17. března 2022 09:30

Svatý Patrik je patronem Irů i kadeřníků. Málem kvůli němu došlo k občanské válce

Zelená barva, tmavé pivo, všeobecné veselí – tak většinou vypadá Den svatého Patrika. Kdo však ve skutečnosti byl onen legendární patron Irů?

Jméno svatého Patrika má většina z nás spojené s Irskem a také datem 17. března, kdy se tento výrazný patron zeleného ostrova oslavuje. Jenže co byl svatý Patrik vlastně zač? Jeho životní osudy si zaslouží důkladnější zmapování.

Prozření během otroctví

Kolem přesného roku i místa Patrikova narození panují nejasnosti. Nejčastěji bývají udávány roky 385 či 387 pro narození a 461 pro úmrtí; jenže skutečnost mohla být o desítky let odlišná. Svatý Patrik se narodil jako Maewyn Succat do bohaté velšské rodiny, avšak jeho lehkovážný život skončil v 16 letech, kdy jej unesli irští nájezdníci. Dovezli ho do Irska a učinili z něj otroka. Následujících šest let musel Maewyn pracovat jako pastevec ovcí.

Během této doby začal věřit v Boha a otroctví považoval za trest za pohanské mládí. Když se mu podařilo uprchnout a vrátit do Anglie, stal se mnichem a studoval i v Galii. Později se mu podařilo stát biskupem a papež Celestýn mu v Římě udělil svolení, aby šel hlásat křesťanskou víru do pohanského Irska.

Křesťanství v Irsku

Tam už předtím selhal biskup Palladius, ovšem Maewyn (který po návratu do Irska přijal jméno Patrik) si získal přízeň místních kmenových vládců díky své vlídnosti: Nechtěl za každou cenu rušit pohanské tradice, pouze je postupně nahrazoval těmi křesťanskými. Tak zřejmě vznikl i známý keltský kříž. Dokonce i keltské druidy dokázal získat na svou stranu, a tak napříč ostrovem hlásal evangelium a zakládal církevní komunity. Využil svých znalostí irské společnosti i mentality, které nezáměrně nabral během otroctví, a zároveň se ukázal jako schopný organizátor.

Jak už padlo výše, svatý Patrik údajně zemřel 17. března. V Irsku, jehož se stal patronem, je tento den státním svátkem – a bouřlivě se oslavuje i v dalších zemích, kde je početná irská komunita. Patrikova smrt přitom přivedla Iry na pokraj občanské války, neboť se nemohli shodnout na místě, kde by měl být pohřben. Nakonec jeho ostatky (nejspíše) leží vedle dalších patronů Irska v severoirském Downpatricku. Uctíván tedy byl téměř vzápětí po své smrti, od 7. století byl titulován jako Apoštol Irska, do katolického kalendáře však byl den jeho úmrtí zahrnut až během 17. století.

Legendy o svatém Patrikovi

Díky rozsáhlému působení svatého Patrika se uchytila celá řada legend o jeho životě. Na příkladu trojlístku jetele údajně vysvětlil principy Nejsvětější Trojice, symbolika vyhnání hadů z Irska zase vycházela z vymýcení pohanství na celém ostrově (přestože žádní hadi na ostrově pravděpodobně nebyli ani předtím). Známý byl i jeho pobyt na hoře Croagh Patrick, kde údajně vydržel celých 40 dní bez jídla. Za zmínku stojí i to, že tradiční barvou jeho róby byla modrá, až později se v důsledku rebelie Irů vůči Angličanům ustálila zelená barva jako typická pro Irsko.

Na sklonku života napsal svatý Patrik spis jménem Vyznání, z něhož pochází také spousta informací (ačkoli nedatovaných) o jeho bohabojném životě. Vedle celého Irska se stal svatý Patrik také patronem množství různých profesí – třeba kadeřníků, horníků, kovářů či rolníků.

ZDROJ: Wikipedia

Mojmír Sedláček

redaktor FTV Prima

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom