13. května 2020 07:30

Muži kolem Marie Terezie: Česká královna velela hrubiánům, vojevůdcům i svému milujícímu manželovi

Kolem Marie Terezie, jediné ženy na rakouském a českém trůnu, kroužili skutečně zajímaví muži. Znáte je všechny?

Ihned po svém nástupu na trůn musela 23letá Marie Terezie hájit svou říši proti sousedům. Proti Rakousku vytáhl pruský král Fridrich II. Veliký, vojska vyslaly také Francie a Bavorsko. Kdo byli muži, kteří po dobu dlouhé vlády (1740–1780) arcivévodkyni rakouskou a také královnu českou a uherskou obklopovali?

Hrubián František Trenck

Hřmotný a na vídeňské poměry dost obhroublý baron František, svobodný pán von Trenck (1711–1749), bojoval už za carevnu Annu Ivanovnu proti Turkům. Pro těžce zkoušenou Marii Terezii naverboval v roce 1741 oddíl 1000 slavonských hraničářů – pandurů – a v jejich čele se účastnil mnoha tažení proti zle dotírajícím Bavorům. Stejně jako samotný von Trenck měli ovšem i jeho panduři většinou oplétačky se zákonem a v boji se proslavili hlavně svou krutostí při drancování obsazených území. Baron von Trenck nakonec skončil s doživotním trestem vězení v brněnském Špiberku, kde také zemřel. Jeho mumifikované tělo můžete v Kapucínské hrobce vidět dodnes.

Elegantní Ernst Gideon von Laudon

Jeden z nejlepších rakouských vojevůdců 18. století nabídl nejprve v roce 1743 své služby pruskému králi Fridrichovi II. Velikému, ale nebyl vůbec přijat. Rozhodl se proto zkusit štěstí na opačné straně a o rok později už byl setníkem u pandurů barona von Trencka. Největší vítězství pro Marii Terezii zaznamenal mnohem později, kdy porazil Prusy v bitvách u Domašova (1758), Landeshutu (Kamennia Góra, 1760) a Svídnice (1760). Prusové si jeho válečnického umění vysoce cenili. Z jeho jména pochází jejich kletba himmellaudon! (německy Himmel Laudon, tj. nebesa, Laudon!), o známé české odrhovačce „Generál Laudón, jede skrz vesnici“ je zbytečné mluvit.

Loajální Filip Josef Kinský

Jako 12. potomek nejvyššího kancléře Českého království kráčel tento český šlechtic ve stopách svého otce nejprve jako diplomat (byl císařským vyslancem v Londýně) a od roku 1738 také jako nejvyšší český kancléř. Kinský (1700–1749) zůstal věrný Marii Terezii, která ho za jeho zásluhy pověřila finančním řízením všech jejích dědičných zemí. V roce 1747 se nadaný, ale údajně poněkud prchlivý Filip Josef Kinský z vídeňského dvora stáhl na své statky v Čechách.

Velmi schopný František I. Štěpán Lotrinský

S nejžádanější evropskou princeznou své doby, mladičkou Marií Terezií, se František Štěpán (1708–1765) oženil vlastně náhodou. Původně se jejím mužem měl stát Františkův starší bratr Clemens, ten ale zemřel na neštovice. František Štěpán měl s Marií Terezií 16 dětí – 5 synů a 11 dcer. František Štěpán byl 20 let římským císařem, nejvíc ho ale bavila správa Toskánska a statků na jižním Slovensku.

Do vídeňského dvora nezapadl, čas si krátil hazardními hrami a milenkami, stal se svobodným zednářem. Byl ale mimořádně schopný obchodník a podnikatel. Ze svých statků a manufaktur na výrobu bavlněných látek dokázal financovat obranu říše své ženy Marie Terezie a finančně zabezpečil rod Habsburků na dalších 150 let. S Marií Terezií žil v láskyplném vztahu až do své smrti v roce 1765.

Méně schopný Karel Alexandr Lotrinský

Bratr Františka Štěpána se stal dokonce dvojitým švagrem Marie Terezie poté, co si vzal její mladší sestru Marii Annu. Karel Alexandr Lotrinský (1712–1780) nabídl své vojenské služby Marii Terezii, která je s díky přijala. Na bitevním poli se mu ale příliš nedařilo a vysloužil si od Prusů několik porážek. Byl členem Řádu německých rytířů.

Vášnivý Mikuláš I. Josef Esterházy z Galanty

Příslušník nejvlivnějšího uherského rodu a obdivovatel Josepha Haydna patřil mezi spojence Marie Terezie a významně se zasadil o její kladné přijetí uherskými stavy. V roce 1753 se stal majitelem Andrássyho pěšího pluku a vedl velmi nákladný život. Díky tomu zanechal svým potomkům na tehdejší dobu gigantický dluh 3,8 milionu zlatých.

Chladný Evžen Savojský

Jeden z největších vojevůdců v rakouských dějinách. Účastnil se už slavné bitvy u Moháče (1687) a pro Habsburky postupně vybojoval množství vítězství nad Francií a hlavně Osmanskou říší. Sňatek Marie Terezie s Františkem Štěpánem (1736) byl podle Evžena Savojského (1663–1736) strategickou chybou, on sám se klonil ke spojení Habsburků s pruskou dynastií Hohenzollernů. Marie Terezie si tedy podle něj měla vzít za muže svého budoucího největšího protivníka Fridricha II. Velikého.

Nevyzpytatelný Fridrich II. Veliký

Jeden z největších vojevůdců 18. století a hlavní nepřítel Marie Terezie Fridrich II. Veliký (vládl 1740–1786) byl válečníkem spíše z donucení. Obklopoval se urostlými granátníky a obecně měl v oblibě spíše muže než ženy. Přesto současníci jeho vojenské umění cenili nesmírně vysoko. Pro Prusko na Marii Terezii a jejích generálech vybojoval Slezsko.

Odvážný Andrej Hadik

Největší kandidát na skutečného milence Marie Terezie, o nichž se v okolí arcivévodkyně jen šeptalo. Hadik byl uherský hrabě, který v rakouské armádě zaznamenal neobvykle rychlou kariéru, když se už ve svých 37 letech stal generálem habsburských vojsk. Hadik pravidelně zahrnoval Marii Terezii různými dary, například když jeho husaři v sedmileté válce přepadli a dobyli Berlín (1757), poslal jí 275 000 tolarů z výkupného.

Miroslav Honsů

redaktor FTV Prima

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom