11. března 2020 15:45

Může za globální oteplování Slunce? Nesmyslný výzkum byl okamžitě stažen

Je Slunce viníkem globálního oteplování? Podle nedávného výzkumu, proti němuž se vědecká obec okamžitě ohradila, to tak vypadá.

Povaha globálního oteplování, všeobecněji klimatických změn, je vědecké obci přece jen stále trochu záhadná. Ačkoli má spousta laiků a samozvaných odborníků už dávno jasno, skutečnost je mnohem rozmanitější a povahu celosvětově probíhajících jevů není úplně snadné odtušit. Proto také nacházíme poměrně velkou variabilitu mezi výzkumníky, kteří změny ve větší či menší míře přisuzují člověku a jeho působení. Občas se však objeví skutečný úlet, s nímž ani akademici nemohou naložit jinak než nekompromisním smetením ze stolu.

Kontroverze kolem globálního oteplování

Ukrajinská matematička Valentina Žarkova se zaměřuje na magnetické vlny vyvolané Sluncem a jejich vliv na naši planetu; jenže její uchopení vědy se s akademickým mainstreamem skutečně nepotkává. V roce 2015 publikovala studii, podle níž Země roku 2021 vstoupí do malé doby ledové, a to v důsledku útlumu sluneční aktivity! To je vzhledem k neustále rostoucí teplotě povrchu naší planety skutečně odvážné tvrzení, jež rozhodně nezůstalo bez odezvy – vědecká obec kritizovala přílišnou jednoduchost autorčiných modelů a upozorňovala na důkazy, že možné (a notně nejisté) snížení sluneční aktivity nepovede ani k vynulování očekávaného teplotního nárůstu zemského povrchu. No a nyní se kontroverzní vědkyně vyznamenala podruhé. V loňském článku totiž došla k závěru, že viníkem klimatických změn není nikdo menší nežli Slunce!

V časopise Scientific Reports byla uveřejněna studie, mezi jejíž autory vedle Žarkové patří i její syn. Ti přišli na to, že nárůst teploty na Zemi za posledních zhruba 200 let nesouvisí s činností člověka, nýbrž s pohybem Slunce. To je sice nejobjemnějším objektem naší sluneční soustavy, zároveň se však nenachází v jejím úplném středu – i Slunce se totiž trošku pohybuje, a to vlivem gravitačních sil ostatních objektů ve sluneční soustavě, které v součtu dokážou pohnout i takovým kolosem. Skutečný střed se tedy nazývá barycentrum (těžiště) a fakticky se nachází v samotném Slunci či v jeho bezprostřední blízkosti.

Je na vině Slunce?

Podle týmu vědců napojených na britské, ruské a ázerbajdžánské univerzity může gravitační vliv Jupitera a dalších těles za to, že se pohybem Slunce v průběhu staletí mění vzdálenost mezi naší planetou a životodárnou hvězdou; a právě nyní bychom tedy měli být Slunci o něco blíže, což se projevuje právě lehce zvýšenou teplotou. Vědecký tým se od sboru kolegů okamžitě dočkal nesouhlasného přijetí a rozhodně nejde jen o neochotu vědců, co se týče zamýšlení nad alternativními konstrukty. Jako chybný byl totiž označen už původní předpoklad – podle něj je totiž oběžná dráha Země kolem Slunce neměnná, což však není pravda. Zemský oběh se slunečním pohybům kolem barycentra přizpůsobuje, a tak se tento rozdíl průběžně vyrovnává.

Po zdrcující kritice od vědecké obce neváhala redakce časopisu Scientific Reports se stažením článku – běžným postupem v případě vyvrácených či mylných zjištění. Valentina Žarkova se však nevzdala a se stažením hlasitě nesouhlasila. Vydala lehce upravenou verzi článku, jenže vzhledem ke špatným základům, na nichž je text postaven, se jí už renomé nepodaří jen tak napravit. Pro někoho se tak Žarkova ocitla mezi vyznavači bizarních konceptů (ve stylu zastánců placaté Země), pro jiné je ostrakizovanou hlasatelkou nepopulární pravdy, jež se odchyluje od hlavního proudu aktuálního vědění. Více než co jiného však její poslední výtvor působí jako nevědecká a až příliš spekulativní práce a je jedině dobře, že na tyto nedostatky dokáže vědecká obec upozornit.

Text: MS

Mojmír Sedláček

redaktor FTV Prima

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom