13. listopadu 2019 06:00

Vládnou v Evropě už 2500 let. Nejstarší šlechtický rod se moci jen tak nevzdá

Přestože to může vypadat, že žijeme v demokratické společnosti a že v Evropě zvítězil lid, tradiční šlechta je stále ještě nesmírně silným hráčem.

Říci, který evropský rod je úplně nejstarší, není vůbec snadné. Všechny ty důležité si hledají předky až v dávných dějinách, mnohé prosluly tím, že vysledovaly svou historii až k Ježíši Kristovi, nebo dokonce k biblickému králi Davidovi.

Přes nánosy pohádek, lží, dobře míněné snahy o zvýraznění vlastní role v dějinách a obyčejného falšování se dá řada dodnes existujících rodů vysledovat až do starověku – vždy přitom byly vlivné, nesmírně mocné a prakticky vždy někomu vládly.

Šlechtici v pozadí běhu dějin

Jedním z těch, které mohou prokazatelně najít svůj původ v nejhlubší propasti dějin, je italský rod Contarini – v českých zemích téměř neznámý, pro dějiny Evropy ale zcela zásadní. Je spojený s Benátkami a dobou, kdy toto město nemělo na našem kontinentu konkurenta.

Contariniové, s erbem tvořeným příčnými modrými a zlatými pruhy, prokazatelně patřili k zakladatelům Benátek – mezi italské rody, které v obavě před invazí Attilových Hunů uprchly v prozíravém tahu na ostrovy v pobřežních bažinách na území, které se stalo později Benátkami.

Velmi brzy se díky svému podnikavému duchu dostali mezi nejmocnější rody města – nebylo doby, kdy by se jejich moc dala ignorovat. Stali se dokonce, v době, kdy Benátky na úkor svých sousedů rostly nejrychleji, rodem nejmocnějším. Není tedy divu, že z jejich řad se celkem osmkrát rekrutoval dóže – volený vládce celé městské republiky. A čtyřiačtyřicetkrát byl z jejich řad vybrán „Procurator San Marco“, reálně druhý nejmocnější muž Benátek.

Až do konce existence Benátské republiky měli také nejvíce konzulů ve Velkém koncilu – s jistou nadsázkou se dá tvrdit, že bez Contariniů by Benátky neexistovaly…

Kořeny v italském starověku...

Contariniové tvrdili, a moderní důkazy to potvrzují, že kořeny jejich rodiny pocházely z Říma. Odvozovali svůj původ od Aurelii Cottae, větve mocné římské rodiny Aureliů. A ti zase vzešli od slavného konzula Gaia Aurelia Cotty, který byl jedním z nejmocnějších mužů Říma už v době kolem roku 250 před naším letopočtem. Cottové byli příbuznými i samotného Gaia Julia Caesara…

... rostly do novověku na Sicílii

Ve čtrnáctém století pronikl rod na Sicílii, roku 1406 byl jeden ze členů Contariniů zvolen starostou Syrakus. Na tomto šlechtickém rodu byla vždy fascinující jeho propojenost s demokracií – měl takovou moc a jeho zástupci byli natolik schopní a od narození vedení k budoucímu vládnutí, že je občané rádi volili do těch nejmocnějších funkcí.

V průběhu staletí se nějaký ten Contarini objevoval u moci na desítkách míst Itálie, rod se objevoval u těch nejdůležitějších dějinných okamžiků. Například v námořní bitvě u Lepanta Contariniové nasadili šest vlastních vojenských lodí, které měly v bitvě, která „zachránila křesťanstvo“, zásadní roli.

A to ani nemluvě o jejich roli kulturní. Ať už v roli mecenášů, dóžat nebo jen obchodníků investovali obří sumy do umění. Byli to právě oni, kdo zaměstnali architekta Andreu Palladia, který vytvořil nejen dnes známou podobu Benátek a spoustu těch nejslavnějších paláců města, ale zásadně přispěl i ke vzniku moderní architektury vůbec.

Seznam vlivných, mocných a důležitých Contariniů má stovky stránek – byli mezi diplomaté, guvernéři, kapitáni i senátoři. Jejich slávu a moc sice umenšil pád Benátek, ale nemohl ji zničit úplně.

Posledním opravdu mocným zástupem této rodiny byl Luigi Filippo Contarini, starosta Agrigenta a doživotní senátor. Dnes si rod užívá zasloužený historický odpočinek. Zlé jazyky ale tvrdí, že ve skutečnosti jen čeká na časy, kdy bude opět potřeba jeho služeb…

Text: Martin Kolář

Topi Pigula

redaktor FTV Prima

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom