8. února 2017 06:00

Zapomeňte na zmiji a seznamte se s našimi nejčastějšími užovkami

Přestože máme jediného, navíc nepříliš jedovatého hada, doplácí na jeho chmurnou pověst spousta neškodných užovek.

Užovka hladká – častá oběť záměny

Jméno dostala podle hladkých šupin. Je to poměrně malý, štíhlý, řídce se vyskytující had, dorůstající délky 60, výjimečně 75 cm. Samička je šedohnědá, sameček hnědý. Po celém těle má pravidelně seřazené tmavé skvrny, které se někdy mohou na zádech spojovat, a trochu tak připomínat zmiji. K tomu jistě přispívá i skutečnost, že užovka hladká je poměrně útočná. Při zastižení se někdy proti nám postaví, vztyčí přední část těla a hlasitě syčí.

Jako jediná z užovek rodí živá mláďata, která vaječný obal opouštějí přímo při porodu. Jsou již zcela soběstačná, a také se ihned rozlézají do okolí. Instinktivně patrně tuší, že zůstávat v blízkosti mámy by pro ně mohlo být nebezpečné. Tato užovka má totiž sklon ke kanibalismu. Nejraději se užovky hladké zdržují v sušším prostředí, při okraji lesa, v polním remízku nebo na kamenité stráni, kde se také mohou vyskytovat i zmije.

Užovka obojková – miluje vodu

Tento druh se snadno identifikuje podle dvou žlutých, černě olemovaných půlměsíčků za hlavou. Jinak je celá většinou jednobarevně šedá, posetá drobnými černými skvrnkami. Obvykle měří 1 m, samičky dosahují až 1,5 m délky. Ve volné přírodě se užovka obojková zdržuje ponejvíce právě v blízkosti vod, často na zarostlých březích rybníků. Páří se obvykle v dubnu. Po 3–4 měsících březosti přivádí na svět 10–15 živých mláďat, dlouhých až 20 cm. Po vyplašení se obvykle hbitě proplete travou nebo buření a v okamžiku zmizí z dohledu. I když není tak kousavá jako užovka hladká, může bolestivě seknout. Krom toho se útočníka pokouší zapudit vypouštěním páchnoucího sekretu a rovněž dokáže výborně předstírat mrtvou. Protože svou kořist užovka nemůže usmrtit jedem, musí ji pozřít živou. Většinou začne polykat v místě, kde ji uchopila. Kdyby se pokoušela hledat hlavičku tak jako zmije, úlovek by jí mohl uniknout. Pouze v případě, že se jedná o rybu, musí riskovat. Šupiny a špičaté vzpříčené ploutve by jí mohly poranit jícen.

To není všechno

U nás žijí ještě dva další druhy užovek. Je to jednak užovka podplamatá, kterou bychom zastihli u větších vodních toků a nádrží v nižších polohách. Živí se převážně rybami a velkou část života také tráví přímo ve vodě. Je hnědá, s nevýraznými tmavšími skvrnami. Naopak ve světlých listnatých lesích, kamenitých zarostlých stráních, hájích, lomech nebo vinicích žije u nás vzácná užovka stromová. V teplejších krajinách, třeba na jižním Slovensku nebo v jižnějších krajinách je poměrně hojná a dosahuje délky až 2 m. Rozmnožuje se podobně jako užovka obojková. Živí se převážně ještěrkami a obojživelníky a protože umí, jak již její jméno naznačuje, výborně šplhat, přilepší si občas vejci nebo mláďaty v ptačích hnízdech. Užovka stromová je náš nejdelší had, který může dosáhnout až 2 m délky, ale není nijak útočný. U nás žije jen na několika málo místech. Má ráda teplé, kamenité jižní svahy porostlé listnatým lesem. Živí se žábami, mloky, drobnými hlodavci i ptáky.

Text a foto: Přemysl Pavlík

Časopis Naše příroda má 10 let a aktuální číslo je k dispozici na www.nasepriroda.cz.

Na konci článku, prosím, zmiň, že má 1O let a aktuální číslo je k dispozici – www.nasepriroda.cz.

redakce Prima Zoom

redakce magazínu Prima Zoom

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom