5. září 2017 13:08

VIDEO: Přeměna z ženy na muže je náročná... ale možná

Narodit se do cizího těla musí být strašné. Změna pohlaví je ale extrémně bolestivá.

Transsexualita

Transsexualita je stav nesouladu mezi psychickým a tělesným pohlavím. Jedná se o vrozenou dispozici, jejíž nejpravděpodobnější příčinou je hormonální nerovnováha v matčině těle během těhotenství. Pokud to společnost a zdravotní situace umožní, podstupuje většina transsexuálních lidí změnu pohlaví. Sexuální orientace s transsexualitou nijak nesouvisí. I když operativně je pohlaví možné změnit, nejedná se o nikterak jednoduchou (a to ani finančně) operaci. V podstatě se jedná o to, že jedinec se identifikuje s druhým pohlavím natolik, že se nechá drastickým způsobem posunout směrem ke "svému" ideálu.

Trump, armáda a transsexualita

Transsexuálové jsou ve světě přijímáni různě – aktuálně jim Donald Trump zakázal sloužit v americké armádě. U nás nic podobně vyhraněného není. "Neptáme se na gender ani na sexuální orientaci. Do armády může vstoupit každý, kdo splní standardní podmínky. Nezkoumáme, jestli byl člověk v minulosti jiného pohlaví," řekl pro Aktuálně.cz mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek.

Americký prezident se na Twitteru vyjádřil dost jasně: "Po konzultaci se svými generály a vojenskými experty upozorňuji, že vláda Spojených států nepřijme ani nedovolí sloužit transgenderovým lidem v armádě USA v jakékoliv roli." Pro něj je armáda připravena vítězit a nikoliv platit hormonální léčbu a náročnou operaci. Jak moc náročná operace to je, ukazuje naše video.

Nejde o pózu

Odborný časopis New Scientist uveřejnil výzkum Laury Case a jejího týmu spočívající ve vnímání vlastního těla u běžných a transsexuálních žen. Základem byl experiment, v němž se vědci ukazovátkem dotýkali vždy rukou a hrudníku zkoumaných účastnic. Ve stejné chvíli jim snímali mozkovou aktivitu ukazující míru vzrušení.

Zaznamenané impulsy se porovnávaly, přičemž je potřeba zdůraznit, že heterosexuální ženy cítící se jako muži se v té době ještě nepodrobily odstranění prsů.

Heterosexuální ženy při dotyku hrudníku vykazovaly určitou míru neurologického vzrušení, což znamená, že ňadra vnímaly jako svou intimní součást. Stejné měření ukázalo, že transsexuální ženy doteky na hrudníku vzrušují mnohem méně.

Transsexuální ženy necítily, že by ňadra byla intimní součástí jejich těla. Tato reakce je přitom čistě neurologická a neovlivnitelná. Výsledky tedy dokazují, že transsexuálové se skutečně necítí dobře ve svém fyzickém těle, se kterým se neidentifikují,“ vysvětluje Case ve vyjádření pro americký web The Daily Beast. Výzkum potvrdil hypotézu o transsexualitě zakořeněné v mozku, což znamená, že nejde o rozmar, ale skuečné pocity a vnímání vlastního těla a identity.

Text: Topi Pigula

Topi Pigula

redaktor FTV Prima

Všechny články autora
Sdílejte článek
Štítky operace armáda Žeňa muž Twitter Sex gender USA Donald Trump Aktuálně.cz hrudník Armáda Spojených států amerických New Scientist Topi Pigula transsexualita

Populární filmy na Prima Zoom