Nejkrásnější hrady a zámky v České republice

Které české hrady a zámky rozhodně stojí za návštěvu?

Dají se vybrat nejkrásnější hrady a zámky v České republice? Kdo ví, v každém případě jsme se o to ale pokusili...

DALŠÍ VÝBĚRY HRADŮ A ZÁMKŮ: SLOVENSKO, POLSKO, NĚMECKO, RAKOUSKO

Pražský hrad – největší hradní komplex na světě

Na stránkách Guienessovy knihy rekordů se uvádí, že je Pražský hrad se svou rozlohou téměř 70 000 m2 největším souvislým hradním komplexem na světě, jehož součástí je rozsáhlý soubor církevních staveb, paláců a správních budov, jejichž architektura v sobě snoubí všechny hlavní architektonické styly posledního tisíciletí.

Výstavba areálu Pražského hradu (zapsaného Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO) začala s největší pravděpodobností již někdy kolem roku 880 na popud knížete Bořivoje z rodu Přemyslovců.

Největší dominantou Pražského hradu je katedrála sv. Víta, v níž jsou uloženy nejen české korunovační klenoty, ale stala se i místem posledního odpočinku mnoha českých králů. Základní kámen položil roku 1344 Karel IV., který stavbou klenotu gotické architektury pověřil Matiáše z Arrasu, jenž bohužel zemřel dřív, než mohl stavbu chrámu dokončit. Na hlavního architekta po jeho smrti nastoupil nastoupil Petr Parléř.

Pražský hrad je pro návštěvníky otevřen celoročně a k vidění je toho opravdu hodně. Jen namátkou můžeme jmenovat např. Starý královský palác, stálou expozici Příběh Pražského hradu, Baziliku sv. Jiří, Ústav šlechtičen, Zlatou uličku, Svatováclavskou vinici, Klášter sv. Jiří s Bazilikou sv. Jiří, Kapli sv. Kříže a třeba Zahrady Pražského hradu a Jelení příkop.

Hrad Karlštejn - nejvýznamnější český Hrad

Gotický skvost nechal v roce 1348 vystavět český král a římský císař Karel IV. jako místo, kde budou uloženy české korunovační klenoty. Karel IV. začal na hradě pobývat již od roku 1355 a osobně dohlížel na jeho dostavbu a výzdobu interiérů a hradních kaplí. Dnešní podoba hradu pochází z 19. století, kdy probíhala puristická přestavba řízená Josefem Mockerem.

Na výběr je z několika prohlídkových okruhů, jež zavedou návštěvníky např. do Císařského paláce, do Pokladnice a Klenotnice v Mariánské věži nebo do Velké věže se světoznámou Kaplí sv. Kříže, v níž kromě jiného můžeme obdivovat deskové obrazy z dílny mistra Theodorika. Soubor celkem 129 obrazů z tvorby vynikajícího malíře je největší na světě. Najdeme zde také největší portrétní galerii českých panovníků v ČR, vystavenou kopii svatováclavské koruny nebo třeba unikátní hradní studnu. České korunovační klenoty zde byly s přestávkami uloženy téměř 200 let.

Není od věci připomenout i skutečnost, že se Karlštejn stal předlohou divadelní hry Jaroslava Vrchlického nazvané Noc na Karlštejně. Pro většinu z nás je nejspíš známější její muzikálové zpracování z roku 1973.

Hrad Pernštejn – nejkrásnější moravský hrad

Hrad Pernštejn patří k nejnavštěvovanějším hradům na Moravě. Na údolí s městysem Nedvědice shlíží již od 13. století a za bezmála 800 let své existence nebyl nikdy dobyt. Hrad Pernšten se na dlouhá léta stal sídlem rodu pánů z Pernštejna a zachoval si svou pozdně gotickou až renesanční tvář, kterou získal během rozsáhlé přestavby v 16. století. Pernštejnové byly v tu dobu jedním z nejbohatších rodů v českých zemích, který doplatil na nenávratné půjčky císařům. Právě tyto nepovedené finanční transakce jej donutily rozprodat ohromný majetek. Další stavební úpravy se vnějšího vzhledu hradu příliš nedotkly a jsou vidět hlavně v interiérech.

Hrad v současné době nabízí čtyři prohlídkové kruhy a postupně vzniká pátý, který bude zahrnovat i zahrady na jižních svazích, jež se postupně vrací do podoby, které měly na začátku 19. století. Úpravy by měly být dokončeny v tomto roce a budou doplněny o několik menších staveb, jako například čínský pavilon, turecké lázně, obelisk nebo např. vodopád.

Hrad Kost - nejkrásnější hrad Českého ráje

Hrad Kost patří bezesporu k nejzachovalejším a nejvýznamnějším středověkým hradům v České republice. Bohatá historie hradního komplexu začala nejspíš ve 13. století. Postupně se zde vystřídali pánové z Wartenberka, Házmburka, Šelmberkové a Biberštejnové. Ve druhé polovině 16. století se hrad stal majetkem Lobkoviců, kteří přistavěli celou jižní část včetně hospodářských budov s pivovarem. Velkou přestavbu plánoval i Albrecht z Valdštejna. Byl ale bohužel zavražděn dřív, než mohla rekonstrukce začít.

Svoji rezidenční úlohu ztratil hrad v roce 1590, kdy v něm přestal bydlet Oldřich Felix z Valdštejna. Od té doby zde byly jen kanceláře určené pro správu panství a byty úředníků. Později za Černíkovců byla řada místností využívána jako sýpky. Z velké části zchátralou pevnost koupil rod Netolických. Anna Marie dal Borgo Netolická si vzala Norberta Kinského a jeho potomci bratři Giovanni a Pius Kinský jsou dnešními majiteli hradu. Žijí trvale v Itálii a na své panství přijíždějí jednou až dvakrát do měsíce.

V současné době je dokončována rozsáhlá a nákladná rekonstrukce hradu, která by měla být ukončena v červnu 2021.

Hrad a zámek Český Krumlov – český hrad v seznamu UNESCO

Již v roce 1963 bylo celé historické centrum Českého Krumlova vyhlášeno městskou památkovou rezervací. V roce 1989 pak byl zámecký areál zařazen mezi národní kulturní památky a historický a kulturní význam celého historického komplexu byl v roce 1992 stvrzen zápisem na Seznam památek světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Původně zde stával gotický hrad, který založili nejspíš v první polovině 13. století páni z Krumlova, kteří zde vládli téměř 300 let. Během té doby se zasloužili nejen o rozvoj města, ale i hradu a za jejich vlády se původně gotický hrad proměnil v honosné renesanční sídlo. V druhé polovině 16. století se Vilému z Rožmberka přestalo finančně dařit a kvůli vysokým dluhům byl nucen panství prodat císaři Rudolfovi II. V roce 1622 věnoval císař Ferdinand II. královský majetek Janu Oldřichovi z Eggenberku. Krumlovské panství zůstalo ve vlastnictví pánu z eggenberku až do roku 1719, kdy na Krumlov přichází Schwarzenberkové, jejichž majetkem je hrad až do roku 1947.

Mezi unikátní expozice krumlovského hradu a zámku patří světově proslulé zámecké barokní divadlo, které představuje jednu z nejlépe dochovaných divadelních scén z 18. století v Evropě. Zvláště ceněné jsou téměř kompletní dekorace, kostýmy, rekvizity a jevištní technika. Navštívit můžeme hned tři galerie, vyhlídkový ochoz zámecké věže, Václavské sklepy ukryté 12 m pod úrovní 4. nádvoří nebo třeba expozici jménem Konírna a sedlárna.

Hrad Rabí – nejmohutnější Český hrad

Hrad Rabí je nejrozsáhlejší hradní zříceninou v Čechách. Hradní komplex nacházející se na horním toku řeky Otavy byl postaven již ve 13. století jako strážní a obytná věž. Areál hradu byl v následujících letech postupně rozšiřován, a kdybychom opravdu poctivě změřili délku jeho budov a hradeb s dělovými baštami, došli bychom k úctyhodné délce 3 km.

Hrad sehrál v české historii velmi významnou roli. Vzhledem ke své strategicky významné poloze byl velmi často dobýván. Jan Žižka se o jeho dobytí pokusil dokonce hned 2x a při druhém obléhání hradu přišel o své druhé oko.

O prvních majitelích hradu toho mnoho nevíme, ale předpokládá se, že byl založen německými hrabaty z Bogenu. Do vlastnictví českých pánů z Velhartic se dostal někdy koncem 13. století. Prvními písemně doloženými majiteli hradu byli od roku 1380 Švihovští z Rýzmberka, která panství vlastnili přes 200 let a během rozsáhlých budovatelských prací mu dali jeho konečnou podobu.

V současné době nabízí hrad dva prohlídkové okruhy, střelnici s lukostřelci nebo třeba stánek s netradičním občerstvením. Hrad Rabí je navíc součástí sdružení Šumavské trojhradí, které jej sdružuje s hrady Kašperk a Velhartice.

Zámek Hluboká nad Vltavou - nejpohádkovější český zámek

Za současnou podobu zámku Hluboká vděčíme rodu Schwarzenberků, který jej nechal v 19. století v rámci rozsáhlé romantické přestavby přebudovat po vzoru šlechtických staveb ve windsorské Anglii. Ve stejné době vznikal i rozlehlý krajinářský park, který zámecké sídlo obklopuje.

V zámku najdeme 140 místností a 11 věží a můžeme absolvovat hned několik návštěvních prohlídkových okruhů. Reprezentační sály jsou přepychově zdobeny vyřezávaným obložením stěn, kazetovými stropy, elegantním původním nábytkem, křišťálovými lustry a sbírkami obrazů, stříbra a porcelánu. Zámecká jízdárna nabízí prohlídku expozice jihočeské gotiky a holandských malířských mistrů ze sbírek Alšovy jihočeské galerie. V místnosti nazývané „Stříbrnice“ můžeme obdivovat unikátní sbírku schwarzenberského stříbra. Historicky cenná je i sbírka renesančních a barokních pohárů na víno a pak soubor stříbrných a zlacených dekorativních nádob a plochých mís, do nichž si Schwarzenbergové nechávali zasadit medaile, které získali na hospodářských výstavách. Většina těchto nádob a mís pochází z druhé poloviny 19. století.

Zámek Konopiště - zámek s největším počtem loveckých trofejí

Původně na místě dnešního zámku stával hrad ze 13. století. Současnou podobu vdechl zdejšímu areálu jeho poslední vlastník a následník rakouského trůnu František Ferdinand d´Este na přelomu 19. a 20. století, kdy díky rozsáhlým úpravám vznikla budova pseudohistorického romantického hradního stylu.

František Ferdinand d´Este byl velmi vášnivým lovcem, a tak není divu, že jsou součástí návštěvních okruhů i reprezentační, hostinské a soukromé pokoje Františka Ferdinanda s bohatými sbírkami zbraní a loveckými trofejemi.

V roce 2015 byla návštěvníkům poprvé nabídnuta tzv. Lovecká trasa, která spojila dosavadní tři nabízené okruhy, ale zároveň nabízí i novinky, mezi než patří např. tajné schodiště ve věži, které spojuje pracovny Františka Ferdinanda a komnaty jeho manželky Žofie z Hohenbergu nebo lovecké schodiště s loveckými trofejemi, kuřácký salon a střelnici s pohyblivými terči, jež po zásahu vydávají akustický signál.

Neméně zajímavý je zdejší zámecký park s rozlohou 340 ha. V současné době jím vedou tři různé naučné stezky.

Zámek Sychrov – unikátní ukázka novogotiky

Zámek Sychrov byl původně barokním sídlem, kterému nechal kníže Kamil Rohan vdechnout současnou francouzskou novogotickou podobu. Milovníci televizních pohádek tento architektonický skvost znají nejspíš z pohádek Zlatovláska nebo Nesmrtelná teta.

Prohlídku zámku můžeme absolvovat po třech různých okruzích. Venkovské sídlo Rohanů poskytuje návštěvníkům unikátní možnost nahlédnout do běžného života bohaté šlechtické rodiny v druhé polovině 19. století. Pokoje jsou vybaveny původním nábytkem, obrazy a stěny většiny pokojů jsou bohatě zdobeny řezbářskými pracemi.

Za asi největší zajímavost zámku Sychrov můžeme považovat skutečnost, že má jako jediný zámek v ČR klasické královské apartmá, které bylo připraveno pro nejvzácnější hosty, mezi nimiž najdeme např. francouzského krále Karla X., pruského krále Viléma I. nebo rakouského císaře Františka Josefa I.

O anglickém parku s rozlohou 26 ha se říká, že patří k vůbec nejkrásnějším a nejbohatším botanickým skvostům v ČR. Inspiraci pro svou tvorbu zde často hledali např. Josef Suk nebo Antonín Dvořák. Není tedy divu, že se zde každoročně koná hudební festival Dvořákům Sychrov a Turnov.

Zámek Červená Lhota – nejkrásnější vodní zámek v ČR

Už skutečnost, že se jedná o jeden z nejkrásnějších vodních zámků u nás, činí z Červené Lhoty zajímavou historickou památku vhodnou k návštěvě. Na atraktivitě zámku dodává i skutečnost, že se zde natáčela celá řada televizních pohádek. Jen namátkou můžeme jmenovat např. Zlatovlásku, O zatoulané princezně, O kráse a štěstí nebo Princezna na hrášku.

Obec Lhota byla založena Pány z Hradce nejspíš v polovině 13. století. První zmínka o tvrzi pochází z roku 1465. Název Červená Lhota se objevuje poprvé na počátku 17. století, v roce 1602. V té době byla pravděpodobně poprvé použita dnes tolik typická červená omítka. V druhé polovině 17. století prošel celý areál stavebními úpravami, které původní tvrz proměnily v pohodlný barokní zámeček.

Veřejnosti je zámeček přístupný od roku 1949. V současné době si mohou návštěvníci prohlédnout např. interiéry v prvním patře, jež si zachovaly autenticitu bytu posledních majitelů, knížat Schönburg-Hartenstein z roku 1910. Expozice v podkrovních pokojích umožňuje nahlédnout do běžného života šlechtice na konci habsburské monarchie a na začátku první republiky. Zajímavá může být i kaple Nejsvětější Trojice stojící na návrší v zámeckém parku. Jsou v ní dochované ilusivní malby a dřevěný strop symbolizující nebeský Jeruzalém.

Zámek Lednice – pohádkový zámek pod patronátem UNESCO uprostřed rozlehlého parku

První historická zmínka o Lednici pochází z roku 1222. Předpokládá se, že zde stála gotická tvrz, která byla v průběhu 16. století zbořena a na jejím místě nechal Hartmann II. z Lichtenštejna postavit renesanční zámek. Další přestavba proběhla v duchu barokních zvyklostí s rozlehlou zahradou a jízdárnou. Za současnou podobu lednického zámku vděčíme knížeti Aloisovi II. z Lichteinsteina, který nechal svůj zámek přestavět na letní reprezentační sídlo v duchu anglické gotiky s cílem pořádat velkolepá setkání evropské šlechty. Z této doby také pochází reprezentační sály s bohatě zdobenými stropy, dřevěným obložením stěn a bohatým mobiliářem, jenž nemá v Evropě obdoby. V současné době je celý Lednicko-valtický areál zapsán na seznam světového dědictví UNESCO.

V zámku si může návštěvník vybrat hned z několika prohlídkových okruhů. Zámek je navíc obklopen unikátní zahradou francouzského typu a rozlehlým krajinářským parkem s celou řadou dekorativních staveb, mezi něž patří např. Apollónův chrám z roku 1819, empírový Chrám tří grácií z roku 1825, umělá zřícenina Janova hradu nebo např. tzv. minaret. Park patří svou rozlohou k největším v České republice.

Zámek Litomyšl - nejkrásnější renesanční zámek v České republice

Renesanční šlechtické sídlo považované za jednu z nejkrásnějších renesančních staveb Evropy je zapsané i na seznam světového dědictví UNESCO. Zámek byl postaven v letech 1568 - 1581 jako reprezentační rodinné sídlo nejvyššího kancléře Království českého Vratislava z Pernštejna a španělské šlechtičny Marie Manrique de Lara.

Není bez zajímavosti, že po požáru v roce 1775 bylo mimo jiné dostavěno i zdejší divadlo s unikátními jevištními dekoracemi, jejichž autorem je dvorní vídeňský malíř Josef Platzer. Návštěvníci zámku v Litomyšli si mohou vybrat z celkem čtyř prohlídkových kruhů. V září roku 2017 se k tradičním prohlídkovým okruhům zahrnujících Reprezentační sály a divadlo se přidala i návštěva dlouho restaurované Malé jídelny.

DALŠÍ VÝBĚRY HRADŮ A ZÁMKŮ: SLOVENSKO, POLSKO, NĚMECKO, RAKOUSKO

redakce Prima Zoom

redakce magazínu Prima Zoom

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom