reklama

Čeští vědci pošlou své přístroje k Marsu, Jupiteru i ke Slunci!

Pozemní testování roveru a přistávací platformy ExoMars 2018 Foto: Pozemní testování roveru a přistávací platformy ExoMars 2018Foto: All

České ruce se prosadily i v dobývání vesmíru. A víc, než tušíte!

V současné době čeští vědci a technici pracují na vývoji a výrobě více než desítky přístrojů, které v následujících letech poletí do vesmíru. Ty budou součástí vědeckých aparatur družic zkoumajících okolí Země a meziplanetárních sond zkoumajících další tělesa sluneční soustavy. Čeští vědci se podílejí také na zpracování a využívání dat z více než čtyřiceti dalších družic.

V následujících letech budou přístroje s českou účastí umístěny na evropských sondách Solar Orbiter, JUICE a ExoMars. Působení českých vědců se neomezuje pouze na spolupráci na misích Evropské kosmické agentury (ESA), ale své přístroje připravují pro ruské měsíční sondy Luna, družice Strannik a Resonance či francouzskou družici TARANIS.

Jeden přístroj pro vesmírný výzkum se v České republice vyvíjí průměrně 6–8 let! „Početně největší zastoupení mají čeští vědci na sondě Solar Oribter, kde v pěti týmech pracují na čtyřech přístrojích. Jedná se o zobrazující koronograf, rentgenový spektrometr, přístroj pro měření elektromagnetických vln a oscilací provázející procesy ve sluneční koróně a slunečním větru a analyzátor slunečního větru. Zatím poslední úspěch zaznamenali odborníci z Ústavu fyziky atmosféry AV ČR, jejichž návrh vlnového analyzátoru byl vybrán pro přistávací platformu mise ExoMars 2018. Zařízení umožní zkoumat elektromagnetické emise atmosférického původu, magnetické anomálie na povrchu Marsu, vnitřní strukturu planety a vliv kosmického počasí,“ přiblížil pouze některé z českých přístrojů Jan Kolář, ředitel České kosmické kanceláře.

Solar_Orbiter_PAS Foto:

Solar_Orbiter_PAS

Kde jsou čeští experti na vesmír?

Mezi tři nejvýznamnější pracoviště zabývající se vývojem a výrobou přístrojů patří Astronomický ústav, Ústav fyziky atmosféry Akademie České republiky a Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy. Jimi navržené přístroje slouží zejména ke sledování aktivních jevů ve sluneční atmosféře, analýze slunečního větru a jeho interakce s povrchem a atmosférou planet a malých těles sluneční soustavy. Dalšími oblastmi jsou zkoumání fyziky kosmického plazmatu ionosféry a magnetosféry Země a dalších planet sluneční soustavy.

Vědci z České republiky mají ve světě dobré jméno a mohou těžit nejenom z bohaté historie, ale poukázat také na úspěchy z nedávné doby. Vědecké přístroje vyvinuté a postavené za účasti našich odborníků fungují na mnoha družicích a poskytují cenná data mezinárodní komunitě uživatelů.

TARANIS_HFA_VIB Foto:

TARANIS_HFA_VIB

 

Co je Česká kosmická kancelář (CSO)

S Ruskem spolupracujeme dál. Česká republika se sice vesmírnému programu věnuje předevšém v rámci evropské vesmírné organizace ESA, ale spolupracujeme dále i s Ruskem – v současné době na celkem 6 velkých projektech. Je to nezisková organizace, která se již od svého vzniku v roce 2003 snaží o rozvoj kosmonautiky v České republice. Jejím hlavním cílem je zajistit co největší a nejefektivnější zapojení českých výzkumných, vývojových a průmyslových pracovišť do mezinárodních kosmických projektů.

CSO nabízí odborné informační a konzultační služby pro orgány státní správy a veřejná i soukromá výzkumná a průmyslová pracoviště, školení o pravidlech fungování Evropské kosmické agentury a o příležitostech v evropském kosmickém programu. Činnost CSO rovněž zahrnuje poradenství při hledání projektových příležitostí, navazování kontaktů se zahraničními partnery a s přípravou a administrací projektových návrhů. Každým rokem také umožňuje českým pracovištím propagaci na Mezinárodním astronautickém kongresu IAC. V neposlední řadě provádí vzdělávací a osvětové akce pro školy, univerzity i širokou veřejnost a podporuje studentské projekty.

Více se o českém kosmickém výzkumu dozvíte na webu CSO.

Temný kraj
TV PROGRAM
DNES V TVHlavní postavy Grimm III Foto:
20.15
DNES V TVBeowulf a Grendel Foto:
22.25
DNES V TVJak se staví sen Foto:
21.30
DNES V TVZdeněk se kření Foto:
22.45
DNES V TVMyšlenky zločince - 10. řada Foto:
20.15
DNES V TVSběratelé kostí Foto:
21.15

reklama