14. října 2018 06:00

Francouzi se v boji proti fake news brutálně spletli

Prostě Francouzi. Místo aby mýtili mýty, mýtí slova. Divný boj proti fake news

Není fake news jako fake news. Někde je to information fallacieuse

Francouzští jazykovědci vyhlásili válku takzvaným fake news. Nechtějí ovšem bojovat proti falešným zprávám, které se šíří na internetu, ale proti používání tohoto anglicismu ve francouzštině. Komise pro obohacení francouzského jazyka (CELF) totiž navrhla, aby se namísto "fake news" používal termín "information fallacieuse" (klamná informace) nebo novotvar "infox".

Tyto dva termíny by se podle doporučení CELF měly ve francouzštině používat pro označení "lživé nebo úmyslně zkreslené informace", která je "šířena například ve snaze poskytnout výhodu nějaké politické straně vůči jiné, poškodit reputaci nějaké osoby nebo společnosti či také ve snaze protiřečit vědecky podložené pravdě".

Nutno mluvit francouzsky

"Anglosaský výraz 'fake news'... se ve francouzštině rychle rozšířil. Toto je příležitosti čerpat ze zdrojů jazyka a najít francouzské obdoby," uvedl CELF.

Kromě spojení "information fallacieuse" je podle CELF možné využívat také "nouvelle fausse" či "fausse nouvelle" (falešná zpráva) a "information fausse" či "fausse information" (falešná informace). Doporučení jazykovědců obsahuje také termín "infox", které je kombinací slov "informacion" (informace) a "intoxication" (otrava).

CELF v minulosti navrhla mluvčím francouzštiny nahradit více než 7900 cizích slov francouzskými ekvivalenty, například výraz "binge drinking", který označuje nárazové pití velkého množství alkoholu, francouzským spojením "beuverie express" či slovo "hashtag", které označuje slovo nebo spojení, jemuž předchází symbol #, spojením "mot-diese".

ČTK

Topi Pigula

redaktor FTV Prima

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom