimo jiné mám 13. prosince svátek, takže ani pátek 13. neberu za špatný den,“ říká fotografka Lucie Petřeková.

Text: Topi Pigula

redakce Prima Zoom

redakce magazínu Prima Zoom

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom