8. května 2018 06:00

Největší tvor na Zemi objeven. Je větší než plejtvák

Univerzita v Manchesteru zveřejnila zprávu o nálezu pozůstatků jednoho z největších zvířat, které kdy žilo na planetě Zemi.

Obří vodní plazi Velké Británie

Psal se 9. duben tohoto roku, když světlo světa spatřila tisková zpráva Univerzity v Manchesteru a informovala o unikátním objevu čelistní kosti obřího ichtyosaura, jenž žil na naší planetě někdy před 205 miliony lety. Příběh je o to pikantnější, že se nejspíš jedná o pozůstatky vůbec největšího tvora, který kdy žil na planetě Zemi. Existence obřích plazů na území dnešní Velké Británie se stala vskutku dlouhým a vášnivým sporem, jenž se po 150 letech zdá v tuto chvíli díky novému nálezu definitivně vyřešen.

Převratný nález učinil již v květnu roku 2016 paleontolog Paul de la Salle na pláži v Lilstocku v hrabství Somerset. O svém objevu později řekl: „Při prvním pohledu vypadala kost jako kousek skály. Při podrobnějším ohledání jsem rozpoznal typické drážky a kostní strukturu. Bylo zřejmé, že se jedná o čelistní kost z ichtyosaura.“ Paul de la Salle kontaktoval své kolegy a odborníky na ichtyosaury Deana Lomaxe z University of Manchester a profesorku Judy Massare ze Suny College v USA. Studium nově objevených vzorků mohlo začít. K týmu se připojil ještě Ramus Galloise, přední odborník na stratigrafii a určování stáří kosterních pozůstatků.

Větší než plejtvák?

Závěry Deana Lomaxe a profesorky Massare popisují nalezené vzorky jako „neúplně pozůstatky dolní čelisti obrovského ichtyosaura“. K porovnání použili kosterní pozůstatky podobného vodního plaza druhu Shonisaurus sikanniensis, které jsou uloženy v kanadském paleontologickém muzeu Royal Tyrrell v Albertě. Tento prehistorický tvor dorůstal délky kolem 21 m. Nalezené kosti vykazují celou řadu shodných znaků. Nicméně se v mnohém liší a vědci se domnívají, že by se mohlo jednat o doposud neznámý druh.

Dean Lomax ve své zprávě mimo jiné uvedl: „Vzhledem k tomu, že byl nalezen jen malý kus čelisti, je velmi obtížné odhadnout velikost zvířete. Nicméně ve srovnání s druhem Shonisaurus sikanniensis můžeme předpokládat, že toto zvíře mohlo být minimálně o 25 % větší.“ Jednoduchým výpočtem se tak dostáváme k číslu dosahujícímu 27–30 m a to už přesahuje délku dnes žijících plejtváků obrovských. Bohužel stále máme k dispozici jen velmi málo kosterních pozůstatků, které by mohly potvrdit, nebo vyvrátit současné domněnky.

Nález Paula de la Salla nutí k zamyšlení a přehodnocení dosavadních názorů na existenci gigantických plazů omezujících se převážně na souš. Nově popsaný dinosaurus prokazatelně žil a lovil ve vodě. Dean Lomax dále řekl: „Obávám se, že objev Paula de la Salla zůstane dlouho nepřekonaný. Učinili jsme celou řadu závěrů a dospěli jsme k závěru, že zvíře, jemuž patří kosterní pozůstatky z Lilstocku, bylo mnohem větší než doposud známé druhy ichtyosaurů. Abychom se však posunuli v poznání života a těchto zvířat, potřebujeme nález kompletní kostry. To se snáze řekne, než udělá.

Text: David Hainall

Topi Pigula

redaktor FTV Prima

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom