23. března 2018 06:00

Univerzita Palackého vybuduje laboratoř pro výzkum náboženství

Laboratoř pro výzkum náboženství? Nejde to trochu proti logice?

Olomoucká Univerzita Palackého vybuduje do dvou let kognitivní laboratoř pro výzkum náboženství. Sloužit bude studentům a vědcům na religionistice, kteří se zabývají studiem náboženských tradic, jejich učením, rituálním chováním či organizací. Laboratoř bude vybavena i speciálními přístroji sledujícími například pohyb očí či zkoumající elektrické aktivity mozku. Olomoucká religionistika se tak stane jedním z mála evropských pracovišť, kde se budou k výzkumu náboženského chování používat nejmodernější technologie, sdělila dnes ČTK mluvčí univerzity Gabriela Sýkorová Dvorníková.

Je náboženství součástí lidské evoluce?

"Výzkum bude dalším, řekněme klíčovým mezioborovým přístupem, který umožní na půdě humanitních věd využívat moderní výzkumné metody, postupy a technologie při výzkumu náboženství nejen na kulturní a sociální úrovni, ale také na biologické," uvedl vedoucí oddělení religionistiky Tomáš Bubík.

Laboratoř vznikne v objektu na třídě Svobody. Výzkumnému týmu školitelů a jejich doktorandům umožní náboženské chování sledovat na fyziologické, emocionální a behaviorální úrovni; budou moci zkoumat, jak lidská mysl a tělesnost reagují na nábožensky ukotvené stimuly a jakých kognitivních mechanismů k tomu využívají. "Základním předpokladem tohoto přístupu je, že náboženství je součást evolučně vyvinuté výbavy člověka, do které patří i mozek a mysl," doplnil Bubík.

K výzkumu budou využívány kromě standardních zařízení určených pro měření základních biometrických funkcí také přístroje, jako je například eye-tracking, umožňující sledování pohybů očí, speciální EEG pro výzkum elektrické aktivity mozku či systém snímající pohyby objektů. K vytváření nábožensky motivované stimulace bude laboratoř používat 3D projekci a virtuální realitu. Experimenty se budou dělat nejen v laboratoři, ale i v terénu, doplnila mluvčí univerzity.

Religionistika, nenábožensky orientovaná věda, patří na univerzitě k nejmladším vědním disciplínám, zahájena byla otevřením dvouoborového studia v roce 2015. Je součástí katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie filozofické fakulty. Členové olomouckého pracoviště se specializují na několik výzkumných témat. Především je to historický, sociologický a antropologický výzkum náboženských tradic Evropy, Asie, Afriky a střední a jižní Ameriky a výzkum podob ateismu a bezvěrectví v moderní společnosti, nových náboženských hnutí, včetně studia magie a čarodějnictví.

ČTK

Topi Pigula

redaktor FTV Prima

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom