25. března 2019 06:00

Proč už Pluto není planetou? Může za to Xena!

Víte, kolik má naše sluneční soustava planet? Ještě před pár lety – a učebnice to dosvědčí – to bylo jasné. Devět. Jenže pak začaly spekulace kolem nejmenší z nich, Pluta.

Na vědě je na rozdíl od víry krásné to, že je ochotna na základě důkazů přehodnotit stávající fakta a měnit zaběhané pořádky. Starší ročníky mají bezesporu ze školních let zafixované pořadí planet sluneční soustavy takto: Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun, Pluto. Jenže v roce 2006 došlo u astronomů k názorovému posunu. Pluto, poslední a nejmenší z planet, jež byla objevena až roku 1930, se dostala na pořad dne na zasedání astronomické „rady moudrých“.

Důvodem byly nové objevy vesmírných těles, jež díky své velikosti vyvolaly otázku: Jak velká může být nejmenší planeta? V Kuiperově pásu se mohou nacházet objekty svou velikostí blížící se Plutu. Budou taky prohlášeny za planetu a rozšíří jejich seznam o další položky? Za Plutem byl objevený další objekt pojmenovaný Xena, který svým průměrem dokonce nebožáka Pluta předčil. Logicky by se tedy Xena měla stát planetou.

A proč do seznamu nezahrnout i poměrně hmotný měsíc Pluta Cháron? Dokonce se spekulovalo o rozšíření počtu planet na dvanáct. Jiným, nejjednodušším řešením by bylo prohlásit počet planet za konečný a hotovo. Jenže tím by vzniklo dogma a věda, jež si zakládá na neustálém přehodnocování, by popřela nejzákladnější ze svých principů. Posledním a nakonec přijatým řešením bylo Pluto vyjmout ze seznamu planet, schválit, že je „na planetu“ příliš malé a tím se elegantně zbavit problému s podobnými objekty.

Degradace Pluta

Málokdo sleduje zasedání Mezinárodní astronomické unie (IAU – International Astronomical Union). To, které proběhlo roku 2006 v Praze, hlasovalo o jasné definici, co ještě je a co už není planeta. Tato organizace mimo jiné už od svého založení v roce 1919 schvaluje pojmenování planet a jejich měsíců. Pluto tvoří se svým měsícem Cháronem dvouplanetu.

Dnes už je jasno – Pluto ze seznamu vypadlo a řadí se pod kategorii tzv. „plutons“, tedy vesmírných objektů Plutu podobných. Americká NASA takováto tělesa nazývá dwarfs planet, tedy trpasličí planetky. Tělesa nezměníme, definici ano. Chudák Pluto byl degradován, školáci mají o jeden pojem k zapamatování méně a ti, kdož mají v paměti bývalou nejmenší planetu silně zafixovanou, se s tím musí nějak vypořádat. Takový už je vývoj. Věda se zastavit nedá. A když už jsme začali rozporem mezi vírou a vědou – v Plutu mají společného jmenovatele. Stejně jako planetka se jmenuje i římský bůh podsvětí.

Topi Pigula

Dokument Odhalené Pluto popisující cestu sondy New Horizons do nejvzdálenějších oblastí sluneční soustavy můžete právě sledovat na Prima ZOOM.

redakce Prima Zoom

redakce magazínu Prima Zoom

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom