21. dubna 2022 13:45

Tajemství pevnosti Boyard: Co zhatilo Napoleonův vysněný projekt?

Slavná televizní soutěž je neodmyslitelně spjata s pevností, kterou začal stavět Napoleon. Jejího uvedení do provozu se však už nedočkal.

Slavnou soutěž, která se od začátku 90. let odehrávala v ikonické pevnosti Boyard, zná snad každý. Dávno předtím, než jsme si zvykli mezi zdmi pevnosti potkávat otce Furu, Paklíče či Pačese, však místo sloužilo jako sídlo vojenské posádky. Úchvatná stavba se však nikdy nedočkala smysluplného využití; tedy až do klíčového roku, kdy se začala vysílat soutěž Klíče od pevnosti Boyard. Co všechno se v pohnuté historii místa stalo?

Věčné staveniště

Pevnost Boyard se nachází v úžině Pertuis d'Antioche na západním pobřeží Francie, zhruba na půli cesty mezi městy Nantes a Bordeaux. Už za vlády Krále Slunce Ludvíka XIV. se uvažovalo o její výstavbě, a to z důvodu ochrany francouzského pobřeží před případnými útoky britského námořnictva. V této době, tedy zhruba v 60. letech 17. století, měla děla značně omezený dostřel, proto stavba pevností na moři, které by pomohly zesílit obranu ostrovů, dávala z vojenského pohledu smysl.

To však není možné říct o pohledu ekonomickém, kvůli němuž byly plány na stavbu pevnosti několikrát zavrhnuty. Až roku 1801 došlo k oprášení (a inovaci) více než sto let starých plánů, jelikož Napoleon Bonaparte byl návrhem fascinován. Po několika letech, konkrétně v roce 1809, však došlo k zastavení stavby. Jak ukazuje i dokument Tajemství pevnosti Boyard 23. dubna večer na Prima ZOOM, dvě britské lodě se prosmýkly kolem ostrovní obrany a staveniště vyplenily – královské námořnictvo si zjevně bylo vědomo faktu, že až se stavba dokončí, s výboji bude v dané oblasti konec. Jednalo se však jen o přípravu na rozsáhlejší anglický útok, který přišel o pár dnů později. Proto Napoleon stavbu pozastavil, neboť jednoduše nebylo možné projekt bezpečně dokončit.

Druhý život pevnosti Boyard

Poslední francouzský král Ludvík Filip však na snahy svých předků navázal a roku 1837 stavbu opět zahájil. Na vině byly i zhoršující se vztahy s Británií, kvůli nimž se zkvalitnění pobřežní obrany nadmíru hodilo. Dostavba přesto trvala celých dvacet let a v roce 1857 se pevnost Boyard mohla konečně stát sídlem vojenské posádky čítající 250 mužů. Je však ironií osudu, že tou dobou už nebyla pevnost potřebná – postupem let se dělostřelecké technologie zdokonalily natolik, že pevnosti na nedalekých ostrovech by se o obranu území kompletně postaraly i bez Boyardu.

Kromě krátké epizody během vlády komunardů v roce 1871, kdy byla pevnost využívána jako vojenské vězení, se její účel nikdy nepodařilo naplnit. Roku 1913 se dočkala definitivního opuštění a velkou většinu 20. století jen chátrala. Až od konce 80. let, v přímé souvislosti s plánovaným televizním pořadem, začala pevnost procházet rozsáhlejší rekonstrukcí, která trvala patnáct let.

Kdo ví, co by na současnou podobu svého vysněného projektu řekl Napoleon. Pevnost Boyard se nezapsala do historie jako důležitá součást námořní obrany Francie, nýbrž jako dějiště ikonické televizní soutěže a také dobrodružného snímku Dobrodruzi z 60. let s Linem Venturou a Alainem Delonem. Od roku 2016 jsme mohli vídat i českou verzi, různých národních variací přitom vznikly desítky – a některé z nich včetně té původní francouzské lze v televizích stále sledovat. Zapomenutá pevnost tak získala mnohem větší popularitu, než by se v předchozích staletích zdálo…

ZDROJ: Wikipedia

Mojmír Sedláček

redaktor FTV Prima

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom