17. března 2020 06:00

Výročí: 17. března 461 zemřel sv. Patrik, patron whiskey

Svátek sv. Patrika – bujaré oslavy vlastně popírají svůj smysl a původ... a Irové nepijí whisky, ale whiskey.

„To zas bude v alejích nablito,“ poznamenal jakýsi znalec Slavností sněženek při pohledu na rozjařené Iry, kteří se zelenými klobouky vrávorali Prahou. A budou vrávorat znova. Svatý Patrik se musí oslavit. A co takhle v Česku, kde mají tak laciné a občas i zelené pivo? Svatý Patrik proslavený svou skromností by se asi divil.

Představte si filmovou scénu. Mnich s biblí pod paží, zahalený v hnědé kutně, nasedá na historickou bárku. V pozadí bečí ovce, vlní se tráva a celá scéna vypadá jako z Irska. K tomu se spolu se zvukem klapání psacího stroje objevuje titulek: 5. století našeho letopočtu, severní Irsko, hrabství Armagh. To aby to bylo jasné i těm, kdo by si pozadí zaměnili za některou jinou scenérii britských ostrovů. Například Skotsko, což by Irům vůbec neudělalo radost. Nutno pro úplnost dodat, že svůj nárok na původ mnicha Patrika si dělá i jiné hrabství Severního Irska – Down.

Irští otrokáři!

Narodil se kolem roku 385 a jeho otcem byl jáhen Calpornius. Malý Patrik, jak už to u některých svatých bývá, nebyl v mládí příliš horlivým křesťanem. Ovšem když jej v šestnácti letech unesli mořští piráti a učinili z něj v Irsku otroka, tak svůj postoj k víře silně přehodnotil. Legenda praví, že bral tento čas, po který byl nucený pást cizí ovce, jako test víry a oddanosti. A zároveň měl dostatek času naučit se dokonale irsky a pochopil zdejší lidi i prostředí. Kolem roku 408 měl sen, v němž utekl z otroctví a okamžitě po probuzení začal plánovat proměnu snové iluze v realitu. Útěk se zdařil, Patrik přemluvil námořníky, kteří jej „hodili“ do Francie, odkud se následně dostal zpět na anglickou rodnou hroudu jako svobodný člověk. Následně byl poslán zpět do Irska coby misionář (jinde se mluví o božím vnuknutí, ale i v tomto případě by musel mít posvěcení z „vyšších“ míst), mající za úkol civilizovat v křesťanském slova smyslu tamní „divochy“ vedené keltskými „modloslužebníky“ – druidy.

Jetelová nápověda

Jako nápověda k výuce o Svaté Trojici mu prý pomáhal jetel s jeho třemi lístky připomínající kříž. Zřejmě případný čtyřlístek nepovažoval za příliš šťastný nález. Další z legend praví, že vyhnal hady z Irska, ale přírodovědné záznamy ukazují, že jde opravdu jen o legendu. Důvodem hadí nepřítomnosti není přítomnost Patrika, ale fakt, že během poslední doby ledové pro ně bylo Irsko příliš chladné a později už se jim nepovedlo ostrov kolonizovat. Podobné to bude s informací, že během svého pobytu pokřtil 120 000 lidí, což by při frekvenci 2000 lidí ročně, bez sobot a nedělí, trvalo 60 let. Těžko říci, co by si myslel o současné nenávisti katolíků a protestantů, kteří v „oblasti jeho působnosti“ během 20. století ve jménu křesťanské víry konali nekřesťanské mučení a vraždy.

Zázrak, nebo chemie?

Faktem zůstává, že si vedl opravdu dobře. Křesťanství v Irsku skutečně zavedl a stal se velkým oblíbencem, jenž si dokázal na svou stranu naklonit i bohaté a mocné. Zemřel bez mučení, ve své víře a nikoliv pro svou víru, což je u pozdějších svatých kladným bodem v hodnocení a posuzování případného svatořečení. Ale není třeba brát legendy doslova, nechme jim jejich mytologický a hlavně duchovní význam a pojďme se bavit. Z toho by měl Patrik bezesporu radost, vždyť mnozí věří, že má prsty v destilaci ječmene, tedy přeměny zrní na whisky, za což mu bezesporu v mnohé hospodě každoročně věnují tichou modlitbu.

Proč zrovna dnes?

Proč se sv. Patrik slaví zrovna 17. března? Původně náboženský svátek, během něhož musely být hospody zavřené, je dnes mejdanem, který na ulicích zastavuje dopravu a barví řeky do zelena. Původně měl připomínat den, v němž zajatý otrok poprvé vstoupil na ostrov, kde měl následně strávit šest let. Jinde se lze dočíst, že 17. březen 461 našeho letopočtu byl dnem jeho smrti. Miliony lidí anglicky mluvícího světa se hrdě hlásí k irským předkům a je jedno, zdali jde o USA, Austrálii, Česko nebo Jihoafrickou republiku. V dobré hospodě vám do husté pěny irského Guinesse výčepní vytvoří proudem piva trojlístek. Teď už víte proč. Na památku učení a připomínku člověka, jenž se stal nejen patronem Irska, ale i Nigérie. Jenže kluci z Nigérie k nám slavit Den svatého Patrika slavit nelétají.

redakce Prima Zoom

redakce magazínu Prima Zoom

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom