16. července 2021 00:30

10 skvělých knih, které vám přiblíží české dějiny od Husitů po Baťu

Nikdy není pozdě dostudovat si historii vlastní země. S těmito knihami rozhodně chybu neuděláte.

Toužíte si doplnit znalosti z historie, anebo vás jen lákají zajímavosti z českých dějin? Vybrali jsme pro vás 10 knižních historických titulů napříč rozsáhlou minulostí naší vlasti, s nimiž rozhodně neuděláte chybu. Zaujmou totiž jak zkušené historiky, tak naprosté nováčky.

1. Toulky českou minulostí – Petr Hora Hořejš

Jestli si některá kniha či série knih o českých dějinách získala skutečně lidový ohlas, byly to Toulky českou minulostí. Obecnou oblibu mělo i jejich rozhlasové zpracování, které lze z archívu Českého rozhlasu slyšet dodnes. Petr Hora dodal generacím čtenářů a posluchačů obrovské množství faktů z velkých dějin, které tvoří často na první pohled bezvýznamné události. Ostatně vypovídající je již následující ukázka:

Údolím Podmokelského potoka šel někdy v červnu roku 1771 místní rolník Janota, bylo to za silného deště. Šel a uviděl nad potokem – ve svahu podemletém velkou vodou – spoustu koleček ze žlutého kovu. Udiveně si je prohlížel, byly na nich podivné obrazce. ‚Mosazné knoflíky! napadlo ho. Vezmu je domů klukům na hraní. Cestou je ukázal sekáčům, kosícím louku pod vesnicí, ti měli také děcka, vypravili se všichni k potoku a, jak zaznamenal kronikář, nabrali si knoflíků do rukávů svých kazajek dosti mnoho, aby měli kluci čím cvrnkat a nemuseli si uřezávat knoflíků od spodků. Netrvalo dlouho a kluci cvrnkali na návsi o přítrž, netušíce, že hrají o zlato jako kavalíři...

Podmokelský poklad znamenal největší nález zlatých mincí nejenom v českých zemích, ale v celé Evropě. Byl vykopán bronzový kotel, ve kterém se napočítalo na tři tisíce penízků. V podmokelských domácnostech se jich pak našlo na třináct set. Současná hodnota takového pokladu by sahala k několika desítkám milionů korun českých.

2. Československé opevnění 1938 – Tomáš Svoboda, Jan Lakosil

Měli jsme se v roce 1938 bránit místo toho, abychom potupně opustili pohraničí a zklamali tak nejen tisíce vojáků připravených k boji? Správnou odpověď na tuto otázku nikdo nezná, nicméně fandové historie a military témat si ji kladou zas a znova. Kniha dvojice Svoboda-Lakosil nenabízí nezpochybnitelnou odpověď, ale obrovské množství dobových, mnohdy poprvé publikovaných fotografií, přičemž obsahuje i na svou dobu velmi unikátní barevné snímky.

Fandům tohoto typu literatury lze ještě doporučit publikaci Utajená obrana železné opony, na které kromě Jana Lakosila spolupracovali i Martin Dubánek a Pavel Minařík. I v tomto případě jde o opevnění, jen vybudované v dobách studené války.

3. Jan Žižka – Petr Čornej

Zatímco Čornejovy České dějiny (viz níže) na 210 stranách předkládají spíše zásadní události v průřezu českých dějin, monografie věnovaná Janu Žižkovi z Trocnova je extrémně podrobná, čemuž odpovídá i počet stran. Na 844 stranách je tady představen nejen Žižkův vojenský život, z něhož snad každý zná alespoň nějakou z bitev, ale i jeho pravděpodobné myšlenkové pochody. Kniha získala v roce 2020 ocenění Magnesia Litera.

4. České dějiny – Petr Čornej

Už ze skutečnosti, že tato kniha získala v roce 2013 Cenu Egona Erwina Kische jako nejlepší kniha literatury faktu, je jasné, že knihu stojí za to mít v knihovně. Přes čtyři stovky fotografií a reprodukcí představují mnohdy unikátní záběry dokládající vývoj země, v níž žijeme. Což oceňují odborníci i běžní čtenáři. Na udělení ceny se bezesporu podepsal i fakt, že kniha kromě publikace jako takové obsahuje i 34 replik význačných klíčových dokumentů české historie.

5. Sága o životě a smrti Jana Bati a jeho bratra Tomáše – Miroslav Ivanov

Baťovo impérium je známé nejen u nás, ale mnohem více ve světě, kde si běžný nositel „bot od Bati“ vůbec neuvědomuje, že Baťa byl Čech. Čtenář pronikne nejen do historie obuvnické firmy, ale dostane se mu řádné porce informací týkajících se jak válečných, tak poválečných osudů firmy, která byla na našem území komunisty znárodněna. I když se první vydání vztahuje k roku 1998, to nejnovější se dostalo na pulty knihkupců o deset let později. Nové vydání je důkazem, že osudy firmy a jedinců pevně spjatých se jménem Baťa nejsou českým čtenářům lhostejné.

6. Gottland – Mariusz Szczygieł

Známý a oceňovaný polský reportér nabízí unikátní vnější pohled na českou náturu a na zdejší osobnosti dějin. Dozvíte se zajímavosti o rodině Baťů, Lídě Baarové, či Martě Kubišové. Dojde ale i na méně známé osobnosti české historie, o kterých často v knihách mnoho zmínek nenajdete. Své místo mají v knize mimo jiné sochař Otakar Švec, či neteř Franze Kafky. Kniha je natolik unikátně pojatým pohledem na zdejší dějiny, že byla oceněna řadou cen.

7. Operace Dunaj – Daniel Povolný

Vpád vojsk Varšavské smlouvy, eufemisticky nazývaný „bratrskou pomocí“, musel být na jednu stranu dobře utajenou a na druhé straně mezinárodně koordinovanou akcí, což se na první pohled drobně vylučuje. Přesto byla operace a z ní vyplývající okupace Československa úspěšná. Co všechno se odehrávalo v zákulisí, včetně až doposud utajovaných a veřejnosti neznámých skutečností, představuje autor v zajímavých souvislostech. V knize rovněž předkládá detaily, které mimo jiné rozkrývají součinnost socialistických tajných služeb, kterým byla rodící se československá demokracie trnem v oku.

8. Estébáckou Prahou – Prokop Tomek

Pokud vás zajímá práce tajných služeb a především éra agentů Státní bezpečnosti, určitě byste neměli vynechat knihu Prokopa Tomka Estébáckou Prahou. Knihu lze dokonce vzít do batůžku a použít jako průvodce nedávnou pražskou historií. Dozvíte se kupříkladu to, že Dům v ulici Pod Habrovou č. p. 445/3 v Hlubočepích sloužil jako tajná ubytovna pro zahraniční návštěvy s utajovanou identitou, zatímco Bubeneč byl s nepříliš velkou nadsázkou označován jako čtvrť StB. A podobných historických pikantnostní je kniha plná. Ostatně podívejte se na ukázku:

V oblasti Bubenečské ulice, ulice Ronalda Reagana (dříve Dr. Zikmunda Wintra) a Pelléovy ulice (dříve Majakovského) se nacházel od přelomu sedmdesátých a osmdesátých let systém kamer sledujících okolí bývalé vily O. Petschka – rezidence velvyslance USA. Tzv. VI. televizní mikrocentrum 2. odboru Správy sledování StB, stahující signál plánovaných pěti televizních kamer, bylo umístěno v budově MV v ulici Ronalda Reagana 299/2 ve druhém poschodí naproti hlavnímu vjezdu do zahrady rezidence.“

9. Československo ve zvláštních službách I.–IV. – Karel Pacner

Karel Pacner je dalším z velmi erudovaných spisovatelů působících v oblasti literatury faktu. Jeho čtyřdílná série mapuje činnost československých zpravodajců po celé období československého státu a začíná již před jeho začátkem v roce 1914. Dozvíte se, že jsme měli velmi turbulentní dějiny i výtečné individuální zpravodajce. Pacner totiž představuje nejen ucelené části československých dějin, ale i jednotlivé příběhy ať už špionů, nebo lidí, jejichž životy byly špionážní činností bezprostředně zasaženy.

10. Příběh Luční boudy – Miloslav Bartoš

Milovníci Krkonoš mají své oblíbené trasy a na ně navázané boudy, kde si s chutí dají krkonošské kyselo nebo zasloužené pivo. Každé z těchto stavení má však i historii jdoucí často skrze několik století. Miloslav Bartoš sáhl tentokrát k jedné z největších bud, která si dokonce vaří vlastní pivo. A jako vždy se jedná o čtení, které by neměl vynechat žádný milovník turistiky a historie.

S Luční boudou jsou spjati mimo jiné průkopník české botaniky Filip Maxmilián Opic či Konrád Henlein. V případě druhého jména, které je v českých dějinách známé spíše negativně, se málo ví, že to byl právě on, kdo se přimluvil, aby Luční boudě zůstalo '(byť v němčině) její historické jméno a nebyla přejmenována na Adolf Hitler Baude (bouda Adolfa Hitlera).

Historik Bartoš dodává spoustu zajímavých detailů včetně toho, že se alkohol uskladněný v posledních dnech války na boudě vylil do Bílého Labe. Důvodem byly obavy, aby se ozbrojenci, jejichž příchod se očekával, neopili a nedopustili se násilností.

Topi Pigula

redaktor FTV Prima

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom