16. listopadu 2020 11:15

Za 17. listopad může KSČ a CIA. Mýty doprovázející sametovou revoluci

Mlýny dezinformátorů melou naplno s cílem znevěrohodnit demokratický vývoj, který začal revolucí 17. listopadu.

17. listopad jako základ fámy

Dezinformační servery a média tvrdí, že za listopadovou revoluci mohou ve vzájemné shodě dva nesmiřitelní rivalové: KSČ a CIA, popřípadě KGB (spolu s KSČ) a CIA. Obě strany politického spektra politický vývoj sledovaly, KSČ ho dokonce přímo ovlivňovala svým informováním o událostech (stranický deník Rudé právo), ale lze si jen těžko představit, že by sama sobě připravila scénář, který povede k pádu její dominantní úlohy ve společnosti. Naopak jen následně hasila ty nejhorší důsledky a zametla alespoň některé důkazy o své zločinecké podstatě, například skartací svazků StB.

Přesto se rétorika i některých dnešních vrcholných představitelů a způsob myšlení v zásadě nezměnil. Důkazem budiž výrok místopředsedy KSČM Stanislava Grospiče, který střelbu do lidí, tedy mrtvé v průběhu okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy, označil za „oběti dopravních nehod“.

Relativizovat, rozmělnit, znevěrohodnit

Základ podobných sdělení je jednoduchý – relativizovat zločin. Naprosto stejný cíl mají dezinformátoři, kteří se snaží relativizovat události, které odstartovaly cestu české společnosti směrem k demokracii. Revoluce, pro kterou se vžil přívlastek sametová, nebyla ale vůbec bezbolestná. Po brutálním zásahu na Národní třídě bylo ošetřeno takřka 600 lidí, přičemž poměrně časté byly otřesy mozku po úderech obuškem do hlavy a zlomeniny kostí. Velká část lidí následně trpěla psychickými traumaty. Kdo to nezažil, ten si podobnou situaci jen těžko dokáže představit, a proto je jednodušší pro něj situaci zrelativizovat. Je to podobné, jako když kousnete do extrémně kyselého citronu, až se vám křiví obličej. Vy víte, jak je kyselý, ale vysvětlete to někomu, kdo tu zkušenost nemá. Ostatně jedním z těch, kdo situaci zlehčoval, byl i prezident Miloš Zeman: „Nebyla to žádná krvavá řež, žádný nestandardní masakr…, každý, kdo někdy chodil na protistátní demonstrace, ví, že ho občas majzli obuškem,“ řekl před časem v televizní debatě.

Podle Jiřího Štického, který v rámci reportáže pro magazín Reportér dohledával konkrétní zraněné, bylo zraněno nejméně 568 lidí, většina z nich na Václavském náměstí a následně v bicí uličce na Národní třídě. Určitě se nejedná o definitivní číslo, neboť mnozí se ze strachu nenechali oficiálně ošetřit a kurýrovali se doma, a dokonce i mnozí doktoři neuváděli ošetřené do oficiálních statistik. „Třináctiletý kluk utrpěl otřes mozku. Třiaosmdesátiletý penzista dostal po hlavě a ztratil sluch. Zezadu přišla pecka do hlavy, až mi to vypnulo obraz,“ popisuje v Reportéru Jiří Štický. To jsou jen tři příklady ze stovek zraněných.

KSČ si vyrobila revoluci… a KGB i CIA jí v tom pomáhala

„Sametovost“ revoluce spočívala v tom, že po ní nebyli komunisté vyhazováni z práce, nebyly politické procesy a nikdo se nemstil na jejich dětech, což byly naprosto běžné předlistopadové totalitní praktiky. Aktuálně se skrze dezinformační média razí (staro)nové narativy zpochybňující faktický základ revoluce. Dezinformátoři tvrdí, že za převrat může buď CIA, KSČ, nebo KGB, přičemž podle Petra Nutila ze serveru manipulatori.cz je právě revoluce jednou z nejčastěji znevěrohodňovaných událostí novodobé české historie.

Dezinformační euportal.cz například poměrně otevřeně naznačuje, že Charta 77 byla založena a řízena KSČ. „Základní mystifikací je tvrzení, že 17. 11. 1989 došlo v Československu ke spontánní revoluci obyvatelstva proti vládě KSČ, přičemž situace k ní byly vypracovány už od prověrek v KSČ v letech 1969–70 a založením Charty 77. Politický převrat byl připravován přibližně od června 1988… Je mimo jakoukoli pochybnost, že kdyby činnost Charty 77 nebyla žádoucí, byla by taková skupina lidí zlikvidována během čtyřiadvaceti hodin a nikdo ve veřejnosti by se o její činnosti ani nedozvěděl, jak to bylo zcela běžné ve všech případech lidí a skupin, likvidovaných za činnost proti státu nebo pouze za své osobní postoje proti režimu. Charta však bez jakéhokoli omezení vydávala knihy, prohlášení, poskytovala interview Svobodné Evropě, Hlasu Ameriky a BBC… Řadoví signatáři o tom, že jsou jejich kolegové „pod kontrolou“, samozřejmě neměli tušení…

Konspirační analýza k 17. listopadu

Konspirační teoretik, český disident a komunistický vězeň Miroslav Dolejší ve své analýze událostí 17. listopadu mimo jiné napsal: „K tomu účelu (propuknutí revolucí ve střední a východní Evropě, pozn. redakce) vznikla kooperace mezi KGB a CIA, jejichž společné komise převraty řídily a schvalovaly personální sestavy nových vlád. Mocenskou stabilitu během změn probíhajících ve východní Evropě zajišťovaly všude armádní složky řízené sovětským GRU, rozvědkou generálního štábu Rudé armády. Prohlášení všech převratových vlád o národním porozumění nebyla aktem humanity, nýbrž politickým převratem vyvolanou potřebou rehabilitace komunistů k jejich další účasti na moci. Byla diktována dohodami SSSRUSA (KGB–CIA). Politický převrat v Československu ani politika vlády Václava Havla nejsou v žádném případě autonomní záležitostí Československa, nýbrž součástí kontextuální politiky SSSRUSA pro Evropu.“ Právě tato konspirační analýza, respektive její části, se staly základem pro stále se rozšiřující mem, že revoluce byla řízenou a nikoliv spontánní událostí.

Jak se máme dnes?

Jakkoli můžeme mít oprávněné kritické výhrady k současné politické garnituře a aktuálnímu vývoji, jsou věci, které se velmi špatně rozporují. Není tady vláda jedné strany a v rámci demokratických voleb se může každý rozhodnout pro svého kandidáta, ať už pochází z levé, pravé, nebo zcela demagogické strany politického spektra. Lze vzít občanský průkaz a projet Evropu od Budapešti po Paříž, od Osla po Atény (tedy pokud zrovna nejsou zavřené hranice kvůli pandemii COVID-19).

Něco takového tehdy bylo naprosto nepředstavitelné. Asi stejně nepředstavitelné, jako jsou dnešním třicátníkům nepředstavitelné fronty na toaletní papír, třicátnicím nejde ho hlavy, jako mohly při centrálním plánování nebýt v drogeriích dámské hygienické potřeby (jen si vzpomeňme na dnešní množství televizních reklam na toto téma), banány byly velmi exkluzivním zbožím a už vůbec nikdo nechce návrat neloupatelných kubánských pomerančů.

Současné cíle dezinformační scény jsou jasné – rozdělit českou společnost přesně podle hesla starověkého Říma. Divide et impera, rozděl a panuj. A mýtus, respektive konspirační teorie o řízené revoluci, se dokonce dostal do atlasu konspirací.

Topi Pigula

redaktor FTV Prima

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom