21. ledna 2013 07:00

Hledá se žena, která porodí Neandrtálce

Přivést zpátky Neandrtálce vůbec není problém – přinejmenším po technické stránce. Po etické stránce však problémů přibývá.

Nač by nám byli Neandrtálci? Pokud si je představujete jako chlupaté primitivy s jednoduchými kamennými nástroji, pak asi k ničemu.

Ale člověk neandertálský měl větší objem mozku než současní lidé (a možná tedy i větší inteligenci) – a mohl by tak pomoci vyřešit řadu dnešních problémů. To jsme si nevymysleli my, to prozradil německému magazínu Spiegel slavný genetik George Church.

„Když už klonujeme tolik druhů zvířat, proč bychom nemohli naklonovat člověka?“ zní provokativní Churchova otázka, kolem níže se většina rozhovoru točí. Church věří, že ještě za jeho života uvidíme znovu kráčet po Zemi Neandrtálce.

Jak naklonovat Neandrtálce

Neandrtálci žili v Evropě v době před asi 350 000-600 000 roky. Podle posledních důkazů se s lidmi často a osobně i kulturně stýkali.Technicky by podle genetika neměl být takový problém vrátit člověka neandrtálského do života – jeho DNA známe, vědci ji přesně zmapovali už před několika roky. Dalším krokem by bylo „nasekat“ tuto DNA asi na 10 000 sekvencí, které by se potom syntetizovaly a vpravily do lidské kmenové buňky.

Pokud by se tento proces opakoval v dostatečném množství, vznikl by klon člověka – ale člověka neandertálského. Church potvrdil, že ve své laboratoři už vytvořili polo-automatickou metodu, jak tuto fázi projektu zvládnout. Dalším krokem by bylo, aby tento klon-zárodek porodila nějaká obětavá lidská žena.

„Možné by samozřejmě bylo i to, získat takto jen polovičního Neandrtálce – anebo z neandrtálské DNA získat jen ty geny, které se nám z nějakého důvodu mohou hodit,“ vysvětlil Church v rozhovoru.

Proč klonovat Neandrtálce

Podle výsledů studie Neanderthal genome project máme s Neandrtálci společných 99,7 procent DNA. Se šimpanzi máme společných "jenom 98,8 procent DNA... Aby mohl Neandrtálec vzniknout, muselo by se nejprve povolit klonování lidí; a to je zatím ve světě tabu. Mluvíme samozřejmě o západním světě - kdo ví, jakými předpisy se řídí korejské, čínské a další genetické laboratoře, jež nejsou tolik svázané různými etickými kodexy.

Na otázku, proč bychom měli Neandrtálce klonovat, odpověděl Church takto: „Inu, Neandrtálci uvažovali jinak než my. Víme, že měli větší mozkovnu. Mohli být dokonce inteligentnější než my. Když se budeme muset vypořádat se smrtelnými epidemiemi, anebo budeme chtít opustit planetu, může se nám jejich způsob uvažování hodně hodit.“ Spiegel pak otázku doplnil: „To byste vypěstoval v laboratoři jednoho osamělého Neandrtálce?“

Bible a Neandrtálci

George Church je americký molekulární genetik. Učí tento obor na prestižních univerzitách MIT a Harvard. Je autorem 270 studií a 50 patentů. Trpí narkolepsií - usíná kdykoliv a kdekoliv. Genetik však ukázal, že má plán poměrně promyšlený. Zareagoval takto: „Neandrtálců by samozřejmě musela být celá skupina, aby měli vlastní identitu. Možná by tak mohla vzniknout i celá samostatná novo-neandertálská kultura. A třeba se jednou stanou Neandrtálci i politickou silou…“ Podle vědce by největší přispění Neandrtálců v současnosti spočívalo v rozšíření diverzity – rozmanitosti. Genetik věří, že právě různorodost přináší schopnost řešit závažné problémy z více různých úhlů.

Church si je vědomý toho, že jeho názory jsou velmi extrémní, snaží se jimi ale především doložit, že naše myšlení je příliš přízemní. A nebojí se ani náboženských odpůrců klonování a genetických terapií: „Ukažte mi v Bibli jedinou větu, která by zakazovala geneticky modifikované rostliny!“

redakce Prima Zoom

redakce magazínu Prima Zoom

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom