21. dubna 2023 15:00

V Libušíně se opět rozhoří gigantická bitva. Vaše smysly poznají středověk

Bitva o Libušín je největší festival středověku v České republice, kterého se účastní více jak 1000 účinkujících z mnoha skupin historického šermu a zájmových spolků živé historie od nás ze i zahraničí.

Ve středočeském kraji, v katastru obce Libušín, na území přemyslovského hradiště v místě působení kněžny Libuše se pravidelně každý rok několik tisíc diváků může seznámit s kulturou, životním stylem i dobovými zvyklostmi historického období od 10. století po přelom 15. a 16. století přímo v místě vzniku naší české státnosti. Letos se na tradičním místě v obci Libušín u Kladna ve dnech 27. – 30. dubna 2023 koná jeho 30. ročník.

Popis akce

Areál festivalu se nachází mj. na území přemyslovského hradiště s archeologicky doloženým přemyslovským osídlením z 9. až 11. století, ve kterém pravděpodobně působila i kněžna Libuše, jejíž jméno také současná obec Libušín nese. Středověký tábor se rozkládá na ploše téměř 11 hektarů.

Letošní ročník má dva základní pilíře programu.

1. Bitva Libušín

A.     Hlavní Bitva o dvou dějství

Připomenutí významných událostí z českých i Evropských dějin. Letošní rok vzdáme hold Svatému Jiří, který je patronem nejen rytířů místa, kde se festival koná, neboť je jemu zasvěcen kostel stojící v místě raně středověkého Hradiště Libušín. Svatý Jiří je i patronem našeho festivalu a to od jeho počátku. Ve středověké bitvě o dvou dějství bude k vidění mnoho pyrotechnických i kaskadérských efektů, velké množství koní, děl i středověkých dobývacích strojů. Letos divákům ukážeme i největší vozovou hradbu, jaká kdy byla v rekonstrukcích historických bitev postavena. V ději Bitvy se objeví i samotný Svatý Jiří, který pomůže k rozuzlení příběhu obou znepřátelených stran a přinese nám všem své poselství.

Diváci uvidí desítky bojujících koní, stovky bojovníků ve zbroji, pyrotechnické a kaskadérské efekty, efekty. V rámci děje bitev sestavíme největší vozovou hradbu, která kdy byla na open air rekonstrukcích bitev postavena.

B.      Noční bitva

Unikátní střet dvou vojsk po soumraku. Množství kaskadérských efektů, dobývací stroje. Zapálené střely budou létat vzduchem, zapojí se i oddíl lučištníků se zapálenými šípy.

Děj noční bitvy bude zakončen zapálením velkého ohně, kde se bude schylovat k inkvizici a upálení zajatců a zrádců. Velký oheň voně přejde k takzvanému pálení čarodějnic a společné oslavě zakončení festivalu. Všichni diváci jsou zváni

2. Mistrovství světa Buhurt League World Cup

V rámci letošního festivalu Bitva Libušín se odehraje největší turnaj v plně kontaktním středověkém boji na světě posledních několika let.

Mistrovství světa Buhurt League World Cup. Zúčastní se ho 57 týmů z 31 zemí pěti kontinentů světa. Jedná se o moderní, dynamicky se rozvíjející bojový sport HMB (Historical Medieval Battle), který vychází z autentických pravidel rytířských turnajů, jak se ze středověku dochovaly. Soutěží se na plný kontakt v boji ve středověké zbroji a se středověkými zbraněmi v individuálních střetech 1x1, ale i ve skupinových bojích 5x5, 12x12 a královské disciplíně 30x30, která k vidění v České republice ještě nikdy nebyla. Boje jsou skutečně nekompromisní, protože vyhrává ten, kdo zůstane stát na nohou jako poslední.

Závěrem se pokusíme uspořádat největší střet na plný kontakt na světě, kde se očekává účast více jak 300 bojovníků v plné zbroji a zápis do Guinessovy knihy rekordů, jako největší středověké bitvy na plný kontakt na světě.

Mistrovství světa Buhurt League World Cup se zúčastní i národní tým České republiky. Přihlížet mu bude i historická postava císař Karel IV s doprovodem. Účast potvrdilo i několik současných velvyslanců zemí, jejichž týmy se budou turnaje účastnit.

O titul mistrů světa se utkají i 2 domácí týmy Pikarti (zástupci budou přítomni na ukázce v přímém vstupu TV) z výcvikového centra tvrz Libušín.

V neděli 30. 4. proběhne v rámci Buhurt League World Cup množství seminářů na téma středověkého plně kontaktního boje otevřené i zájemcům z řad veřejnosti. Semináře povedou světové legendy tohoto sportu. Jedná se výjimečnou příležitost nahlédnout do zákulisí a tajů středověkého boje. Pokud by někdo z řad veřejnosti projevil zájem, Pikarti se ho rádi ujmou a může se tvrzi Libušín k jich týmu přidat.

Cíle a přínosy

Přínos festivalu není jen v příležitosti setkávání a výměně poznatků a zkušeností na regionální i mezinárodní úrovni pro účinkující. Jedná se také o unikátní příležitost vzdělávání a kulturního obohacení pro diváky. Ti se mohou i aktivně účastnit programu. Nabízíme komentované prohlídky tábora, který je postaven chronologicky dle jednotlivých období středověku, podél kupecké stezky, která historicky sloužila jako hlavní přístupová cesta na přemyslovské hradiště, budou rozmístěny dobové stánky s komentovanými ukázkami řemesel a možností si výrobky koupit. Během doprovodného programu se pak diváci mohou seznámit s významnými osobnostmi našeho regionu té doby.

Na pozadí ukázek oživlého středověku, způsobů, mentality i životního stylu té doby, festival také pečuje o krajinu a místa, která s počátky našeho regionu jsou neoddělitelně spojeny. Pro potřeby vybudování středověkého tábora festivalu totiž budeme letos realizovat záměr revitalizace svahů pod hradištěm Libušín. Doposud zanedbaná a neudržovaná část původního přemyslovského hradiště znovu ožije. Terasy pod původní akropolí projdou očištěním od náletových dřevin a dojde k osetí travinou. Na takto nově oživených terasách v místech původního hradiště z 9-11. století umístíme ranně středověká část tábora festivalu s komentovaným výkladem pro diváky.

Program festivalu je svým vzdělávacím programem zaměřen nejen na školy, rodiny s dětmi, seniory, ale i všechny zájemce o zábavu, historii i prameny naší kulturní identity.

Festival je příležitostí k setkávání, výměně poznatků a zkušeností na regionální i mezinárodní úrovni pro účinkující. Jedná se také o unikátní příležitost vzdělávání a kulturního obohacení pro diváky, kteří se mohou i aktivně účastnit programu.

Bitva Libušín je renomovaný mezinárodní Festival, který každoročně navštíví téměř 10.000 účastníků i diváků a který přitahuje velkou mediální pozornost. Partnerství Festivalu Bitva Libušín se světovou organizací Buhurt League a letošní pořadatelství Mistrovství světa v tomto bojovém sportu je vhodná příležitost, jak prezentovat Českou republiku na mezinárodní úrovni a to nejen formou odkazu na jeho zajímavou historii, ale i také představením kulturních hodnot, jichž je nositelem.

Pořadatel festivalu je organizace World Medieval Battles

Sídlo: tvrz Libušín

Ředitel festivalu: Josef František Král

Program festivalu a Mistrovství světa: www.bitvalibusin.cz

V Libušíně, dne 19. dubna 2023

redakce Prima Zoom

redakce magazínu Prima Zoom

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom