26. února 2019 18:10

Dycky Most? Nikdy Most

Most má i přes fenomenální seriál problém. Lidé tam nechtějí bydlet. Tady jsou důvody, proč tomu tak je.

Statistika mluví jasně

Ze seriálu Most vycházejí obyvatelé Mostu vlastně jako klaďasové. Romská komunita se snaží dávat sídliště Chanov dohromady bez ohledu na to, že některé domy už od pohledu odporují stavebním předpisům (panelový dům s chybějícími panely), rasisté tam sice jsou, ale vlastně v příběhu tvoří jen kolorit, zatímco neplánovaná Snědá tíseň slaví úspěchy a bere dotace… Jenže poodhlédneme-li od filmařské nadsázky Mostu se týkající a podíváme-li se na tvrdá data, tak Most čelí spíše černým než růžovým vyhlídkám. Ve městě kvete byznys se státními příspěvky na bydlení, na něž městské zastupitelstvo v podstatě nemá vliv, protože se v minulosti bytového fondu zbavilo. Na dávkách určených k zaplacení nájmu je v Mostě závislých 4500 lidí.

Ještě horší situace je v oblasti exekucí, kterým tady čelí 20 % obyvatel, přičemž celostátní průměr je 10 %. Není divu, že mladí lidé, pokud mohou, hledají svou budoucnost jinde. A populace stárne. V loňském roce byl průměrný věk zdejších obyvatel 41,94 let a v Mostě bydlelo, respektive bylo hlášeno, 64 907 osob. Na konci článku je uveden přehled průměrného věku a počtu obyvatel, jak je na svých stránkách uvádí město Most. Město, které se kdysi pyšnilo přídavkem „královské“ a svým významem bylo srovnatelné třeba s Louny.

Co může za odliv obyvatel? Důvodů je hned několik. Konec normalizace a útlum těžby, diskuze o (ne)prolomení limitů, které v sobě skrývají (ne)jistotu zachování pracovních míst i nárůst automatizované výroby v průmyslových závodech Chemopetrol. To vše s sebou nese zvyšování nezaměstnanosti. Do hry vstupuje i vyšší povědomí o ekologické zátěži a dopad na zdraví obyvatel. Lidé čím dál méně chtějí žít v oblastech, které s sebou historicky nesou vyšší ekologické škody. Město, které je dimenzováno na zhruba 100 000 obyvatel, se vylidňuje (viz údaje na konci článku) a stárne. Architektka Jana Kubánková potvrdila, že v městě nastal ekonomický i socioekonomický rozpad.

Proč je Most Mostem?

Má název města něco společného s mostem přes řeku Bílinu protékající aglomerací? Ne, Bílina v názvu, na rozdíl od podmáčené krajiny kolem Komořanského jezera, nehraje roli. Nešlo o most přes řeku, ale „mosty“ umožňující průchod bažinami. Historický paradox je, že bažiny se povedlo vysušit, krajinu částečně odtěžit a nyní se připravuje znovuzatopení povrchových dolů, podobně, jako k tomu došlo v případě nového jezera Milada u Ústí nad Labem či sádrovcového lomu v Litvínově. Jezero Most už se napouští. Původně dnešním lomovým prostorem Bílina protékala, jenže z důvodu těžby bylo nutné svést její koryto podél nově vzniklého Mosteckého koridoru a došlo k jejímu kanalizování.

Most je městem, které v sobě nese chyby minulosti. Od vytvoření romského ghetta, jak je někdy nazýváno sídliště Chanov, přes velkou míru nezaměstnanosti danou strukturou nabídky práce v nejbližším okolí až po ztrátu historie (zbourání starého Mostu se budeme věnovat v dalším článku). Svou roli hrají i demografické faktory: od vzdělanostní struktury obyvatel přes etnicitu až po věkovou křivku.

Statistická data: Mostečané, jejich věk a počet obyvatel

r. 2018 – 64 907 osob – průměrný věk obyvatel 41,94 let r. 2017 – 65 632 osob – průměrný věk obyvatel 41,65 let r. 2016 – 65 850 osob – průměrný věk obyvatel 41,51 let r. 2015 – 66 232 osob – průměrný věk obyvatel 41,3 let r. 2014 – 66 417 osob – průměrný věk obyvatel 41,04 let r. 2013 – 66 675 osob – průměrný věk obyvatel 40,77 let r. 2012 – 66 801 osob – průměrný věk obyvatel 40,49 let r. 2011 – 66 797 osob – průměrný věk obyvatel 40,28 let r. 2010 – 66 882 osob – průměrný věk obyvatel 39,93 let r. 2009 – 67 053 osob – průměrný věk obyvatel 40,17 let r. 2008 – 67 238 osob – průměrný věk obyvatel 39,88 let r. 2007 – 67 362 osob – průměrný věk obyvatel 39,60 let r. 2006 – 67 589 osob – průměrný věk obyvatel 38,90 let r. 2005 – 67 764 osob – průměrný věk obyvatel 38,65 let r. 2004 – 68 131 osob – průměrný věk obyvatel 38,34 let r. 2003 – 68 360 osob – průměrný věk obyvatel 37,98 let r. 2002 – 68 587 osob – průměrný věk obyvatel 37,69 let r. 2001 – 68 789 osob – průměrný věk obyvatel 37,41 let r. 2000 – 69 135 osob r. 1999 – 69 488 osob r. 1998 – 70 008 osob – průměrný věk obyvatel 36,07 let r. 1997 – 70 476 osob – průměrný věk obyvatel 35,66 let r. 1996 – 70 789 osob r. 1995 – 71 181 osob r. 1994 – 71 382 osob r. 1993 – 72 521 osob r. 1992 – 72 658 osob r. 1991 – 72 313 osob r. 1990 – 71 508 osob r. 1980 – 59 027 osob r. 1970 – 54 000 osob r. 1961 – 43 621 osob r. 1950 – 25 165 osob r. 1930 – 28 212 osob r. 1928 – 28 566 osob r. 1921 – 27 239 osob (první oficiální československé sčítání lidu) r. 1910 – 25 577 osob r. 1900 – 21 417 osob r. 1890 – 14 894 osob r. 1880 – 10 136 osob r. 1857 – 4984 osob r. 1851 – 3935 osob r. 1843 – 3130 osob r. 1828 – 2000 osob r. 1702 – 1164 osob Text: Topi Pigula

Topi Pigula

redaktor FTV Prima

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom