6. prosince 2017 13:12

Už žádné výmluvy: důkaz, že lov zvířat přispívá k jejich vymírání

Trofejní lov odstraňuje u populací divoce žijící zvířat "dobré geny" a zvyšuje riziko vyhynutí, popsali přesvědčivým způsobem vědci.

Není dobré vyčnívat z davu. Ani u lvů

Lovit zvířata, která „vyčnívají z davu“ kvůli tomu, jak jsou jedinečná (ať už díky působivým rohům nebo bujné hřívě), může podle této nově publikované práce vést v extrémních případech dokonce až k vymření celého druhu.

5 % je kritických

Výzkum předpovídá, že stačí z populace pouhých 5 % nejkvalitnějších samců, aby to vedlo ke vzniku rizika, že celá populace bude zcela vymazána z mapy. Toto riziko je vyšší u těch druhů, které jsou pod tlakem v důsledku rychle se měnícího světa – bohužel se to tedy dnes týká většiny velkých druhů zvířat ve volné přírodě.

Jak je to možné? Zvířata ceněná lovci trofejí pro jejich rohy, parohy nebo kly obvykle mají nejlepší geny, uvádějí britští vědci, kteří tuto studii vytvořili. Odstranění nejkvalitnějších genů, které jsou nutné k existenci zvířat, by mohlo způsobit to, že se celý druh ocitne na hranici vyhubení, varují autoři práce.

Trofejní lov – radost, nebo zhouba?

V současné době po celém světě probíhá intenzivní debata o trofejním lovu, jeho výhodách a rizicích. Bohužel veřejnost často naslouchá názorům osob, které jsou do tohoto vysoce ziskového byznysu zapojené, aniž by měy v tomto oboru jakékoliv odborné vzdělání. Typickým příkladem v České republice je mediálně oblíbená Michaela Fialková, která tvrdí, že lov by rozhodně neměl být zakázán. Už jen proto, že z trofejního zabíjení pochází spousta peněz, které se pak dají použít na konzervaci druhu.

Podle Roba Knella z Queen Mary University v Londýně, který vedl výzkum, je předpoklad, že lov nijak zvlášť neohrožuje populaci zvířat, nepravdivý. Vychází ze zastaralých poznatků a nezohledňuje vědecké práce, které na toto téma vyšly v poslední době.

"Protože tito vysoce kvalitní samci s výraznými pohlavními rysy mají tendenci stávat se otci vysokého počtu potomků, jejich dobré geny se mohou extrémně rychle šířit – populace takových geneticky dokonalých zvířat se díky tomu mohou rychle přizpůsobit novému prostředí," uvedl vědec.

Vědci tuto hypotézu ověřovali na několika počítačových modelech, a to na několika druzích zvířat. Vycházeli jak ze žijících zvířat, tak se pokoušeli simulovat, jaký dopad měl lov na populace zvířat, která již člověk nenávratně vyhubil. Tato studie byla publikována ve sborníku Královské společnosti B: Biological Sciences.

Text: M. Karlík

Topi Pigula

redaktor FTV Prima

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom