24. ledna 2017 07:00

VIDEO: Jak Řekové vymysleli olympijské hry, demokracii a většinu vědních disciplín? Dívejte se dnes na Primě ZOOM

Vliv starých Řeků na budování dnešní Evropy uvidíte v dokumentu Vzestup civilizace dnes ve 20.00 na Primě ZOOM.

Říkali si „filozofové“ a „přátelé moudrosti“. A jsou dnes považováni za zakladatele moderní vědy. Starořečtí učenci jako Aristoteles, Pythagoras, Sokrates a další se snažili pochopit svět pomocí myšlení. Začali detailně pozorovat přírodu, pochopili systém rozmnožování včel a vynalezli nové přístroje, kterými změřili obvod Země. Zkonstruovali i vodní hodiny, které odměřovaly čas, vyhrazený projevům politiků. A připravili první stroje včetně toho hlasovacího pro volbu a ustanovení úředníků. Řecký přínos k základům naší kultury – včetně demokracie a olympijských her – uvidíte v dokumentu Vzestup civilizace dnes ve 20.00 na Primě ZOOM.

Báje o temperamentních bozích těmto učencům už nestačily. Chtěli pochopit příčinu a následek a z nich odvodit vědecké zákony. Od 6. století př. n. l. se žízeň po vědění šířila Řeckem jako požár. „Školy myšlení“ se staly novými chrámy, institucemi, které položily základy pro dnešní výzkumná centra. V šestnáctém století přebral toto staré myšlení Řím. Papež Julius II. dokonce věnoval starověkým filozofům jednu fresku, která je zobrazuje ve Škole athénské od Raffaela.

Jeden z nich je Sokrates, který kladl Athéňanům nepříjemné otázky a nakonec došel k závěru, že „vím, že nic nevím“. Platón byl zakladatelem první filozofické školy na světě. Zabýval se hledáním pravdy. Vedle něj stojí jeho žák Aristoteles, který vstoupil do dějin jako zakladatel logiky.

Vzdělanci starověkého Řecka nakreslili první mapu světa se zeměpisnou délkou i šířkou. Objevili, že Země je kulatá a Ptolemaios vypracoval teorii o oběhu planet a ostatních nebeských těles kolem Země. První parní stroj a vodní pumpa byly další pozoruhodné vynálezy. Ale Řekové vyvinuli i nové zbraně, jako třeba katapult – a ochranné vesty pro své vojáky.

Archimédés je mezi filozofy výjimkou – jeho důvtip byl totiž slavný už ve starověku. Kromě svého „Archimédova zákona“ zformuloval zákony páky a položil základy moderní mechaniky. Byl zabit Římany při obléhání Syrakús.

Řecký přínos k základům naší kultury – včetně demokracie a olympijských her – uvidíte v dokumentu Vzestup civilizace dnes ve 20.00 na Primě ZOOM.

(mih)

redakce Prima Zoom

redakce magazínu Prima Zoom

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom