21. prosince 2018 06:00

Máme se čím dál lépe. Proto více hřešíme?

Aktuální Index neřestí ukazuje, že jsme se ze 75 měřených zemí skončili na 27 místě.

Kde se berou data?

Co se tane, když se spoj dala z OSN, Světové zdravotnické organizace, Světové banky a Mezinárodního měnového fondu? Dá se vypočítat Index neřestí, který ale nepočítá s prostitucí a hazardem. To je možná škoda, možná by to s pořadím zemí zamíchalo.

Co je hlavním prvkem neřestí?

Velmi zjednodušeně se na otázku v mezititulku dá odpovědět, že alkohol a cigarety. A protože není cigareta jako cigareta, sleduje se cena balíčku cigaret běžných a luxusních. Další atributy jsou cena láhve piva, alkoholu a gram nejběžnějších drog – od marihuany po opioidy, jako je kokain či heroin. Následně jsou tyto ceny porovnávány s týdenním průměrným výdělkem v dané zemi a výsledkem je žebříček ukazující na to, jak moc si mohou uživatelé své neřesti dopřávat. „Nákupní košík výše uvedených neřestí je podle takto konstruovaného indexu nejdostupnější v Lucembursku, kde je třeba na něj vynaložit mne než desetinu místního týdenního příjmu,“ vysvětluje Eva Henzlerová z Českého statistického úřadu v měsíčníku Statistika a my. To, že v Lucembursku jsou z hlediska ceny a výdělku vyjmenované neřesti nejdostupnější rozhodně neznamená, že Lucemburčané tráví svůj život v neustálém rauši. Výsledek může být zkreslený faktem, že Lucembursko patří k tzv. daňovým rájům, kde ekonomiku pohání rozsáhlý bankovní systém, což mění parametry hrubého domácího produktu vzhledem k počtu obyvatel. Rovnice je jednoduchá – malá země si „zařídila“, tedy vybudovala takový bankovní systém, aby se cizincům vyplatilo ukládat peníze u nich a nikoliv doma.

Země neřestí

O Lucembursku už byla řeč, kdo je v řadě za ním? Bahamy, Švýcarsko, Island a Francie, přičemž Island by měl být překvapením, neboť se jedná o zemi, které nedávno prodělala státní bankrot. Asi nikoho nepřekvapí, že závěr pelotonu tvoří země velmi chudé, jako jsou Pákistán, Nepál, Burkina Faso či Ukrajina. I Ukrajina by z hlediska své geografické polohy mohla znít překvapivě, jedná se o zemi evropskou, nepříliš vzdálenou od našich hranic. Ovšem důvěru místních a zejména zahraničních investorů nikterak nepodpořily politické převraty z poslední doby (Majdan) a už vůbec ne anexe části země putinovým Ruskem. Velmi zajímavé je srovnání se zemí nám nejbližší – Slovenskem. Zatímco Češi musí na „neřestný“ nákupní koších vynaložit zhruba 40% týdenního výdělku, Slováci to mají se svými 72% mnohem horší. Ale pokud byste si chtěli zautrácet co nejlevněji, jeďte do Konga, které sice není moc bezpečné, ale z hlediska neřestí nejlevnější.

Text: Topi Pigula

Topi Pigula

redaktor FTV Prima

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom