14. ledna 2022 07:16

Jak vyfotit černou díru? Potřebujete celou planetu a hodiny za neuvěřitelné peníze

První snímek černé díry přepsal historii, když prokázal, že tajemné objekty skutečně existují.

Díky projektu Event Horizon Telescope (EHAT), který vytvořil pole osmi radioteleskopů z astronomických observatoří rozmístěných na různých místech na Zemi, vznikl v roce 2019 vůbec první snímek černé díry ležící v centru galaxie M87 asi 55 milionů světelných let od Země. Podařilo se tak prokázat existenci tajemného objektu, který dosud díky Einsteinově obecné teorii relativity z roku 1915 existoval jen teoreticky.

Snímek ukázal jasný prstenec polarizovaného světla s tmavým středem, který je fakticky stínem předpokládané černé díry, jež je zhruba 6,5miliardkrát masivnější než naše Slunce. Černé díry se nacházejí v centrech galaxií včetně naší Mléčné dráhy, aktivních galaktických jádrech, kvasarech i v centrech některých kulových hvězdokup.

Hodiny za dva miliony dolarů

Projekt Event Horizon Telescope zaznamenával data z několika observatoří po dobu pěti nocí s přesností na milióntinu milióntiny sekundy. Pro synchronizaci teleskopů utratil tým odborníků dva miliony dolarů za snad nejpřesnější hodiny na světě – švýcarský maser pracující s vodíkovým frekvenčním standardem. Podle tvůrců dokumentu Jak spatřit černou díru, který můžete vidět i na Prima ZOOM, mají takové hodiny odchylku 1 sekundu za přibližně 10 milionů let.

Jen díky tomu mohl EHAT fungovat jako jediný teleskop s ohniskovou vzdáleností danou velikostí Země. Vědci se přitom potýkali s mnoha dalšími proměnnými, jako bylo například počasí v různých místech pozorování. Svou roli ale hrál i přenos ohromného množství dat.

Horizont událostí

Vědci nyní pořizují další snímky černé díry a pokračují v analýze světla unikajícího z jejího dosahu. Polarizované světlo zachycené pomocí radioteleskopů v sobě totiž nese informace mimo jiné o mezihvězdném plynu nasávaném nesmírnou gravitací černé díry a může přispět k objasnění jejího vzniku a vývoje.

Ukazuje se, že plyn kolem supermasivní černé díry v galaxii M87 rotuje vysokou rychlostí ve směru pohybu hodinových ručiček. Při tom se rozžhaví na miliardy stupňů Celsia a právě díky tomu vzniká světlo, které mohou teleskopy zachytit.

Velmi aktivní je ale i sama černá díra – neustále se sytí hmotou, jež kolem ní vytváří zběsile rotující obří disk. Hranice, odkud pro jakoukoliv hmotu včetně světla není návratu a kde ztrácí jakýkoliv kontakt s okolním vesmírem a mizí uvnitř černé díry, vědci nazývají horizont událostí.

Objektů, u nichž existuje podezření, že jde o černé díry, už vědci identifikovali velké množství. Odhaduje se, že jen v Mléčné dráze bude deset milionů až jedna miliarda černých děr.

ZDROJ: Space.com: First image of a black hole gets a polarizing update that sheds light on magnetic fields

Miroslav Honsů

redaktor FTV Prima

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom