24. října 2017 14:59

Kosatky v zajetí se koušou nudou tak, až mají zničené zuby

Výzkum věnovaný stavu chrupu kosatek žijících v zajetí popsal, jak tragický je dopad chovu „v lidské péči“ na jejich zdraví.

Obrovské množství kosatek, které žijí v zábavních parcích, kousá do betonu nebo do železných okrajů jejich nádrží – možná to dělají z frustrace, možná z nudy, ale rozhodně to poškozuje jejich zdraví. Poničené zuby totiž způsobují u těchto majestátních zvířat řadu dalších problémů, které mohou vést až k jejich smrti.

Jde o první takový výzkum který kdy vznikl, jeho autoři se tedy těšili, na co přijdou, výsledky je však vyděsily. „Drtivou většinu problémů se zuby si kosatky způsobily samy, a to tím, že si je poškozovaly,“ uvádějí autoři práce.

Práce vydaná v odborném časopise Archives of Oral Biology konstatuje: „Máme zdokumentované dva druhy poškození. Za prvé kosatky okusují beton a železo, z nichž jsou vyrobené jejich nádrže. Jde o neurotické chování, které vzniká z nudy a zřejmě je reflexivní.“ Autoři práce ho srovnávají s tím, jak třeba koně okusují stání ve stájích, nebo s neurotických chozením tygrů z místa na místa v zoologických zahradách. Tímto způsobem měla zuby poškozené většina kosatek, které vědci studovali – konkrétně 65 procent.

Druhý způsob poškození zubů pochází ze soubojů mezi samci o dominanci – kousají proti sobě – jenže když je mezi nimi překážka (což v oceanáriích bývá), kousnou do ní a pak dojde ke zlomení nebo jinému poškození zubů – tento případ je pro zvíře mnohem nebezpečnější než ten první.

Špatná zpráva mezi špatnými

Nejhrůznějším zjištěním v této studii je, že přes 60 procent studovaných kosatek podstoupilo zubařský zákrok, při němž jim byl odstraněn kaz v zubu – jenže vzniklá díra už pak nebyla zaplněna, jak je obvyklé při stejném zákroku na lidech. Zůstala otevřená po zbytek života zvířete, musí však být každodenně ošetřována pomocí chemikálií. Takto ošetřené zuby jsou citelně oslabené a jakékoliv další, byť sebedrobnější poškození vede k jejich rozbití.

Autoři studie na základě svého výzkumu dospívají k jednoznačnému závěru: kvůli problémům s chrupem se kosatky vůbec nehodí na chov v zajetí.

Text: MK

Topi Pigula

redaktor FTV Prima

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom