8. září 2021 07:00

Revoluční vynález může zachránit svět od žízně. Vědci popsali, jak funguje

Ve vzduchu se skrývá spousta pitné vody a nyní se zdá, že lidstvo bude schopné ji dokonale vytěžit.

Zemská atmosféra obsahuje miliardy tun vody, z nichž 98 % je v plynném stavu, tedy ve formě vodní páry. Pokud by se podařilo vodu ze všudypřítomného vzduchu získat, znamenalo by to zajímavé řešení nedostupnosti pitné vody, kterou již řada států řeší. Nyní se zdá, že se blýská na světlé časy.

Test provedený pomocí specializovaného zařízení společnosti Watergen ukázal, že takto získaná voda splňuje všechny zdravotní parametry platné pro nezávadnou pitnou vodu. Výsledky studie, jež byly publikovány v časopise Science of the Total Environment and Water, navíc daly jasnou odpověď na otázku, zda je možné pít i vodu získanou z industrializovaných oblastí.

Voda ze vzduchu jako detektor prostředí

„Studie ukázala, že směr větru výrazně ovlivňuje kvalitu vody, takže když vítr vychází z pouště, nacházíme ve vodě více vápníku a síry, tj. zbytky aerosolů z pouštního prachu. Pokud vítr přichází ze směru od moře, nacházíme vyšší koncentrace chloru a sodíku, které se v moři nacházejí. Navíc jsme zjistili, že vzdálené zdroje, ze kterých vzduch přišel, než dosáhl bodu výroby vody, lze ve vodě identifikovat. Například voda vyrobená ze vzduchu přicházejícího ze saharské oblasti se liší složením od vody vyrobené ze vzduchu přicházejícího z Evropy,“ vysvětluje Offir Inbar, postgraduální student, který se na studii podílel. Nepopírá ale, že ve vzduchu ze znečištěných oblastí se nacházejí i prvky antropogenního znečištění, jako je měď, čpavek či oxid siřičitý.

Nepotřebujete moře

Základním zdrojem pitné vody v Izraeli, kde byla studie provedena, je odsolená mořská voda. „K odsolování mořské vody potřebujete moře a ze všech míst na světě k němu přístup není. Pro odsolování musí být vybudována kompletní infrastruktura, která odvede odsolenou vodu z pobřeží do různých měst a velká část světa nemá technické a ekonomické prostředky k vybudování a údržbě této infrastruktury,“ popisuje Inbar komplikovanost a nákladnost již ověřené metody zisku vody. Vodu ze vzduchu však podle něj lze získávat naprosto kdekoli, což by logicky přineslo i úspory právě v oblasti infrastruktury, která by nebyla prakticky vůbec nutná. Z ekonomického hlediska platí, že čím vyšší teplota a vlhkost, tím efektivnější je výroba vody ze vzduchu,“ dodává.

Pokud další výzkum a vývoj ukáže, že získávání pitné vody ze vzduchu je ekonomicky i technicky schůdná cesta, může jít o vynález, který může mimo jiné zabránit vojenským konfliktům. Ve vojenských strategiích mnoha zemí je totiž válka o vodu zcela reálným scénářem.

Topi Pigula

redaktor FTV Prima

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom