12. prosince 2023 06:00
Adam Vala

Objevili jsme revoluční dvojče Mléčné dráhy. Podívejte se na galaxii, která by neměla existovat

Má se za to, že složitě vypadající galaxie jsou velmi mladé. Nově objevená spirálovitá galaxie ale mohla vzniknout už krátce po Velkém třesku.

Astronomové neví, co si mají myslet o nově objevené galaxii ceers-2112. V první řadě se až nápadně podobá té naší (Mléčné dráze), takže má jasně definovaný střed a s největší pravděpodobností rotací kolem něj vytváří zahnutá ramena. Problém z hlediska vědy a toho, co o galaxiích víme, je však skutečnost, že by ceers-2112 neměla existovat.

Mohlo by vás zajímat: Temná hmota zabíjí galaxie častěji, než jsme si mysleli. A zabije i vesmír samotný

Důvodem je přesvědčení, že složité tvary galaxií se utvářely po dlouhou dobu a měla na ně vliv celá řada faktorů. Od monolitických srážek až po stěsnání sousedních galaxii. Dlouhou dobu se jednoduše mělo za to, že složité tvary vyžadují čas. Obecně se předpokládá, že spirálovité galaxie nevznikly dříve než před 8 miliardami let. Jenže měření galaxie ceers-2112 naznačuje, že pouhé 2 miliardy po velkém třesku už mohla mít svá rotující ramena.

Skvělý objev dalekohledu Jamese Webba

Objev učinil Vesmírný dalekohled Jamese Webba, a ačkoliv jsou záznamy stále příliš slabé na to, aby bylo možné vidět detaily spirálovitých ramen, detekce zhušťěného pruhu v jejím středu stačí k tomu, aby astronomy přesvědčila, že je ceers-2112 na svůj věk až pozoruhodně rozvinutá. „Ramena galaxie ceers-2112 naznačují, že galaxie dozrávaly a uspořádávaly se mnohem rychleji, než jsme dosud mysleli, což znamená, že některé aspekty našich teorií vzniku a vývoje galaxií je třeba revidovat,“ uvedl astronom Alexander de la Vega z Kalifornské univerzity v Riverside.

Podle dosavadních představ by formování galaxií mělo vyžadovat trvalé síly působící po dlouhou dobu. Objev galaxie ceers-2112 by však mohl znamenat přehodnocení toho, co je zapotřebí, aby se mlhavá skvrna změnila v majestátní vír. „V minulosti, když byl vesmír ještě velmi mladý, byly galaxie nestabilní a chaotické,“ uvádí de la Vega. Doplňuje pak, že se ramena podobná ramenům naší galaxie tvořit mohla, ale většinou nevydržela a rozpadala se. Informace o vesmíru se však i díky novým technologiím neustále zpřesňují a začíná být minimálně v souvislosti s galaxiemi patrné, že ve skutečnosti žádná pevně daná pravidla jednoduše neexistují.

Zdroj: Science Alert, Nature

Adam Vala

Populární filmy na Prima Zoom