13. května 2022 09:15

Kolik lidí je pohřbených na Olšanských hřbitovech? Počet mrtvých přesahuje počet obyvatel dnešní Prahy

Olšanské hřbitovy zažily morovou epidemii a následně prošly razantní proměnou. Na největším pražském pohřebišti by nyní mělo být mnohem více lidí, než má současná Praha obyvatel.

Velikost hřbitovů se dá měřit různě, ale pokud zvolíme počet pohřbených, tak Olšanské hřbitovy se staly s až 2 miliony mrtvých největším pohřebištěm u nás. Byť z pozdějších dob existují statistiky pohřbených, tak v roce 1679, tedy v čase založení nejstarší části, se mrtví nijak pečlivě neevidovali. Jedním z důvodů byla morové epidemie, která se z Vídně rozšířila na Moravu a přes jižní Čechy k Praze. Ta byla roku 1680 popisována jako město duchů.

První hřbitov sloužil jako pohřebiště právě pro oběti morové rány a měl rozlohu 1 131 čtverečných sáhů, což je dnes 4 068 metrů čtverečních. Není náhodou, že první kostel, který byl u hřbitova postaven Janem Hainricem, je zasvěcen svatému Rochovi, patronu proti moru. Renovovaný kostel, který je zároveň nejstarším žižkovskou stavbou tohoto typu, najdete na severozápadním rohu hřbitova.

Pragmatismus Josefa II.

„Morový“ hřbitov byl sice roku 1860 zrušen, místo určené k pohřbívání však už zůstalo. Když Josef II. svými reformami zakázal pohřbívání uprostřed měst a nařídil, že nově vzniklá pohřebiště musí být za městskými hradbami, byl hřbitovní areál na okraji Prahy ideální volbou. Místo svého posledního odpočinku tady nacházeli lidé ze Starého i Nového města pražského. Důvodem Josefova rozhodnutí byla efektivita a hygiena. Dokonce chtěl pohřbívat mrtvé v pytlích z takzvaných „vysejpacích“ rakví. Tady zase hrála roli úspora dřeva na výrobu rakví.

V průběhu staletí přibývaly kolem původního hřbitova další pohřební místa. K Olšanským hřbitovům v současnosti patří pravoslavný i židovský hřbitov. Pokud bychom sečetli všechny hrobky, dostali bychom se k číslu kolem 25 000. Nad „běžnými“ hroby, kterých je zhruba 65 000, se vypíná zhruba 200 kaplových hrobek. K tomu je nutno připočíst 20 000 urnových hrobů, 6 kolumbárních zdí a dvě rozptylové loučky.

Zatímco některé hroby už jsou téměř nerozeznatelné či celé porostlé břečťanem, jiné patří mezi umělecká díla. Sochy i samotné hrobky či kaplové hroby mohou být uměleckou inspirací a mnohdy za nimi stojí práce renomovaných umělců. Říká se, že ve smrti jsme si všichni rovni. A tak na Olšanech leží jak prominentní komunisté včetně Klementa Gottwalda, tak i oběti komunistické perzekuce.

Zdroj: Naučná stezka Prahy 3

Topi Pigula

redaktor FTV Prima

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom