4. února 2020 17:13

Mračna sarančí devastují východ Afriky, hrozí pohroma biblických rozměrů

Jsou jich miliony a neznají slitování. Mračna sarančí pustinných (Schistocerca gregaria) devastují země východní Afriky. V Keni jde o nejhorší takovou pohromu za posledních 70 let a Somálsko už kvůli tomu vyhlásilo stav nouze.

Saranče se do Somálska dostaly přes Rudé moře z Jemenu. Do východní Afriky je z Arabského poloostrova přilákaly prosincové vydatné deště a také mimořádně teplé počasí u pobřeží Afriky. V Somálsku, Keni a také Etiopii teď nacházejí ideální podmínky pro rozmnožování a podle Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) hrozí, že se jejich počet do června zvýší 500krát. To by mohlo způsobit pohromu skutečně biblických rozměrů.

Saranče by do té doby mohly napadnout i Jižní Súdán a Ugandu. Aby se tak nestalo, požádalo FAO mezinárodní společenství o příspěvek na boj se sarančemi ve výši 76 milionů dolarů s tím, že jsou místní úřady prakticky bezbranné. Podle somálského ministerstva zemědělství už nyní hrozí, že saranče zlikvidují veškerou vegetaci před sklizní úrody, která zde probíhá v dubnu. To přímo ohrožuje až 11 milionů lidí v regionu, který dlouhodobě patří k nejchudším oblastem světa.

Mračna sarančí mohou být až 60 kilometrů dlouhá a 40 kilometrů široká. Ve vzduchu přitom vydrží poměrně dlouhou dobu, pohybují se ve směru větru a dokážou za den urazit až 150 kilometrů. Podle FAO je hustota sarančí uvnitř mračna až 80 milionů jedinců na 1 km2.

Každý jedinec dokáže za den spořádat tolik potravy, kolik sám váží. Během jediného dne tak mračno sarančí zlikviduje až 192 milionů kg vegetace, a zničí tak nejen zemědělské plodiny, ale i stromy a pastviny pro dobytek.

Saranče pustinná (Schistocerca gregaria) je asi 6–8 cm velký hmyz. Nová generace sarančí se z nakladených vajíček líhne v průběhu dvou týdnů, dospělý jedinec se dožívá až pěti měsíců.

Jak se proti sarančím bránit

Invaze saranči jsou v oblasti Blízkého východu a Afriky běžné a místní lidé se proti nim brání tradičními způsoby. Patří mezi ně plašení sarančí troubením na rohy nebo bušením do kovových předmětů, třeba plechovek. To však většinou vede jen k rozdělení mračna sarančí na menší roje a jejich rozšíření na větší plochu.

Saranče jsou také v postižených oblastech vítaným zpestřením jídelníčku – tedy pokud je ulovíte. Jediným účinným prostředkem proti invazi sarančí ale podle OSN zůstává masivní letecký postřik postižených oblastí insekticidy. Ty jsou ale drahé a navíc dál zatěžují místní ekosystémy.

(mih)

Miroslav Honsů

redaktor FTV Prima

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom