Je vaše kočka psychopat? Vědkyně přišly s novým psychologickým testem

Mohou být mezi zvířaty psychopati? Zřejmě ano, ba co víc, možná je psychopatická většina našich mazlíčků, jež si doma hýčkáme...

Tenhle pocit zná snad každý majitel kočky. Hypnotizující pohled, promyšlené pohyby a atmosféra, která by se dala krájet. Kočky občas dokážou své majitele pořádně vyděsit či aspoň zmást – co si váš mazlíček asi myslí, když se na vás upřeně dívá? Jaké plány asi zosnuje? Temné odstíny kočičí osobnosti jsou zjevně celosvětovým tématem.

Dimenze psychopatie

Kvartet výzkumnic ze dvou liverpoolských univerzit se totiž rozhodl vytvořit dotazník, pomocí něhož by mělo jít určit, zdali je vaše kočka psychopat. Vědkyně konkrétně vycházely z tzv. triarchického modelu psychopatie, standardně využívaného (pochopitelně) u lidí. Jak název prozrazuje, tento model počítá se třemi faktory, jejichž nasycení svědčí o pravděpodobném výskytu psychopatických osobnostních rysů. Jedná se o dezinhibici (tedy odbržděnost, absenci zábran), podlost a odvážnost.

Zatímco odvaha či smělost může být využita i k prospěšným účelům, dezinhibice a podlost (čili agresivní prosazování svých zájmů bez ohledu na ostatní) jsou rozhodně sociálně nežádoucími prvky. Tento triarchický model lze navíc převést do pěti škál známého osobnostního dotazníku Big Five: Odvážnost lze chápat jako nízký neuroticismus a vysokou extraverzi, podlost jako nízkou přívětivost, disinhibici jako nízkou svědomitost.

Kočičí psychopatie

Ve zmíněném výzkumu z roku 2021 výzkumnice vytvořily dotazník k měření kočičí psychopatie podle triarchického modelu, který nazvaly CAT-Tri. Majitelé stovek koček postupně vyplnili celou baterii dotazníků týkajících se běžného chování chlupatých miláčků i jejich vzájemného vztahu.

Z této záplavy statistických dat se vyjevily ještě dvě další kategorie rozšiřující původní trojici, a těmi je nepřátelství k lidem a nepřátelství k ostatním domácím mazlíčkům. Vysoká míra dezinhibice a nepřátelství k jiným zvířatům se ukázaly jako silný prediktor kvalitního vztahu mezi majitelem a jeho kočkou; zato pokud kočka vykazovala (dle dotazníků vyplněných jejím majitelem) především podlost a odvážnost, vztah s majitelem byl výrazně horší.

Defekt, či evoluční výhoda?

Asi není třeba zdůrazňovat, že autorky Emily Bethell, Rebecca Evans, Gayle Brewer a Minna Lyons (zaměřující se hlavně na srovnávací a sociální psychologii) vycházely především ze zkušeností se svými vlastními kočičími mazlíčky. Zároveň však v závěrech svého odlehčeného výzkumu nezapomněly dodat, že podle výše zmíněných kritérií by za psychopata mohla být označena naprostá většina zvířat, neboť z pragmaticky evolučního hlediska je psychopatické jednání obvykle výhodné.

Nejzajímavější však je fakt, že výsledný dotazník čítající 46 položek můžete sami vyplnit a následně spočítat, zdali vaše kočka psychopatické rysy vykazuje. Pokud tedy umíte trochu anglicky, můžete se za pár minut dozvědět, zdali se za ďábelským pohledem vašeho chlupatého pokladu neskrývá něco víc…

ZDROJ: Science Direct

Mojmír Sedláček

redaktor FTV Prima

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom