25. září 2021 03:40

Legalizace marihuany drasticky mění trh s drogami. Který halucinogen by mohl následovat?

Po legalizaci konopí v některých státech USA si řada laiků i odborníků kladla otázku, co to udělá s trhem nejen s konopím. A nyní jsou konečně dostupné statistiky.

Některé státy USA se rozhodly legalizovat konopí pro rekreační účely. Otázkou bylo, co podobný krok udělá s cenami marihuany, případně zbytkem stále převážně nelegálního trhu s drogami. Nyní jsou konečně dostupná data, která dávají jasnou odpověď.

Očekávané zlevnění

Cena jakéhokoli produktu se mimo jiné odvíjí od jeho dostupnosti. Konopí je z hlediska ekologických nároků možné pěstovat na kdejaké louce. České zákony ale něco podobného neumožňují, což z něj dělá sice žádanou, nicméně ne zcela legálně dostupnou komoditu. A tím se cena zvedá. Z toho logicky vyplývá, že pokud by bylo konopí snadno dostupné, měla by jeho cena na pouličním trhu klesnout. A přesně to se podle studie, která vyšla v magazínu Addiction, stalo. Její výsledky naznačují, že cena nelegálního konopí klesla ve státech s povoleným rekreačním užitím a prodejem o 9,2 procenta. V případě méně kvalitního konopí poklesla dokonce o 19,5 procenta. Je rovněž důležité uvést, že legálně lze v těchto státech marihuanu pořídit pouze u licencovaných obchodníků, jako jsou lékárny. Ostatní způsoby distribuce zůstávají nezákonné.

Autoři citované studie odhadují, že pokles cen je dán faktem, že konopí je domácího původu, není potřeba ho dovážet a udržovat nelegální distribuční sítě. Není vyloučené, že v extrémním případě by se nelegální prodejci zcela stáhli, protože nemá smysl udržovat riskantní pašování a nákladné vyplácení kurýrů produktu, který si lze legálně koupit v každé lékárně. Ukázalo se, že množství zadržených opioidů kleslo o zhruba 50 %, což opravdu ukazuje na stahování se pašeráků z trhu.

Heroin zdražil

Zajímavé je, že legalizace konopí měla vliv i na heroin nabízený na nelegální pouliční scéně. Zde naopak došlo k prudkému zdražení o 64 % a zároveň se prudce zvýšilo prodané množství. Je jasné, že legalizace konopí má za následek prudké změny cen produktů, a to jak těch, které se legalizovaly (konopí je levnější), tak těch, které zůstaly pod zákonnými restikcemi (heroin, kokain, metamfetaminy). Někteří američtí politici dlouhodobě přemýšlejí nad dekriminalizováním všech drog, což by mohlo sice způsobit zásadní propad cen a problémy v drogových kartelech, ale nikdo neví, co by snadná dostupnost udělala se zdravím uživatelů. Jedná se o návykové látky s obrovským dopadem na zdraví, což by se zřejmě odrazilo v léčebných nákladech.

Posvátné drogy

Na podobné úvahy už reagovali zástupci domorodých indiánských kultur, které halucinogenní kaktus peyotl (česky ježunka Williamsova, Lophophora williamsi) považují za posvátnou rostlinu úzce spjatou s jejich kulturními obřady. Pokud by byl i v kaktusech obsažený meskalin prohlášen za povolenou „rekreační drogu“, mohlo by dojít k nadměrnému plundrování na lokalitách jeho výskytu. V extrémním případě by mohlo dojít až k vyhubení druhu. Ježunky rostou pomalu a dorůstají maximální velikosti 10–12 cm, což znamená, že jedna rostlina k psychedelickému zážitku nestačí. Proto už byly vzneseny požadavky, aby kaktusy zůstaly i nadále „zakázaným zbožím“.

Topi Pigula

redaktor FTV Prima

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom