10. prosince 2021 03:00

Nová studie potvrdila, že se kočky na rozdíl od psů nechovají loajálně

U psů je podle výzkumu oddanost na podobné úrovni jako u primátů.

V roce 2015 japonští výzkumníci uveřejnili studii, v níž zkoumali, jak psi reagují na lidi, kteří se chovali špatně k jejich majitelům. Experiment probíhal tak, že majitel psa požádal někoho o pomoc. Jedna část lidí pomohla, druhá pomoc odmítla a otočila se k nim zády, třetí, kontrolní, se otočila zády, aniž byla požádána o pomoc. Všichni tito lidé pak nabídli psům pamlsek.

Výsledky vědce příjemně překvapily: Psi brali pamlsky jak od nápomocných, tak od těch, kdo se jen otočili zády. Ovšem lidé, kteří explicitně odmítli majiteli pomoct, když je o to požádal, upadli u psů v nemilost – pamlsek si od nich vzalo výrazně menší procento psů než od ostatních lidí. Závěr studie tedy zněl, že psi jsou sociálně velmi vnímaví stejně jako lidé a ostatní primáti.

Kočky ve stejné disciplíně zcela selhaly

Teď vědci úplně stejný experiment provedli i u koček. Do testované skupiny zahrnuli jak kočky žijící s lidmi v jedné domácnosti, tak ty z oblíbených japonských kočičích kaváren. U těch pozici majitele zastali zaměstnanci kavárny, kteří se o kočky starali nejčastěji.

A výsledek? Ukázalo se, že kočkám je srdečně jedno, jak se kdo k jejich páníčkovi chová. Pamlsky si zkrátka braly od všech. Bez ohledu na to, jestli předtím ten, kdo jim je nabízí, jejich majiteli pomohl, nebo ne. Dokonce se ani neukázal žádný rozdíl mezi domácími a kavárenskými kočkami. Všechny se chovaly stejně.

Nulová loajalita, nebo jen neschopnost přečíst situaci?

Ale ještě než kočky úplně odsoudíme, je třeba říct, že ani sami autoři studie si nejsou úplně jistí, jestli z experimentu skutečně mohou vyvozovat závěry o kočičí loajalitě. Připomínají totiž, že kočky a psi mají, co se týče chápání lidského chování, úplně jinou výchozí pozici. Na rozdíl od psů tak kočky možná vůbec nepoznaly, že se dotyčný zachoval k jejich majitelům špatně.

Bereme do úvahy, že kočky nemusí mít stejnou schopnost posoudit lidské chování jako psi. Alespoň ne v této situaci. Nikdy totiž s lidmi nespolupracovaly. Jejich role byla od té psí vždy velmi odlišná,“ zmiňují v závěrech studie její autoři. Chystají proto ještě další podobně zaměřené experimenty, které by jejich závěry mohly zpřesnit.

Klára Ochmanová

redaktorka FTV Prima

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom