Italské Benátky zakážou sezení na zemi

1 až 2 milimetry za rok. O tolik se každý rok potopí severoitalské Benátky. Co je ale skutečně táhne v současné době ke dnu, jsou turisté.

Každý den navštíví město na laguně téměř 60 000 turistů a postupně tak vytlačují benátské starousedlíky. Těch dnes v Benátkách žije 50 000, o celou třetinu méně než v 18. století. A protože turistů je moc a ne všichni se k městu a jeho obyvatelům chovají slušně a s respektem, zavedly úřady několik nepopulárních opatření, píše server Quartzy.

Například minulý rok zakázalo město na nátlak místních obyvatel vjezd obřím výletním lodím, které denně v Benátkách „vyplivly“ desetitisíce lidí. Začátkem tohoto roku zase benátský starosta Luigi Brugnaro vyhlásil, že v době od 28. dubna do 1. května, kdy do města proudí nejvíce návštěvníků, budou některé části Benátek přístupné jen starousedlíkům.

Zhoršující se situace ve městě a rostoucí frustrace stálých obyvatel vyústila v kampaň s názvem #EnjoyRespectVenezia. Ta vyzývá k tzv. udržitelnému turismu a varuje návštěvníky města před nevhodným chováním. Patří k němu i pikniky mimo vyhrazená místa, jakkoli k tomu mohou romantické Benátky vybízet. Kvůli zachování plynulého provozu v ulicích by turisti měli chodit pouze vpravo a nepostávat na mostech. Na dodržování pravidel dokonce v letních měsících dohlížejí „andělé etikety“.

Minulý týden se ale objevily zprávy, že by turistům mohla být zakázána i tak běžná činnost jako je sezení. Zatímco posedávání okolo Náměstí Svatého Marka je už zapovězeno, starosta Benátek ho navrhuje rozšířit na celé město. A to pod pokutou od 50 do 500 euro. O návrhu budou radní hlasovat už v říjnu.

Vysoké pokuty hrozí turistům v Benátkách už teď, a to za:

  • sezení na Náměstí Svatého Marka a na Piazzetta dei Leoncini (200 euro)
  • postávání, jezení a pití jinde než v restauraci nebo kavárně (200 euro)
  • plavání nebo i máčení nohou v benátských kanálech (450 euro)
  • znečišťování města a odhazování odpadků (100-200 euro)
  • chození bez trička nebo v plavkách ve městě (200 euro)
  • krmení holubů (50-200 euro)
  • jízda na kole i pouhé vodění kola (100 euro)
  • polehávání na lavičkách (50 euro)

Masivní turismus Benátky ničí a možná je zabije docela. Pokud budou totiž starousedlíci město opouštět stejným tempem jako dosud, nezůstane do poloviny století v Benátkách z místních nikdo.

Dana Řeháčková

šéfeditorka pořadu Prima Svět

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom