Zátoka Halong Bay se hroutí pod náporem turistů

Pokud je něco z přírodních krás Vietnamu typického, pak je to mystický, tajemný a romantický Halong Bay

Halong Bay je to místo, kde z klidného čistého moře vystupují tisíce ostrovů a ostrůvků jako kolmé pískovcové věže porostlé bujnou vegetací. Je to malý zázrak přírody. Když se tam ale vydáte v nevhodný čas, může to pro vás být noční můra.

Ke každému podobnému místu, jako je Halong Bay, se vážou legendy. Na světě se nic nestává samo sebou, žádná hora, žádné údolí, žádná řeka, nic nevzniklo samo sebou a mimořádná místa musí mít legendární historii. Název Ha Long znamená v překladu „místo, kde se drak zanořuje do moře“. Podle legendy vděčí ostrovy za vznik právě drakovi, který nad zdejším územím přelétal a svým ocasem vyrýval do země jednotlivá údolí. Poté se vnořil do moře a vzniklá údolí byla zalita mořskou vodou.

Nad hladinou tak zůstaly jen nejvýše položené oblasti. Drak je v oblasti Asie bytost kladná, ne jako u nás. Proto i místa vytvořená dračí aktivitou jsou nabitá kladnými vlastnostmi. A Halong Bay chrání pobřeží, poskytuje vynikající podmínky pro rybolov a mnoho ostrůvků má i náboženský význam.

Podle jiné legendy vytvořili jednotlivé ostrovy přímo draci, kteří tak chtěli pomoci místním obyvatelům – draci moře posypali perlami a drahokamy a z těch se poté staly ostrovy a skaliska, která zabraňovala nepřátelským lodím vplout do zátoky.

Geologové s legendou nesouhlasí

Ve skutečnosti vznikly tyto vápencové formace před 250–280 miliony lety. V té době byla na tomto území pevnina a jednotlivé prolákliny byly vytvořeny působením vodních toků. Na ostrovech se dodnes zachovaly ulity sladkovodních plžů, které tuto teorii dokazují. Později bylo toto území zatopeno oceánem, a nad hladinou tak zůstaly pouze nejvyšší vrcholky. Na jednotlivých ostrovech lze najít více než 435 druhů rostlin, mnoho druhů ptáků, plazů a bezobratlých živočichů. Ve zdejším moři žije více než 300 druhů ryb.

Vápencová skaliska jsou protkána skrz naskrz množstvím jeskyní, které jsou také jedním z důvodů, proč turisté toto území tak hojně navštěvují. Mezi nejoblíbenější patří jeskyně Hang Sung Sot (jeskyně zázraků), která je jedna z nejrozlehlejších. Vnitřní prostory (skládá se ze tří obrovských sálů) mají plochu více než 10 000 m2. Ke vchodu do jeskyně vede příkré schodiště, sály jsou ale průchozí a krásně nasvícené. Mezi další jeskyně patří například Hang Trong (jeskyně bubnů), která má název podle vzdáleného zvuku bubnů, který návštěvníci někdy slýchávají. Další oblíbené jeskyně jsou Hang Dau Go (jeskyně dřevěných kůlů), Hang Thien Cung nebo Hang Bo Nau.

Jeskyně bubnů

K této jeskyni se váže ještě další legenda. Ve třetím sále této jeskyně se údajně ve 13. století skladovaly ostré bambusové kůly, které později použil vietnamský národní hrdina Tran Hung Dao k zneškodnění mongolského loďstva vedeného Kublajchánem. Tran Hung Dao kůly nechal zabodnout do dna řeky Bach Dang a znemožnil tak lodím připlout k pevnině. Nalákal Kublajchánovo loďstvo do zálivu v okamžiku vrcholného přílivu, kdy špičky kůlů nebyly pod hladinou vidět. Jakmile nastal odliv, lodě se začaly při klesání prošpikovávat ostrými kůly a nemohly se hnout z místa. Staly se pak snadnou kořistí.

Bývaly to krásné autentické vesnice, dnes už ani náhodou

Mezi jednotlivými ostrovy se vznáší několik plovoucích vesnic. Domy-lodě jsou ukotveny ke dnu a mezi jednotlivými domy jsou nataženy rybářské sítě. Lidé zde žijí celoročně a uvidíte tu dokonce i psy. Říká se, že nejstarší obyvatelé těchto vesnic nikdy nevstoupili na pevninu. Do vesnic se návštěvníci dostanou nejlépe na malých loďkách nebo v poslední době jsou ve velké oblibě výlety na kajacích. Bohužel s přibývajícími turisty ztrácí plovoucí vesnice na své autenticitě a mnohé z nich se staly spíše skanzeny než živými organismy. Často jsou vesnice obsazeny lidmi, kteří přijíždějí jen na denní dobu a odehrají svůj „part vesničana“, aby se pak večer vrátili ke svým rodinám na pevnině. Je to odvrácená tvář masové turistiky. Je tedy potřeba velmi pečlivě vybírat, na kterou plovoucí vesnici se vydáte, nebo si nesmíte dělat žádné iluze a musíte to brát opravdu jako skanzen, který ukazuje, že takhle nějak se tu kdysi žilo.

Když na noc, tak opatrně

Sledovat západ a východ slunce z paluby lodi, proplouvající mezi vytáhlými skalisky, může být příjemný zážitek. Musíte ale trefit dobré počasí a musíte si dobře vybrat loď. Když bude špatné počasí a navíc si vyberete špatnou loď, budete toužit po pevnině a budete si nadávat. Jak ale vybrat dobrou loď? Všechny přece nabízejí totéž – plavbu mezi skalisky, dobré kajuty, výborné jídlo, doprovodné aktivity. Podle čeho vybírat? Rozhodně se vyhněte velkým lodím s mnoha kajutami. Na takových lodích nikdy nezažijete klidnou atmosféru, vždycky se budete tlačit s mnoha dalšími lidmi na místech, odkud se dají dělat dobré fotky, aktivity budou trvat zbytečně dlouho, protože všichni musí z lodi a na loď – a to trvá. Na velké lodi budou slušné služby, které nikoho neurazí. Ale přijeli jste sem kvůli luxusní kajutě, nebo kvůli Halong Bay?

Chtějte znát trasu, chtějte znát rozměr kajuty, způsob stravování, kolik času je na jaké aktivity, čas nástupu na loď a čas, kdy loď musíte opustit, apod. Ti odvážnější vybírají loď s plavbou na dvě noci. Takové lodi se dostanou mimo trasy masové turistiky, na všechno je dost času a nesmírně se zvedá autenticita.

Lodí je v současné době v zátoce tolik, že už jen těžko budete cítit atmosféru, která na vás dýchá z fotografií. Musíte opravdu velmi dobře vybírat anebo se vydat do sousední zátoky Lan Ha, která je na tom tak, jak Halong Bay před 15 lety.

Halong Bay ano, nebo ne?

Určitě ano, je to krásné místo. Ale je třeba vědět, kdy se tam vydat, na jakou loď a na jak dlouho. Pak vás nic nezklame a budete nadšeni.

Text: Marco Polo

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vietnam plný zážitků s českým průvodcem

Zájezd Vietnam plný zážitků není klasický poznávací zájezd, i když během našeho putování Vietnamem navštívíte mnoho míst, která jsou v klasických itinerářích. Vietnam plný zážitků je připravený pro aktivní cestovatele (nezávisle na věku!). Na každém místě jsme se snažili "okořenit" návštěvu aktivitou, která by nás dostala mimo hlavní turistický proud, která by nám umožnila podívat se na Vietnam trochu jinak.

Garantovaný odlet: 9. 11. 2019 a 7. 3. 2020

Cena včetně letenky: 65 500 Kč

Putování Mexikem

Ucelené svědectví o civilizaci, která trvala nevídaných 4000 let. Poznávací zájezd do země s největší nabídkou památek kultury Aztéků a Mayů v prostředí nádherné a rozmanité přírody. Kombinace poznávání a příjemného odpočinku, koupání a procházek.

Cena včetně letenky: 75 500 Kč

Safari v Ugandě – Objevte s námi téměř neznámou africkou krásku

Safari v Ugandě patří do kategorie "unikátní". Špatné cesty drží masovou turistiku od Ugandy daleko a paradoxně je to dobře pro milovníky Afriky a divoké přírody. Pokud se vydáte do Ugandy nejen za gorilami, je naše safari v Ugandě výbornou možností spojit poznání několika národních parků se setkáním s gorilami, Uganda vás uchvátí a budete se sem rádi vracet.

Cena včetně letenky: 79 900 Kč

Topi Pigula

redaktor FTV Prima

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom