21. května 2018 06:00

Znečištěné ovzduší zabíjí 7 milionů lidí ročně. Kde trpí nejvíce? V Kalkatě nebo Ostravě

Lidé dýchají znečištěný vzduch a umírají po milionech.

Aktuální výsledky globálních údajů Světové zdravotnické organizace (WHO) poukazují na stále se zhoršující kvalitu ovzduší. Situace začíná být pomalu neúnosná především v rozvojových zemích, kde vlivem škodlivin ročně zemře odhadem až 7 milionu lidí. Špatný, nebo dokonce nebezpečný vzduch dýchá na naší planetě 9 z 10 lidí, uvádí zpráva WHO, která je považována za nejkomplexnější sbírku globálních dat o kvalitě ovzduší. Úrovně kontaminace se však značně liší v závislosti na činnostech vlád a finančních zdrojích. Ačkoliv historická data sesbíraná mezi lety 2010 a 2016 svědčí o zlepšující se situaci ovzduší amerických a většiny evropských měst, ostatní regiony pociťují trend zcela opačný.

Nejhůře se dýchá v Dillí a Káhiře

Situace se nejvíce zhoršila v jižní a jihovýchodní Asii, kde více než 70 procent chudých měst sužuje špatná kvalita ovzduší. Obdobně neblahý trend zasáhl také Blízký východ. Mezi zdaleka největší znečištěná megaměsta patří Dillí a Káhira, hned za nimi následuje Dháka, Bombaj a Peking, kde tamní obyvatelstvo dýchá přibližně pětinásobek doporučené úrovně znečišťujících látek. Míra prachových částic ve zbylé Asii a na Středním východě se rovná nule. Naopak Spojené státy americké a Kanada patří mezi jediné oblasti, kde asi 80 procent lidí dýchá vzduch splňující směrnice WHO.

Otrávené domácnosti

Velké rozdíly byly zaznamenány i v míře znečištění ovzduší domácností, které každoročně přispívá k úmrtí přibližně 3,8 milionů lidí. Vysoká míra úmrtí se týká chudších zemí, jejichž populace je více závislá na spalování dřeva, uhlí a petroleje pro vaření a vytápění. Podle autorů studie se situace oproti roku 2016 téměř nezměnila, a to i navzdory rostoucímu povědomí o míře znečištění a vládním slibům. Znečištění ovzduší zkrátka zůstává na vysoké úrovni, o čemž svědčí skutečnost, že asi 92 % světové populace stále dýchá znečištěný vzduch. „Existují města a regiony, kde dochází ke zlepšení. Ale i kdyby se věci začaly pohybovat, nepohybují se dostatečně rychle,“ komentovala Sophie Gumy, jedna z autorů zprávy. Studie se celou problematikou zabývala skutečně dopodrobna, tudíž nezapomněla ani na kontaminanty z automobilů, továren, lesních požárů a dalších zdrojů způsobujících až čtvrtinu smrtelných infarktů a mrtvic, 29 % úmrtí na rakovinu plic a 43 % úmrtí na chronickou obstrukční plicní chorobu.

Hrozba pro celý svět

Autoři zprávy upozornili, že snížení daných rizik závisí na povědomí veřejnosti a politické vůli. Zatímco byli představitelé Číny pochváleni, situaci v Indii považují za znepokojivou. Zároveň ale poukazují na skutečnost, že jsou výsledné údaje stále neúplné. Studie staví na informacích z 4300 měst ve 108 zemích. Například africký kontinent stále patří mezi méně probádaná místa. Celkový obraz je ale jasný. Podle WHO zůstává hrozba na celém světě obrovská, kdy nejvíce trpí marginalizovaní lidé. „Je nepřijatelné, že více než 3 miliardy lidí – většinou žen a dětí – stále dýchají smrtící kouř z používání znečišťujících kamen a paliv v jejich domovech. Pokud v těchto oblastech nepřijmeme naléhavé kroky, nikdy se nepřiblížíme k dosažení udržitelného rozvoje,“ dodal Tedros Adhanom, generální ředitel WHO.

Text: Petr Smejkal

Topi Pigula

redaktor FTV Prima

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom