25. června 2018 13:36

Byrokracie ad absurdum. Létání s  dronem v přírodě se zakazuje

Máte dron a chcete létat někde, kde nebudete nikoho rušit? V národních parcích máte smůlu.

V souvislosti s loňskou novelou zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, vstoupil v platnost také zákaz používání dronů na území všech českých národních parku. Dronů v posledních letech zásadně přibývá a zákon tak reagoval na aktuální vývoj s cílem zabránit zbytečnému rušení živočichů, především ptáků, ale také zajištění klidu návštěvníků národního parku,“ píše Správa Krkonošského národního parku s tím, že se očekává nárůst množství přestupků – tedy letů s drony na území nejen KRNAP, ale dalších tří českých národních parků, které celkem pokrývají 1,5 % území Česka.

Než si koupíte dron

Každý kdo si koupí dron, podobně, jako když si koupí auto, by se měl seznámit se zákonnými předpisy k jeho provozu se vztahujícími. Jakmile by to udělal před koupí, asi by k ní nedošlo, neboť omezení jsou vskutku drakonická. Omezena je výška, dohled, létat se nesmí nad konkrétními budovami (typický je pražský Hrad a další památky) ani v konkrétních leteckých koridorech (letiště).

Létat nesmíte v ulicích a „šmírovat spoluobčany“, létat nesmíte nad křižovatkami, a dokonce se omezení vztahuje na mnohé liniové stavby, jako jsou např. elektrická vedení. Dalším kritériem je důvod, proč si drona pořídíte. Máte dron pro komerční účely, nebo jen pro svou zábavu? Prodáváte fotky z dronu? Pokud ano, už by se to dalo považovat za komerční využití a tedy se na váš dron vztahují ta nejpřísnější kritéria. Druhé základní rozdělení je váha dronu – pokud váš dron váží maximálně 0,91 kg a létá nekomerčně, tak na něj platí sice nejmírněnější, ale pořád poměrně zásadní omezení. Pokud máte dron vážící sotva jeden kilogram (a více), přibudou další, mnohem drakoničtější omezení. Chcete-li svůj dron s kamerou využívat ke komerčním účelům, nezbývá nic jiného, než evidovat stroj i pilota u Úřadu pro civilní letectví a absolvovat praktickou a teoretickou pilotní zkoušku. Možná nemáte rádi byrokracii, ale jako vyškolený pilot si budete muset vést pilotní deník. „Pro každého dronaře platí 100% zákaz natáčení dalších osob bez jejich výslovného souhlasu,“ píše server dronpro.cz…, což v praxi znamená, že ulicí můžete proletět s foťákem či kamerkou pouze v hluboké noci bez přítomnosti osob. Pomiňme všechna omezení vyplývající z přítomnosti lidí a vydejme se zalétat, zafotit a zanatáčet do přírody.

Drony v (chráněné) přírodě

Správa Krnap varuje, že bude udělovat povolení „k provozu dronů nad územím parku pouze ze závažných důvodů (např. zajištění bezpečnosti osob, relevantní vědecký výzkum)“. Takže .fotografové dronaři – do Krkonoš, na Šumavu, do Podyjí ani na České Švýcarsko nejezděte.

Fotíte rádi přírodu?

Faktem je, že atraktivní snímky hnízdících dravců z dronu pořídit lze, ale zároveň se může jednat o vyrušení vedoucí k úhynu mláďat, což už hraničí s trestným činem. Agentura ochrany přírody na svých stránkách na otázku: „Je provoz dronů na území ZCHÚ (zvláště chráněné území) omezen a proč?“ odpovídá následovně: „Ano je. Jakékoliv letuschopné bezpilotní zařízení vydává nepřirozené zvuky, které také (kromě vlastního pohybu zařízení ve vzduchu) mohou rušit volně žijící živočichy a na jaře pak zejména hnízdící ptáky. V případě ztráty kontroly nad tímto zařízením existuje riziko vzniku požáru, který může poničit i značnou část ZCHÚ. Tato zařízení tak mohou představovat z hlediska ochrany ZCHÚ a přírody obecně značný problém.“

Podobně všeobsažnou odpověď můžeme vztáhnout v podstatě na jakékoli pohybující se zařízení. A riziko požáru hrozí od zapálené cigarety stejně tak od odhozené průhledné skleněné láhve s vodou nebo odložených brýlí. V případě cigarety je důvod jasný, v druhých dvou uvedených je ještě nutné, aby svítilo slunce. A co všechno patří z hlediska ochrany přírody mezi zvláště chráněná území?

O národních parcích už byla řeč, k nim připočtěme 26 chráněných krajinných oblastí (patřící mezi velkoplošná CHÚ). A ta „malá“? Národních přírodních rezervací je aktuálně 109, přírodních rezervací 810, národních přírodních památek 124 a přírodních památek 1556. Chcete je mít vyfocené shora? Pokud byste chtěli fotku prodat, třeba k nám do článku o některém z nich, může to být problém. Česká státní správa je obecně známá spíše represivním přístupem – když si s tím neumíme poradit, zakážeme to. Nicméně pro férovost dodejme, že není to ani žádná ze správ národních parků, ani Ministerstvo životního prostředí, ani Agentura ochrany přírody a krajiny, jež je přímým poradním orgánem ministerstva, kdo zákony schvaluje. To se děje v ulici Sněmovní 1.

Text: Topi Pigula

Topi Pigula

redaktor FTV Prima

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom