5. prosince 2021 07:00

5 podivností kolem svátku svatého Mikuláše: Slaví se o den dřív a čert musí mít řetěz

Tři symbolické postavy doprovázejí české předvánoční období již od 14. století. Oslava štědrého světce, jenž obdarovává všechny děti a chudé, je tak úplně nejstarším dochovaným folklorním svátkem na našem území. Čert, anděl a Mikuláš s sebou přinášejí příslib Vánoc, zlomky děsivého tajemství a důležitý odkaz historie. Kde se vzala tato oblíbená tradice, proč chodí i čert s andělem a kdo to vlastně svatý Mikuláš byl?

Okultní předvánoční oslava, která nám dává najevo brzký příchod Ježíška, souvisí s reálnou postavou svatého Mikuláše z Myri. Mladý muž se kolem roku 300 stal biskupem v maloasijské Myře, městě známém dnes jako Demre v Turecku. Byl pověstný svou štědrostí, dobročinností a bojem proti pohanství. Stal se známým i jako ochránce nespravedlivě obviněných.

V Myře působil Mikuláš celý život. Původně tam byl i pohřben, ale když bylo město ohrožováno a později zcela zničeno muslimy, převezli jeho ostatky v roce 1087 italští námořníci, kteří v té době již věhlasného biskupa ctili jako svého ochránce, do přístavu Bari na jihu Itálie.

Podívejte se na pohádku Anděl Páně 2 v naší videopůjčovně

Údajně se od převozu posvátných ostatků začaly dít záhadné věci. Z jeho hrobu se linula nádherná vůně a na povrchu jeho kostí se objevovaly kapky záhadné vonné tekutiny podobné oleji. Úcta ke svatému Mikuláši se tak šířila křesťanským světem, až ho lidé začali považovat za patrona celé křesťanské euroamerické civilizace.

Pět neznámých tváří českého Mikuláše

Mikuláš s čertem a andělem dnes chodí ulicemi v předvečer svátku sv. Mikuláše. Údajně se takto slaví, protože lidé dříve počítali začátek nového dne již od západu slunce dne předchozího. Na 6. prosince pak bylo stanoveno úmrtí štědrého světce.

1) Proč Mikuláš dává dětem nadílku?

Světec byl velmi oblíbený již za svého života. Známý se stal také díky své nesmírné štědrosti, dobrotivosti, zastával se všech chudých. Jmění, které zdědil po svém otci, rozdal potřebným.

2) Proč je Mikuláš ochráncem dětí?

K Mikulášově charakteru patřila i odvaha a ráznost. Jedna z legend vypráví o obludném krčmáři, který zabil dva chlapce, aby mohl prodat jejich maso a vydávat ho za zvířecí. Mikuláš hrůzostrašný čin odhalil, krčmáře potrestal a chlapce vzkřísil. Postava zlého krčmáře sloužila v dávných dobách ke strašení dětí místo dnes známého čerta. V některých zemích chodí krčmář vedle Mikuláše dodnes.

3) Proč je Mikuláš patronem námořníků?

Mikuláš se údajně vydal i na zbožnou pouť do Jeruzaléma. Cestou po moři jej zastihla strašlivá bouře a hrozilo ztroskotání lodi. Mikuláš si bouřlivé počasí vysvětloval jako nástrahu od démona, jenž mu chtěl zabránit v cestě. Modlitbou a vymítáním démona zahnal a počasí se umoudřilo. Toto vyprávění učinilo z Mikuláše patrona všech námořníků a jiných profesí spojených s vodou.

4) Proč má čert řetěz?

S legendou o zažehnané bouři nejspíš souvisí, proč se démon na Mikulášův svátek potuluje po boku světce. Má jít o zkroceného čerta, který si odpykává svůj trest. Proto má řetěz, kterým je přivázaný a musí Mikuláše poslouchat.

5) Proč děti recitují básničku?

Anděl a čert symbolizují dvě cesty, kterými se lidé mohou vydat. Buď jdou po andělské cestě, nebo po té hříšné, tedy ďábelské. Pozitivní cesta do nebe je podmíněna modlitbou, proto děti musí říkat básničku, která v dnešní době reprezentuje pozitivní roli a klíč do nebeské říše.

Populární filmy na Prima Zoom