9. prosince 2020 02:00

Nejděsivější událost globálního oteplování je vysvětlena – stál za ní sopečný výbuch

K záhadnému globálnímu oteplování došlo před 56 miliony lety. Průměrná teplota planety se zvýšila o 8 stupňů za pouhých 500 000 let. Studie publikovaná v časopise Nature nyní dokládá, že za masivním oteplením planety stál gigantický výbuch sopky. Oteplování ale bylo mnohem pomalejší, než to dnešní.

Tehdejší změna klimatu, zvaná též paleocenní-eocenní teplotní maximum (PETM), zapříčinila vymírání druhů i hroucení celých ekosystémů. Že k tomuto oteplení došlo, bylo již z předchozích výzkumů patrné. Příčiny tohoto jevu se ale vědci dlouho nemohli dopátrat.

Do nového výzkumu se pustil tým z britské univerzity v Southamptonu. Indicií jim bylo, že v době klimatické změny se uvolnilo velké množství CO2. Jeho původ byl však neznámý. Uhličitany přitom zanechávají stopu, například izotop 12C je obsažen ve fosilních palivech, která spalujeme. Nasvědčuje to tomu, že právě lidská činnost je hlavním důvodem, proč je v současnosti v atmosféře velké množství oxidu uhličitého.

Poselství dírkonošců

Tým na tomto principu zkoumal jednobuněčné mořské prvoky zvané dírkonošci. Ti tvoří ozdobné schránky z uhličitanu vápenatého, často s mnoha otvůrky. Právě díky uhličitanu mohou vědci zkoumat, jaké chemické prvky se nacházely v mořích před 56 miliony lety. Kombinací získaných dat a časového modelu klimatické změny pak vypočítali nejen kolik oxidu uhličitého se uvolnilo, ale také odkud se vzal.

Výsledek je šokující. Celkové množství CO2 bylo třicetkrát vyšší než objem, který lidstvo doposud uvolnilo fosilními palivy. Ve sledovaném období to mohla způsobit jen jediná událost, a to obrovská erupce sopky. Tou dobou se totiž oddělovalo Grónsko od zbytku pevninské Evropy a formoval se severní Atlantik. A právě proces oddělování kontinentů obvykle vede k intenzivnímu vulkanismu.

Výzkumy ukazují, že hlavními příčinami vleklého a smrtícího globálního oteplování může být buď vulkanismus, dopad asteroidu nebo uvolňování metanu. Obří výbuch sopky je však zatím nepřesvědčivější teorií klimatické změny, k níž došlo před 56 miliony lety. Dopady asteroidů totiž zemský povrch ochlazují, a přestože o vlivu metanu se vážně uvažovalo, chybí k tomuto scénáři důkazy.

Jakkoliv se během PETM v minulosti nezvykle rychle a intenzivně oteplovala planeta, nezpůsobila to lidská činnost. Současná klimatická změna je ovšem mnohonásobně rychlejší. Zatímco před 56 miliony lety se klima oteplilo o osm stupňů za 500 000 let, nyní se otepluje rychlostí asi 0,18 °C za deset let. Osmistupňového oteplení tedy současnou rychlostí dosáhneme za pouhých 444 let.

Miroslav Honsů

redaktor FTV Prima

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom