29. srpna 2017 11:23

Varování z Texasu – znáte síly hurikánů?

Přesně před 12 lety zasáhla Ameriku Katrina. Teď ji pustoší Harvey.

Co je hurikán

Tropické cyklony formující se v Atlantském oceánu a v severní části Tichého oceánu východně od mezinárodní datové linie mají svůj specifický název – hurikán. Jinde se tropické cyklony nazývají tajfuny a k jejich kategorizaci se používá jiná než Saffirova-Simpsonova hurikánová stupnice užívaná zhruba od poloviny 70. let. A jeden takový právě řádí v Texasu. Jenže má jedno „ale“. Vymyká se tabulkám National Wheater Service, které Američany pomocí barevných map informuje o aktuální situaci. V případě hurikánu Harvey bylo nutno přidat novou barvu, protože tak silné srážky přesahovaly dosud „nacejchované“ standardy. Hurikány i tajfuny fungují na stejném principu. Jejich vznik je podmíněn dostatečnou teplotou mořské vody, která musí být teplejší než 26,5 °C, do hloubky 50 m pod hladinou. Formuje se alespoň 5° severně nebo jižně od rovníku tak, aby "Corrolisovo zrychlení", tedy onen otočný pohyb, bylo výrazné.

Hurikánová stupnice

V případě National Wheater Service jde o srážky, v případě měření hurikánů jde i o rychlost větru a velikost hurikánu jako celku. Stupnice sestavená v roce 1971 stavebním inženýrem Herbertem Saffirem a meteorologem Bobem Simpsonem, který byl v té době ředitelem amerického Národního hurikánového centra (NHC), dělí hurikány do pěti kategorií, které definuje takto:

Velmi nebezpečné větry působící škody

I u dobře postavených domků dochází k poškození střech, strhání žlabů a okapů. Lámou se velké větvě a vyvracejí stromy s velkými kořeny. Dochází k rozsáhlým poškození elektrických vedení a sloupů, což pravděpodobně povede k výpadkům napájení, jež mohou trvat několik až několik dní. Síla větru: 119–153 km/hod.

Extrémně nebezpečné větry působící rozsáhlé škody

I u dobře postavených domků dochází k velkým škodám na střechách a vchodech. Vyvrácené mělce zakořeněné stromy zablokují mnoho silnic. Nastane úbytek napájecího napětí, očekávají se s výpadky, trvající několik dní až týdnů. Síla větru: 154–177 km/hod

Devastující poškození

Zvýší se škody na domech a vyvráceny jsou i stromy s hlubším kořenovým systémem, což zapříčiní silnější blokování silnic a znemožní jejich průjezdnost. Elektřina a voda nebudou k dispozici několik dní až týdnů po bouři. Síla větru: 178–208 km/hod

Riziko katastrofického poškození

U rodinných domků může dojít k vážnému poškození spojenému se ztrátou většiny střešní konstrukce a/nebo některých vnějších stěn. Většina stromů bude vyvrácena, stejně tak jako sloupy elektrického napětí, což povede k vážným a dlouhodobým výpadkům elektřiny trvající týdny a možná i měsíce. Stejně dlouho mohou být z důvodu neprůjezdnosti i nedostatku energií neobyvatelné celé postižené oblasti. Padlé stromy a stožáry budou izolovat obytné oblasti. Síla větru: 209–251 km/h

Katastrofické poškození

Vysoké procento rodinných domů bude zničeno. Padlé stromy a stožáry budou izolovat obytné oblasti. Výpadky elektřiny budou trvat týdny až možná měsíce. Většina oblasti bude neobydlená po celé týdny nebo měsíce. Síla větru: 252 km/h a více

Slogan „Houstone, máme problém,“ má dnes úplně jiný význam. Bezesporu se ozvou hlasy, že „příroda lidem vrací úder“. Jakmile dojde k vyhodnocení škod, bude se mluvit o sílících přírodních katastrofách vlivem člověkem zapříčiněných změn klimatu… Ale to všechno bude až poté. Lidé v Texasu mají problém teď. A při vědomí, co před 12 lety udělal hurikán Katrina je pochopitelná i prezidentská návštěva.

Text: Topi Pigula

Topi Pigula

redaktor FTV Prima

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom