19. února 2017 06:00

Bude Lípa na Lipce Evropským stromem roku 2017?

Bude česká lípa srdčitá Evropským stromem roku? Můžete to ovlivnit i vy.

Na odpověď si budeme muset ještě chvíli počkat, protože hlasování končí až 28. února. Soutěž Evropský strom roku vznikla v roce 2011 v návaznosti na již poměrně známou českou anketu Strom roku, kterou od roku 2001 organizuje Nadace Partnerství.

A právě z této a dalších národních anket postupují národní vítězové do evropského kola. Evropské kolo zatím třikrát vyhrál strom z Maďarska, po jednom vítězi má Estonsko, Bulharsko a Rumunsko. Česká republika získala nejlepší cenu v podobě stříbrné medaile v roce 2016. Lípa na Lipce se zatím drží na čelní pozici, ale jestli vydrží až do vítězného konce se dozvíme až 21. března v Bruselu.

Lípa na Lipce

Jde o téměř 800 let starý strom lípy srdčité rostoucí na poloviční cestě od bývalého panského sídla k místo bývalého hřbitova, který dnes připomíná jen hrobka Kustošů. Rod Kustošů se nejvíce zasloužil o rozvoj lipeckého panství a v průběhu 16. století přestavěli tvrz na renesanční zámek. Bohužel další vývoj historických událostí nebyl již k tomu místu tak milostivý a význam tohoto panského sídla postupně upadal. Od nejstarší písemné zmínky o tvrzi na Lipce pocházející z roku 1303 je odvozován věk lípy. A samotné jméno obce svědčí o tom, že zde minimálně jedna významná lípa rostla. Obvod tohoto úctyhodného stromu je 9 metrů a řadí se tak mezi několik nejmohutnějších lip v České republice, přesto se ve větší známost dostala teprve díky vítězství v anketě Strom roku 2016.

Lovec stromů v ČR

Lípa na Lipce se stala 15. února jediným cílem cesty tzv. Lovce stromů Roba McBride v České republice. Rob McBride je organizátor kampaní a ambasador starých a významných stromů ve Velké Británii. Dlouhodobě spolupracuje s BBS na pořadech a reportážích věnovaných stromům. V roce 2015 se mu podařilo zachránit asi 500 let starý Brimmonský dub, kterému hrozilo zničení kvůli stavbě obchvatu. Spolu s jeho majitelem se mu podařilo nasbírat na petici pro jeho záchranu 5 000 podpisů a přesvědčit velšský parlament o změně trasy obchvatu. Tento dub vyhrál titul Velšský strom roku 2016 a v současnosti soutěží s Lípou na Lipce o evropský titul. Na Lipce Rob McBride spolu s dětmi ze školy v Horním Bradle naší lípu přeměřil a potvrdil, že její obvod je 9 metrů.

Dozvěděl se i o dalších starých stromech rostoucích na území CHKO Železné hory a několik jich i navštívil. Seznámil se s Národním geoparkem Železné hory, jehož počátek je, díky největšímu znalci geologických poměrů Železných hor RNDr. Jindřichovi Vodičkovi spjat také právě s obcí Lipka. Zajímavostí je i skutečnost, že v blízkém okolí Lipky lze nalézt další čtyři staré a památné lípy. Jedná se však o jedince druhu lípa velkolistá. V této čtveřici vyniká především Klokočovská lípa, o které se tvrdí, že může být až tisíciletá. Reálnější odhad jejího stáří je 700 až 800 let. Podobně jako Lípa na Lipce má v obvodu 9 metrů. Jen 2 kilometry jižně od Lipky roste Spálavská lípa v malé obci Spálava, která získala jméno podle signálních ohňům, které zde byly páleny.

Od Spálavy jižním směrem na úpatí Železných hor roste Lánská či Navrátilova lípa. V tomto případě se zřejmě jedná o rodový strom, který vysadil hospodář na usedlosti s číslem popisným 3 na počest narození syna. Zajímavá je svou dutinou, ve které je odedávna umístěna jednoduchá dřevěná lavička. Poslední z této čtveřice je Štikovská lípa, která získala v anketě Strom roku 2005 titul Strom hrdina. Původní návesní lípa dnes roste jen 70 metrů od hrany lomu kvůli kterému by byla zničena celá vesnice Štikov. Právě tato památná lípa zastavila rozšiřující se lom a zbytek vesnice.

Text: Naděžda Gutzerová

redakce Prima Zoom

redakce magazínu Prima Zoom

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom